ضمن  خوش آمد گویی به شما کاربر گرامی لطفا تا بار گذاری کامل صفحه مدتی را صبر  نمایید در این پایگاه اطلاع رسانی در قسمت لینکها بیش از 18000 لینک به سایر سایتها وجود دارد و در قسمت جوک و سرگرمی جدیدترین جوک ها را ملاحظه خواهید نمود و سایر مطالب این صفحه نیز امید است که مطابق سلیقه شما عزیزان  باشد       در قسمتهای مربوط به توانبخشی و علمی جدیدترین یافته های دنیای  پزشکی و مجرب ترین پزشکان و متخصصان توانبخشی را خواهید یافت

 

= بهترین کرج پزشک، اطفال= بهترین کرج پزشک، جراح مغز و اعصاب= بهترین کرج پزشک، جراح کلیه و مجاری ادرار= بهترین کرج پزشک، دندانپزشک= بهترین کرج پزشک، کلیه و مجاری ادرار= بهترین کرج پزشک، آلرژی= بهترین کرج پزشک، ارتودنسی= بهترین کرج پزشک، بیهوشی= بهترین کرج پزشک، پوست و مو و آمیزشی

مراكز علمي و دانشگاهي گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه تهران گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه صنعتي شريف گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه صنعتي امير كبير گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه صنعتي خواجه نصير گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه گيلان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه تبريز گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه گلستان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه هرمزگان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه الزهرا گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه امام حسين گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه سيستان وبلوچستان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه صنعتي اصفهان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه شيراز گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه صنعتي سهند گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي تهران گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه كاشان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه مازندران گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه تربيت معلم گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه جامع علمي كاربردي گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه شهيد بهشتي گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه تربيت مدرس گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه يزد گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه كردستان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه فردوسي مشهد گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه هنر گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه امام صادق گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه پيام نور گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه بوعلي سينا همدان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد اسلامي گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علم وصنعت ايران گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي شيراز گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه صنعتي شاهرود گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه صنعت نفت گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه سمنان گفتاردرمانی = بهترین  مجتمع آموزش عالي زنجان گفتاردرمانی = بهترین  آذربايجان شرقي گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه تبريز گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه تربيت معلم تبريز گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه صنعتي سهند گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه هنرهاي اسلامي تبريز گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي  گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد اسلامي واحد مراغه گفتاردرمانی = بهترین  آذربايجان غربي گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه اروميه گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي اروميه گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد خويگفتاردرمانی = بهترین  اردبيل گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي اردبيل گفتاردرمانی = بهترین  اصفهان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه اصفهان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه صنعتي اصفهان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه كاشان  گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد شهررضا گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد شهر مجلسي گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد نايين دانشگاه آزاد واحد نجف آباد گفتاردرمانی = بهترین  ايلام گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه ايلام گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي ايلام گفتاردرمانی = بهترین  بوشهر گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر گفتاردرمانی = بهترین  تهران گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه الزهرا گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه هنر گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه تهران گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه تربيت معلم گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه بقيه الله گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه پيام نور گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه صنعتي شريف گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه تربيت مدرس گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه صنعتي امير كبير گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه امام صادق(ع) گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه