بهداشت روانی کودکان ، تربیت فزرند – كودك درمانده تربيت نكنيد : گفتار توان گستر 09121623463

روانپزشک کودک و نوجوان دكتر بهروز جليلي روانپزشك كودك بهترین فوق تخصص روانپزشک کودکان در تهران روانشناس کودک و نوجوان در تهران روانشناس کودک در غرب تهران بیمارستان روانپزشکی کودکان روانپزشک کودک و نوجوان در اهواز دکتر روانشناس نوجوانان

بهداشت روانی کودکان ، تربیت فزرند – كودك درمانده تربيت نكنيد : گفتار توان گستر 09121623463

 

  جملاتی مانند “هميشه كارت خرابكاريه” “هيچ وقت حرفمو گوش نميدی” “يكبار ازت يه كارى خواستما ببين چكار كردى” به كودكان در مانده بودن را مياموزد. از كلمات “هيچ وقت” يا “هميشه” برای نشان دادن بدى كار كودك استفاده نكنيد.

⚛️ فرزندتان روزانه صدها كار درست و چند كار اشتباه انجام ميدهد درست شبيه شما و بقيه انسانها، غلو نكنيد فرزندتان باور ميكند كه هميشه بد است و هيچ وقت خوب نيست و كم كم درمانده خواهد شد.

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts