چگونه خواب آلودگی را رفع کنیم؟|گفتارتوان گسترالبرز09121623463

چگونه خواب آلودگی را رفع کنیم؟|گفتارتوان گسترالبرز09121623463

کلینیک نروفیدبک شمال عظیمیه 09121623463:چگونه خواب آلودگی را رفع کنیم؟ چه چیز باعث خواب‌آلودگیتان می‌شود؟ آیا ممکن است کم‌خوابی داشته باشید یا دچار یک اختلال خواب باشید؟ به اطرافتان نگاه کنید: مردی که در اتوبوس چُرت می‌زند، همکارتان که صدای خُروپُفش در جلسه راه افتاده است، آنهایی که سر ظهر پلک‌هایشان سنگین می‌شود و … ممکن است شما هم مثل آنها بخاطر کارتان دچار کم‌خوابی باشید–حتی بدون اینکه خودتان از آن آگاه باشید. خواب‌آلودگی بیش‌ازحد می‌تواند عواقب جدی داشته باشد. مثلاً ممکن است وقتی پشت چراغ قرمز هستید خوابتان ببرد.…

Related posts