دیسفونی اسپاستیک(گرفتگی صدا از نوع انقباضی)|به روزترین توانبخشی منطقه 1 شهرداری کرج

  دیسفونی اسپاستیک(گرفتگی صدا از نوع انقباضی)|به روزترین توانبخشی منطقه 1 شهرداری کرج در میان انواع اختلالات صدایی ناشی از تماس معیوب تارهای صوتی دیسفونی اسپاستیک برجسته ترین آنهاست. در این اختلال، تارهای صوتی آن چنان محکم با یکدیگر تماس پیدا می کنند که بیمار برای تولید صوت به سختی می تواند جریان هوای کافی از بین آنها خارج کند. چنین صدایی به صورت فشرده، غژغژ، برخورد شدید و محکم تارآواها که در آن به زحمت صدا تولید می شود مشخص می گردد، که با انقباض بیش از حد تمام…

Read More

دیسفونی عملکردی|به روزترین توانبخشی منطقه 12 شهرداری البرز

دیسفونی عملکردی|به روزترین توانبخشی منطقه 12 شهرداری البرز   بساری از اختلالات صدا که به عنوان دیسفونی عملکردی طبقه بندی می شوند، در واقع عدم توانایی بیمار در ایجاد تماس طبیعی تارهای صوتی با یکدیگر هستند. یعنی یا تارهای صوتی بیمار بسیار شل با یکدیگر تماس پیدا می کنند و یا بسیار محکم. به علاوه بیمار از تعدادی اختلالات نامعلوم شکایت می کند؛ احساس پر بودن گلو، درد در منطقه حنجره، خشکی دهان هنگام صحبت کردن، سفتی گردن و … که معمولا به علت خستگی صدا می باشند. آن گروه…

Read More

اختلالات صوتی ناشی از اشکال در تماس تار آواها|به روزترین توانبخشی منطقه 11 شهرداری البرز

اختلالات صوتی ناشی از اشکال در تماس تار آواها|به روزترین توانبخشی منطقه 11 شهرداری البرز کیفیت و دوام آوا سازی تا حد زیادی به میزان تماس تار آواها با یکدیگر بستگی دارد.هر گونه افزایش در طول و ضخامت تار آواها (مانند زگیل ها ، پولیپ ها یا پاپیلوما )چنانچه روی سطح داخلی تار آواها باشد ممکن است از تماس مطلوب  لبه های آزاد تار آواها جلوگیری بعمل آورند. در این قسمت سایر اشکالات تماس تار آواها  که به علت تماس کمتر از معمول بطور عملکردی (تارها بسیار شل به یکدیگر…

Read More

تغییرات غددی تارآواها|به روزترین توانبخشی  منطقه 10 شهرداری البرز

تغییرات غددی تارآواها|به روزترین توانبخشی  منطقه 10 شهرداری البرز بیشتر زیر و بمی های نامناسب صدا در اثر تغییرات ساختمانی تارآواها نیست، بلکه ناشی از اشکالات غددی است. ولی، گاهی اوقات، بیماری را می بینیم که صدای او برای جنسیت و سن او بسیار بم یا بسیار زیر می باشد که این حالت نشان دهنده عدم تعادل غددی است. نمونه نادری از علت غددی(برای تارآواها) از ساختگی پیش از دوران بلوغ می باشدکه با جلوگیری از جهش (موتاسیون) آوایی، صدای بچه گانه در تمام طول عمر باقی می ماند گهگاه…

Read More

اختلال ارتفاع صدا |به روزترین توانبخشی منطقه 9 شهرداری البرز

اختلال ارتفاع صدا |به روزترین توانبخشی منطقه 9 شهرداری البرز   اختلالات ارتفاع صدا به طور کلی در اثر تغییرات طول و ضخامت تارهای صوتی ایجاد می گردد این تواتر اصلی موزون به طور نامناسب زیر یا بسیار بم می باشد . در تواتر اصلی ، بیش از آن چه که یک کودک در طول زمان، از دوران کودکی تا دوران بلوغ و بزرگسالی پشت سر می گذارد، تغییرات برجسته تری که قابل اندازه گیری می باشد وجود ندارد. این گونه تغییرات رشد در تواتر صدا برای بیشتر کودکان طبیعی…

Read More