شهيد بهشتي گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه جامع علمي وكاربردي گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علامه طباطبايي گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه صنعت آب وبرق گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علم وصنعت ايران گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي تهران گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي ايران گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد اسلامي گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد اسلامي منطقه يك گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد اسلامي واحد مركزگفتاردرمانی = بهترین دانشگاه آزاد اسلامي واحد جنوب گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرري گفتاردرمانی = بهترین  جهاد دانشگاهي گفتاردرمانی = بهترین  جهاد دانشگاهي خواجه نصير گفتاردرمانی = بهترین   دانشكده صنعت هواپيمايي كشور گفتاردرمانی = بهترین  جهاد دانشگاهي اميركبير گفتاردرمانی = بهترین  آموزشكده حفاظت محيط زيست گفتاردرمانی = بهترین   دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري گفتاردرمانی = بهترین  موسسه آموزش عالي صدرالمتالهين گفتاردرمانی = بهترین  مركز آموزشي جهاد دانشگاهي گفتاردرمانی = بهترین   دانشكده علمي كاربردي پست و مخابرات گفتاردرمانی = بهترین  چهارمحال وبختياري گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه شهركرد گفتاردرمانی = بهترین  خراسان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه فردوسي مشهد گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي مشهد گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه بيرجند گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي سبزوار گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه پيام نور واحد سرخس گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه تربيت معلم سبزوار گفتاردرمانی = بهترین  موسسه آموزش عالي سجاد  گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد شيروان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد سبزوار گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد بجنورد گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد گچساران خوزستان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه شهيد چمران اهواز گفتاردرمانی = بهترین  زنجان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه زنجان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي زنجان گفتاردرمانی = بهترین  مركز تحصيلات تكميلي در علوم پايه گفتاردرمانی = بهترین   دانشگاه آزاد واحد ابهر گفتاردرمانی = بهترین   دانشگاه آزاد واحد زنجان سمنان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه سمنان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي سمنان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد گرمسار گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پايه دامغان گفتاردرمانی = بهترین  سيستان وبلوچستان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه سيستان وبلوچستان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي زاهدان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد زاهدان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه بين المللي چابهار گفتاردرمانی = بهترین  پژوهشكده تعليم و تربيت گفتاردرمانی = بهترین  فارس گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه شيراز گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه صنعتي شيراز گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه جامع علمي وكابردي گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه پيام نورشيراز  گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد اقليد گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد مرودشت گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد فسا گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد لارستان دانشگاه آزاد واحد فيروزآباد گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد ارسنجان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد استهبان گفتاردرمانی = بهترین  قزوين گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه بين المللي امام خميني گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي قزوين گفتاردرمانی = بهترین   دانشگاه آزاد واحد قزوين گفتاردرمانی = بهترین  قم گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه قم گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه شيخ مفيد گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه جامع علمي كاربردي گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد قم گفتاردرمانی = بهترین  كردستان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه كردستان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد سنندج گفتاردرمانی = بهترین  كرمان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه شهيدباهنر گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه ولي عصر(ع)رفسنجان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد بافت گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد كرمان  گفتاردرمانی = بهترین  كرمانشاه گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه رازي كرمانشاه گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه گفتاردرمانی = بهترین  كهكيلويه وبوير احمد گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه ياسوج گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي ياسوج گفتاردرمانی = بهترین  گلستان	 گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه گلستان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم كشاورزي گرگان  گفتاردرمانی = بهترین   دانشگاه آزاد واحد علي آباد كتول گفتاردرمانی = بهترین  گيلان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه گيلان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي گيلان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد آستارا گفتاردرمانی = بهترین  لرستان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه لرستان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي لرستان  گفتاردرمانی = بهترین دانشگاه آزاد واحد بروجرد گفتاردرمانی = بهترین  مازندران گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه مازندران گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي مازندران گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي بابل گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علم وصنعت بهشهر گفتاردرمانی = بهترین  مركزي گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه اراك گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علم وصنعت  گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد خمين گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد ساوه گفتاردرمانی = بهترین   پارك علم و فناوري استان گفتاردرمانی = بهترین   دانشگاه آزاد واحد اراك گفتاردرمانی = بهترین  هرمزگان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه هرمزگان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه قشم گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد بندرعباس گفتاردرمانی = بهترین  همدان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه بوعلي سينا گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد همدان گفتاردرمانی = بهترین  يزد گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه يزد گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي گفتاردرمانی = بهترین  واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي سراسر كشور گفتاردرمانی = بهترین  آبادان و خرمشهر گفتاردرمانی = بهترین  آزادشهر گفتاردرمانی = بهترین  آستارا گفتاردرمانی = بهترین  آشتيان گفتاردرمانی = بهترین  اشكذر گفتاردرمانی = بهترین  آيت اله آملي گفتاردرمانی = بهترین  ابركوه گفتاردرمانی = بهترین  ابهر گفتاردرمانی = بهترین  اراك گفتاردرمانی = بهترین  اردستان گفتاردرمانی = بهترین  اردكان گفتاردرمانی = بهترین  ارسنجان گفتاردرمانی = بهترین  اروميه گفتاردرمانی = بهترین  استهبان گفتاردرمانی = بهترین  اسلامشهر گفتاردرمانی = بهترین  اقليد گفتاردرمانی = بهترین  امارات متحده عربي گفتاردرمانی = بهترین  انار گفتاردرمانی = بهترین  اهر گفتاردرمانی = بهترین  اهواز _ علوم و تحقيقات گفتاردرمانی = بهترین  ايذه گفتاردرمانی = بهترین  ايرانشهر گفتاردرمانی = بهترین  ايلام گفتاردرمانی = بهترین  بابل گفتاردرمانی = بهترین  بافت گفتاردرمانی = بهترین  بجنورد گفتاردرمانی = بهترین  بردسير گفتاردرمانی = بهترین  بروجرد گفتاردرمانی = بهترین  بم گفتاردرمانی = بهترین  بناب گفتاردرمانی = بهترین  بندرانزلي گفتاردرمانی = بهترین  بندرعباس گفتاردرمانی = بهترین  بندرلنگه گفتاردرمانی = بهترین  بوشهر گفتاردرمانی = بهترین  بوكان (مركز آموزش) گفتاردرمانی = بهترین  بهبهان گفتاردرمانی = بهترین  بيرجند گفتاردرمانی = بهترین  پارس آباد مغان گفتاردرمانی = بهترین  تاكستان گفتاردرمانی = بهترین  تبريز گفتاردرمانی = بهترین  تربت جام گفتاردرمانی = بهترین  تربت حيدريه گفتاردرمانی = بهترین  تفت گفتاردرمانی = بهترین  تفرش گفتاردرمانی = بهترین  تهران پزشكي گفتاردرمانی = بهترین  تهران جنوب گفتاردرمانی = بهترین  تهران شمال گفتاردرمانی = بهترین  تهران مركزي گفتاردرمانی = بهترین  جهرم گفتاردرمانی = بهترین  جيرفت گفتاردرمانی = بهترین  خاش گفتاردرمانی = بهترین  خدابنده گفتاردرمانی = بهترین  خمين گفتاردرمانی = بهترین  خميني شهر گفتاردرمانی = بهترین  خوراسگان گفتاردرمانی = بهترین  خوي گفتاردرمانی = بهترین  دامغان گفتاردرمانی = بهترین  دزفول گفتاردرمانی = بهترین  دندانپزشكي گفتاردرمانی = بهترین  دولت آباد اصفهان گفتاردرمانی = بهترین  دهدشت گفتاردرمانی = بهترین  رشت گفتاردرمانی = بهترین  رودهن گفتاردرمانی = بهترین  رفسنجان گفتاردرمانی = بهترین  زابل گفتاردرمانی = بهترین   گفتاردرمانی = بهترین  فراهان گفتاردرمانی = بهترین  فردوس گفتاردرمانی = بهترین  فسا گفتاردرمانی = بهترین  فلاورجان گفتاردرمانی = بهترین  فيروزآباد گفتاردرمانی = بهترین  فيروزكوه گفتاردرمانی = بهترین  قائم شهر گفتاردرمانی = بهترین  قائنات گفتاردرمانی = بهترین  قزوين گفتاردرمانی = بهترین  قوچان گفتاردرمانی = بهترین  كازرون گفتاردرمانی = بهترین  كاشمر گفتاردرمانی = بهترین  كرج گفتاردرمانی = بهترین  كرمان گفتاردرمانی = بهترین  كرمانشاه گفتاردرمانی = بهترین  گچساران گفتاردرمانی = بهترین  گرگان گفتاردرمانی = بهترین  گرمسار گفتاردرمانی = بهترین  گلپايگان گفتاردرمانی = بهترین  لارستان گفتاردرمانی = بهترین  لامرد گفتاردرمانی = بهترین  لاهيجان گفتاردرمانی = بهترین  ماكو گفتاردرمانی = بهترین  ماهشهر گفتاردرمانی = بهترین  مباركه گفتاردرمانی = بهترین  واحد مجازي گفتاردرمانی = بهترین  مراغه گفتاردرمانی = بهترین  مرند گفتاردرمانی = بهترین  مرودشت گفتاردرمانی = بهترین  مشهد گفتاردرمانی = بهترین  مهاباد گفتاردرمانی = بهترین  مياندوآب گفتاردرمانی = بهترین  ميانه گفتاردرمانی = بهترین  نايين گفتاردرمانی = بهترین  نجف آباد گفتاردرمانی = بهترین  نراق گفتاردرمانی = بهترین  نطنز (مركز آموزش) گفتاردرمانی = بهترین  نور گفتاردرمانی = بهترین  نكا گفتاردرمانی = بهترین  ني ريز گفتاردرمانی = بهترین  نيشابور گفتاردرمانی = بهترین  ورامين گفتاردرمانی = بهترین  همدان گفتاردرمانی = بهترین  ياسوج گفتاردرمانی = بهترین  زاهدان گفتاردرمانی = بهترین  زرندكرمان گفتاردرمانی = بهترین  زنجان گفتاردرمانی = بهترین  ساري گفتاردرمانی = بهترین  ساوه گفتاردرمانی = بهترین  سبزوار گفتاردرمانی = بهترین  سپيدان

مرکز گفتاردرمانی بزرگ کرج =بهترین کرج =پزشک = بهترین  جراح پلاستیک= بهترین کرج پزشک = بهترین  جراح دهان و فک و صورت= بهترین کرج پزشک = بهترین  جراح عمومی= بهترین کرج پزشک = بهترین  جراح قلب و عروق= بهترین کرج پزشک = بهترین  جراح لثه= بهترین کرج پزشک = بهترین  چشم پزشک= بهترین کرج پزشک = بهترین  خون شناسی= بهترین کرج پزشک = بهترین  داخلی= بهترین کرج پزشک = بهترین  روانپزشک= بهترین کرج پزشک = بهترین  بهداشت =توانبخشی = بهترین کاردرمانی = بهترین گفتاردرمانی = بهترین  داغ ترین اخبار = بهترین  بهترین مراکز = بهترین  کاردرمانی = بهترین بهترین مراکز = بهترین کرج = بهترین تهران=ناتوانی جنسی =دارو =بهترین دکترهای ارتوپدی= = بهترین ریتالین =الکتروتراپی = بهترین دستگاه= داروی ریتالین

  آمار بازدید کنندگان                       

 

 

کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج رادیولوژی= بهترین کرج روانشناسی= بهترین کرج ساختمان پزشکان= بهترین کرج سرنگ، تولید= بهترین کرج سمعک و

 

روماتولوژی= بهترین کرج پزشک، زنان و زایمان= بهترین کرج پزشک، طب فیزیکی و توانبخشی= بهترین کرج پزشک، عفونی= بهترین کرج پزشک، عمومی= بهترین کرج پزشک، قلب و عروق= بهترین کرج پزشک، گوارش= بهترین کرج پزشک، گوش و حلق و بینی= بهترین کرج پزشک داخلی، ریه= بهترین کرج پزشک داخلی، غدد= بهترین کرج پزشکی باروری و ناباروری= بهترین کرج پزشکی هسته ای= بهترین کرج ترمیم مو= بهترین کرج تغذیه بالینی و رژیم درمانی= بهترین کرج دارو، پخش= بهترین کرج دارو، تولید= بهترین کرج داروخانه= بهترین کرج داروی گیاهی، پخش= بهترین کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج وبلاگ سایت گفتار توان گستر =بهترین کرج دارو، پخش= بهترین کرج دارو، تولید= بهترین کرج داروخانه= بهترین کرج داروی گیاهی، پخش= بهترین کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج  

 

 گفتار در مانی  کاردرمانی  فیزیو تراپی   شنوایی شناسی بینایی سنجی   ارتوپدی فنی   

انجمن ها   مجلات علمی    دانشگاه ها و دانشکده ها  کلینیکهای تخصصی   مراکز توانبخشی   

مراکز تشخیصی و  درمانی                 تجهیزات پزشکی              مراکز آموزشی خصوصی 

اطلاعات  پزشکان تهران         اطلاعات پزشکان مشهد               اطلاعات  پزشکان کرج  

اطلاعات مراکز توانبخشی و درمانی  استان مازندران

 

  page:  1     2      3        5     6    7      9     10    11    12      13     14     15   16    17   18    19    20     NEXT   ....

 

رادیولوژی= بهترین کرج روانشناسی= بهترین کرج ساختمان پزشکان= بهترین کرج سرنگ، تولید= بهترین کرج سمعک و شنوایی سنجی= بهترین کرج سنجش تراکم استخوان= بهترین کرج سونوگرافی= بهترین کرج سی تی اسکن= بهترین کرج طب سوزنی= بهترین کرج عطاری= بهترین کرج عینک، واردات و صادرات= بهترین کرج عینک سازی= بهترین کرج

 

 صفحه اصلی 

  درباره ما 

  تماس با ما

     نظر سنجی

 تماس با شما

   نحوه تبلیغات در سایت

  مشاوره 

  لینکهای ما

  تولیدات ما

     عضویت

  
 

 


       شماره مجوز تبلیغات760/91/ن/پ

 

 = بهترین  = بهترین انجمن اپتومتري ايران(علمي) = بهترین انجمن اپيدميولوژيستهاي ايران = بهترین انجمن اداره امور بيمارستانها = بهترین انجمن ارتودنتيستهاي ايران = بهترین انجمن ارگونومي ومهندسي عوامل انساني ايران = بهترین انجمن ارولوژي ايران = بهترین انجمن آسم وآلرژي ايران = بهترین انجمن آسيب شناسان دهان وفک وصورت ايران = بهترین انجمن اطلاع رساني بهداشتي وزيست پزشکي = بهترین انجمن اعتياد ايران = بهترین انجمن جراحي زانو وآرتروسکوپي = بهترین انجمن مامايي = بهترین انجمن تنظيم خانواده ايران = بهترین  انجمن اقتصاد بهداشت ايران = بهترین انجمن آموزش بهداشت ايران = بهترین انجمن آموزش پزشکي ايران = بهترین انجمن اندودنتيستهاي ايران = بهترین انجمن آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه ايران = بهترین انجمن انگل شناسان ايران = بهترین انجمن ايمونولوژي و آلرژي ايران = بهترین انجمن باروري و ناباروري ايران = بهترین انجمن بررسي و مطالعه درد در ايران = بهترین  انجمن بهداشت کار ايران = بهترین انجمن بهداشت محيط ايران = بهترین انجمن پرستاري ايران = بهترین  انجمن بيوشيمي پزشکي ايران = بهترین انجمن پروستودنتيستها = بهترین انجمن پزشکان قانوني ايران = بهترین انجمن پزشکي اجتماعي ايران = بهترین انجمن پزشکان عمومي ايران = بهترین انجمن جامعه پزشکان متخصص داخلي ايران = بهترین انجمن پزشکي هسته اي ايران = بهترین انجمن پيوند اعضاء ايران = بهترین انجمن تغذيه ايران = بهترین انجمن جراحان ارتوپدي ايران = بهترین انجمن جراحان اطفال ايران = بهترین انجمن جراحان پلاستيک و ترميمي زيبايي ايران = بهترین انجمن جراحان توراکس ايران = بهترین انجمن جراحان ستون فقرات ايران = بهترین انجمن جراحان فک ودهان وصورت = بهترین انجمن جراحان قلب ايران = بهترین انجمن جراحان گوش وگلو وبيني وسروگردن ايران = بهترین انجمن جراحان مغزواعصاب ايران = بهترین انجمن چشم پزشکي ايران = بهترین انجمن داروسازان ايران = بهترین انجمن درون بين دستگاه گوارش = بهترین انجمن دکترهاي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي ايران = بهترین انجمن دندانپزشکي ايران = بهترین انجمن دندانپزشکي کودکان ايران = بهترین انجمن دندانپزشکي ترميمي ايران = بهترین انجمن راديوتراپيک انکولوژي (پرتودرماني سرطان)ايران = بهترین انجمن راديولوژي ايران = بهترین انجمن راديولوژي دهان وفک و صورت ايران = بهترین انجمن روانپزشکان ايران = بهترین انجمن روانپزشکي کودک ونوجوان ايران = بهترین انجمن روانشناسي باليني ايران = بهترین انجمن روماتولوژي ايران = بهترین انجمن جراحان زنان ومامايي ايران = بهترین انجمن سم شناسي و مسموميتهاي ايران = بهترین انجمن علوم اعصاب اطفال ايران = بهترین انجمن فيزيک پزشکي ايران = بهترین انجمن فيزيولوژي و فارماکولوژي = بهترین انجمن طب فيزيکي وتوانبخشي ايران = بهترین انجمن طب کار ايران = بهترین انجمن کتابداري و اطلاع رساني علوم پزشکي = بهترین انجمن جمعيت مامايي ايران = بهترین انجمن متخصصين باروري و ناباروري ايران = بهترین انجمن متخصصين پوست وآميزشي ايران = بهترین انجمن متخصصين ريه ايران = بهترین انجمن متخصصين عفوني و گرمسيري ايران = بهترین انجمن متخصصين علوم آزمايشگاهي باليني ايران (صنفي) = بهترین انجمن متخصصين علوم دارويي ايران = بهترین انجمن متخصصين فارماکوگنوزي ايران = بهترین انجمن متخصصين علوم آزمايشگاهي باليني ايران = بهترین انجمن متخصصين غدد درون ريز ايران = بهترین انجمن مدارک پزشکي = بهترین انجمن متخصصين گوارش و کبد ايران = بهترین انجمن مددکاري اجتماعي ايران = بهترین انجمن ميکروب شناسان ايران = بهترین انجمن نفرولوژي ايران = بهترین انجمن پزشکان نوزادان ايران = بهترین انجمن ويروس شناسي ايران = بهترین انجمن هماتولوژي و انکولوژي ايران = بهترین انجمن هماتولوژي و انکولوژي کودکان ايران = بهترین انجمن هيپنوتيزم باليني ايران = بهترین انجمن پريودنتولوژي ايران = بهترین انجمن پاتولوژيست هاي ايران = بهترین انجمن اپتومتري ايران (صنفي) = بهترین انجمن علوم اعصاب = بهترین انجمن فيزيوتراپي ايران = بهترین انجمن جامعه جراحان ايران = بهترین انجمن ژنتيک ايران = بهترین انجمن ترويج تغذيه با شيرمادر = بهترین انجمن پزشکان کودکان ايران = بهترین انجمن خيريه حمايت از بيماران کبدي ايران = بهترین

 

 


 

 

گفتار توان گستر بزرگترین مرکز گفتاردرمانی و گروه درمانی 

 

 

                           بهترین گفتاردرمانی کرج = بهترین گفتار توان گستر هوشمند = بهترین اسم و آدرس بهترین گفتاردرمانی کرج = بهترین درمان ناگویایی کودکان کرجی = بهترین بهترین مرکز گفتاردرمانی غرب استان تهران = بهترین مطب گفتاردرمانی سیاوش عطایی = بهترین با سابقه ترین گفتاردرمانی کودکان   دستگاههای بیو فید بک بینایی – شنیداری= برنامه های نروفیدبک = بهترین سه بعدی محرک مغز = بهترین بخش شنیداری - ادراکی=درمان انواع اختلالات گفتاری =ادگیری کودکان عادی= دچار تاخیر تکاملی گفتار =کودکان دچار لکنت =فلج مغزی =کم توانی ذهنی = بهترین  طیف اوتیسم = بهترین آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه=جلسات درمانی دوساعته = بهترین والدین همراه     =کم توانی ذهنی = بهترین  طیف اوتیسم = بهترین آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه=جلسات درمانی دوساعته = بهترین والدین همراه کودک در جلسه درمانی = بهترین جلسه درمانی شامل SI = بهترین تربیت شنیداری = بهترین آموزش ذهنی = بهترین ماساژ و تحریک اندامهای گویایی =استفاده از دستگاههای بیو فیدبک =برنامه های کامپیوتری خاص = بهترین کودک کرجی

 


 دارای انواع دستگاههای بیو فید بک بینایی - شنیداری و برنامه های نروفیدبک  و سه بعدی محرک مغز و بخش شنیداری - ادراکی

دردرمان انواع اختلالات گفتاری و یادگیری کودکان عادی دچار تاخیر تکاملی گفتار

 

کودکان دچار  لکنت -فلج مغزی - کم توانی ذهنی و  طیف اوتیسم (autism spectrum disorder)  و آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه

 

 

هر جلسه درمانی شامل SI  - تربیت شنیداری  - آموزش ذهنی -  ماساژ و تحریک اندامهای گویایی - استفاده از دستگاههای بیو فیدبک و

 

 برنامه های کامپیوتری خاص هر کودک می باشد  که با پرداخت تنها یک ویزیت استفاده از تمامی امکانات مرکز میسور می باشد .


