تخصصی ترین گفتاردرمانی در کرج: وقتی به کودک برچسب «حواس پرت» یا «دست و پا چلفتی» می زنید

وقتی از کودک درخواستی دارید‬‎ : گفتار توان گستر 09121623463

تخصصی ترین گفتاردرمانی در کرج: وقتی به کودک برچسب «حواس پرت» یا «دست و پا چلفتی» می زنید

وقتی به کودک برچسب «حواس پرت» یا «دست و پا چلفتی» می زنید؛ او از آن پس خودش را با آن مشخصه می شناسد و در بسیاری از موارد تصویر ذهنی ای که شما، از او برای خودش می سازید تا آخر عمر روی رفتار و شخصیتش اثر می گذارد و این برچسب ها بعد از مدتی باعث می شوند هم اطرافیان کودک و هم خودش به این باور برسند که با کودکی روبرو هستند که دارای این خصلت خاص و تغییرناپذیر است. بسیاری از ما قربانی برچسب های کودکی مان شده ایم. این اشتباه را در مورد کودکان خود تکرار نکنیم.

Related posts