گریزوفولوین |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-نوروفیدبک گفتار توان گسترهفت تیر 09121623463

گریزوفولوین |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-نوروفیدبک گفتار توان گسترهفت تیر 09121623463

 

گریزوفولوین یک داروی خوراکی برای عفونت های قارچی پوست و مو و ناخن می باشد که به درمان های موضعی پاسخ نداده اند.
در این رابطه بخوانید :[عفونت های باکتریایی ]

مکانیسم اثر گریزوفولوین

اثر ضد قارچ: گریزئوفولوین با از هم گسیختن ساختمان دوکی شکل (تقسیم میتوزی) از تقسیم سلولی قارچ جلوگیری کرده و همچنین تکثیرآن را DNA مهار می کند.
داروی گریزوفولوین در سلولهای پیش ساز کراتین رسوب کرده و از تهاجم قارچ جلوگیری می کند. این دارو بر تریکوفیتون، میکروسپوروم و ایپیدرموفیتون موثر است.

فارماکودینامیک

گریزوفولوین یک آنتی بیوتیک پنی سلیومی است و چرخه تولید مثل قارچ را مهار کرده و هیچ گونه فعالیت باکتریسیدی یا باکتریوستاتیکی ندارد.

فارماکوکینتیک

جذب: عمدتاً از دوازدهه جذب می شود. جذب آن در افراد مختلف متفاوت است. میزان جذب بین 70-25 درصد است و ممکن است با مصرف غذاهای چرب افزایش یابد. حداکثر غلظت آن طی 8-4 ساعت حاصل می شود.
پخش: در پوست، مو، ناخنها، چربی، کبد و عضلات اسکلتی تجمع می یابد. به طور محکمی به کراتین جدید پیوند می یابد.
متابولیسم: در کبد از راه اکسیداتیو دمتیله شده و با اسید گلوکورونیک کونژوگه شده و به متابولیت غیرفعال تبدیل می شود.
دفع: حدود %50 گریزئوفولوین و متابوایت های آن از طریق ادرار و 33 درصد آن از طریق مدفوع طی 5 روز دفع می‌ شوند. کمتر از یک درصد به صورت تغییر نیافته در ادرار ظاهر می‌ شود. همچنین گریزئوفولوین از طریق تعریق دفع می شود. نیمه عمر دفع این دارو 24 – 9 ساعت است.

هشدارها

گریزئوفولوین می تواند موجب پروتئینوری شود. همچنین این دارو ممکن است تعداد گرانولوسیت ها را کاهش دهد.

نکات قابل توصیه

1- قبل از شروع درمان با گریزوفولوین باید نوع ارگانیسم تعیین شود.
2- برای کاهش تحریکات گوارشی، دارو با غذا یا بلافاصله بعد از آن (درصورت امکان با غذاهای چرب) مصرف شود.
3- وضع تغذیه و مقدار مصرف غذا باید بررسی گردد. این دارو ممکن است حس چشایی را تغییر داده و موجب کاهش اشتها شود.
4- شمارش کامل سلول های خونی، از نظر بروز عوارض جانبی، به طور مرتب کنترل شود. بررسی عملکرد کلیه و کبد باید به طور پی در پی انجام گیرد.
5- درمان کچلی پا ممکن است به ترکیب درمان خوراکی و موضعی نیاز داشته باشد .

مصرف در بارداری

C ( داروهای گروه C فقط باید با تجویز پزشک مورد مصرف قرار بگیرد. خطرات ناشی از مصرف این گروه از داروها هنوز رد نشده است و یا اینکه مطالعات انسانی انجام نشده است و پزشک زمانی که احساس کند فواید مصرف این گروه از داروها از مضرات احتمالی آن بسیار بیشتر است و مصرف آن برای بیمار ضروری است تجویز انجام می‌دهد. )

کلینیک گفتاردرمانی توان گستر بهترین البرز –کرج

Alborz Province, Karaj, Azimieh, North Taleghani Boulevard

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری  

 

https://maps.app.goo.gl/dZ1vLSjJ38TNAqtp9

 

بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – کرج گفتارتوان گستر

 02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

 

https://maps.app.goo.gl/4afpiXnJwUuiRvqx8

 

               

 

 گفتار توان گستر البرز – کرج  Goftar Tavan Gostar

Alborz Province, Karaj, Baghestan, 14th Street, Iran

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/qZb8LWp52n2Xx2AR9

بهترین کلینیک درمان اختلالات یادگیری گوهردشت البرز – کرج

Alborz Province, Karaj, Enghelab Blvd

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/akheR7JKNyKLGfAu8

 

بهترین گفتاردرمانی سیاوش عطایی آسیب شناس گفتار وزبان البرز – کرج

Alborz Province, Karaj, Gohardasht, Enghelab Blvd

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/nrx6tbfCHL9XEjcx7

بهترین کلینیک گفتاردرمانی -کاردرمانی – نوروفیدبک البرز – کرج

استان تهران، Hashtgerd, 32

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/kEKW7WV8WMLezHDn7

 

بهترین کلینیک گفتاردرمانی : نوروفیدبک:: کاردرمانی :: گفتار توان گستر البرز – کرج

Tehran Province, Karaj, میدان اتحاد

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/pPRwr5YVosrrPN9ZA

 

 

 

 بهترین کاردرمانی نوروفیدبک گفتارتوان گستر البرز – کرج

Tehran Province, Karaj, میدان اتحاد

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/TNsErQT8fjUPT6P8A

 بهترین کلینیک گفتاردرمانی – کاردرمانی – نوروفیدبک هشتگرد  – البرز

Hashtgerd, هشتگرد، استان تهران،

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/gRakNn5WAEvLLRnX8

بهترین کلینیک گفتاردرمانی : نوروفیدبک:: کاردرمانی :: گفتار توان گستر البرز – کرج

Tehran Province, Karaj, میدان اتحاد

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/pPRwr5YVosrrPN9ZA

 

 


Siavashataee.com

goftardarmani.com

behtarinalborz.ir

goftardarmanionline.ir

googleimage.ir

hamejaa.ir

medu-karaj.ir

siavashataee.ir

slpnews.ir

autismonline.ir

avalinkaraj.ir

behtarinkaraj.ir

goftardarmanikaraj.ir

goftareravan.ir

google-map.ir

googlegame.ir

googlemovies.ir

karaj-medu.ir

kardarmanialborz.ir

kardarmanikaraj.ir

loknatclinic.ir

loknatshekan.ir

neurofeedbackalborz.ir

otalborz.ir

otkaraj.ir

pff-rhs.ir

pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir

pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir

behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir

siavash-ataee.ir

slpkaraj.ir

slponline.ir

speech-therapy.ir

tjhvnvlhkd.ir

vazir.org

-هفت تیر میدان امام حسین خیابان نجاریان

-هفت تیر میدان امام حسین خیابان نسیم

-هفت تیر میدان امام حسین خیابان صدوقی

-هفت تیر میدان امام حسین خیابان هجرت

-هفت تیر میدان امام حسین خیابان جعفری

-هفت تیر میدان امام حسین خیابان نوری

-هفت تیر میدان امام حسین خیابان بدر

-هفت تیر میدان امام حسین خیابان متولی

-هفت تیر میدان امام حسین خیابان خراسانی

-هفت تیر میدان امام حسین خیابان صدوقی

-هفت تیر چهارراه مصباح خیابان عظیمی

-هفت تیر چهارراه مصباح خیابان صالح

-هفت تیر چهارراه مصباح خیابان سبزه پرور

-هفت تیر چهارراه مصباح خیابان محمدی

-هفت تیر چهارراه مصباح خیابان یکتا

-هفت تیر چهارراه مصباح خیابان گل

-هفت تیر چهارراه مصباح خیابان نجاری

-هفت تیر چهارراه مصباح خیابان صالح

-هفت تیر چهارراه مصباح خیابان میردارنژاد

-هفت تیر چهارراه مصباح خیابان شالچی

-هفت تیر چهارراه مصباح خیابان نوین

-هفت تیر چهارراه مصباح خیابان حسینی

-هفت تیر چهارراه مصباح خیابان نمازی خواه

-هفت تیر چهارراه مصباح خیابان عشیری

-هفت تیر چهارراه مصباح بوستان سعدی

-هفت تیر چهارراه مصباح خیابان مبارزات

-هفت تیر چهارراه مصباح خیابان فتح

-هفت تیر چهارراه مصباح کوچه سعادتی

-هفت تیر چهارراه مصباح خیابان عادلی

-هفت تیر چهارراه مصباح خیابان زامیار

-هفت تیر چهارراه مصباح خیابان اسفندیاری

-هفت تیر چهارراه مصباح کوچه طالبی

-هفت تیر چهارراه مصباح خیابان روستا نژاد

-هفت تیر چهارراه مصباح خیابان نیلوفر

-هفت تیر چهارراه مصباح خیابان غلامحسینی

-هفت تیر چهارراه مصباح کارکلو

-هفت تیر چهارراه مصباح خیابان خلیج

-هفت تیر چهارراه مصباح خیابان تن آسا

-هفت تیر چهارراه مصباح خیابان شهناز

-هفت تیر خیابان امام زاده حسن خیابان چمران

-هفت تیر خیابان امام زاده حسن  خیابان حلجستانی

-هفت تیر خیابان امام زاده حسن کوچه جان لو

-هفت تیر چهارراه مصباح خیابان مصباح

Related posts