  با تعیین وقت قبلی     =      آدرس مطب    =    کلیک کنید

 

 

 

 

 

سایتهای  مرتبط :

www.siavashataee.ir

www.siavashataee.com

www.loknatzaban.org

www.goftardarmani.com

www.goftardarmanikaraj.ir

www.slpkaraj.ir

www.kardarmanikaraj.ir

www.otkaraj.ir

www.vazir.org

www.medu-karaj.ir

www.loknatshekan.ir

www.pff-rhs.ir

www.farahmandpoor.ir

www.farahmandp0ur.ir

www.karaj-medu.ir

www.google-map.ir

www.googlegame.ir

www.googleimage.ir

www.googleonline.ir

www.speech-therapy.ir

www.pouyeshclinic.ir

www.googlemovies.ir

www.goftardarmanionline.ir

www.hamejaa.ir

www.goftareravan.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  

 

 

 

 

 

جامعه جراحان ايران

iras.ircme.ir

021-26401420

 

11502

انجمن جراحان مغز واعصاب ايران

irneso.ircme.ir

021-22264041

 

11503

انجمن راديولوژي ايران

isr.ircme.ir

021-44462078

 

11504

جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران

icim.ircme.ir

021-88014005-7

 

11505

انجمن متخصصين علوم آزمايشگاهي باليني ايران

isacp.ircme.ir

021-22725033

 

11506

انجمن علمی داروسازان ايران

ispha.ircme.ir

021-88515830-31

 

11507

انجمن پزشكان كودكان ايران

irpediatrics.ircme.ir

021-66968317-8

 

11508

انجمن آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه

anesth.ircme.ir

021-88834989

 

11509

انجمن جراحان ارتوپدي

ioa.ircme.ir

021-88983609

 

11510

انجمن چشم پزشكي ايران

irso.ircme.ir

021-66919061-2

 

11512

انجمن متخصصين ريه ايران

تعریف نشده

 

 

11513

انجمن جراحان گوش و گلو و بيني و سر و گردن ايران

ent.ircme.ir

021-88979101-4

 

11514

انجمن متخصصين پوست و آميزشي ايران

derm.ircme.ir

021-88202914-15

 

11515

انجمن نفرولوژي ايران

irsn.ircme.ir

021-66912653

 

11516

انجمن متخصصين گوارش و كبد ايران

iagh.ircme.ir

021-88335061-3

 

11517

انجمن دندانپزشكي ايران

ida.ircme.ir

021-88289256-9

 

11518

انجمن علمي اورولوژي ايران

iua.ircme.ir

021-88526900

 

11519

انجمن پزشكان عمومي ايران

iranmd.ircme.ir

021-84138319

 

11520

انجمن متخصصين بيماري هاي عفوني و گرمسيري

isidtm.ircme.ir

021-26109396

 

11521

انجمن طب فيزيكي و توانبخشي

ispmr.ircme.ir

021-22731112

 

11526

انجمن هماتولوژي و انكولوژي ايران

تعریف نشده

021-88004140

 

11527

انجمن قلب و عروق ايران

iha.ircme.ir

021-23922529,22048174

 

11533

انجمن فيزيولوژي فارماكولوژي ايران

تعریف نشده

 

 

11534

انجمن جراحان دهان، فك و صورت ايران

soms.ircme.ir

021-88202587-90

 

11536

انجمن آسم و آلرژي ايران

تعریف نشده

021-66597723

 

11537

انجمن متخصصين علوم دارويي ايران

iranaps.ircme.ir

021-88653239

 

11538

انجمن اندودانتيست هاي ايران

iaen.ircme.ir

021-88242357

 

11539

انجمن سم شناسي و مسموميت هاي ايران

irantox.ircme.ir

021-88923195

 

11540

انجمن علمی تغذيه با شير مادر ایران

breastfeed.ircme.ir

021-22909128

 

11541

انجمن روان پزشكان ايران

ipa.ircme.ir

021-88336726

 

11542

انجمن انگل شناسي ايران

تعریف نشده

021-88953042

 

11543

انجمن علمي پيوند اعضاء ايران

تعریف نشده

 

 

11544

انجمن ايمونولوژي و آلرژي ايران

isia.ircme.ir

021-22439970

 

11545

انجمن جراحان قلب

iscs.ircme.ir

021-26401341

 

11546

انجمن پرتو درمانی ایران

تعریف نشده

 

 

11547

انجمن علمي ميكروب شناسي ايران

تعریف نشده

 

 

11548

انجمن علمي بيوشيمي پزشكي ايران

تعریف نشده

021-88020916

 

11549

انجمن علمي باروري و ناباروري

تعریف نشده

021-88525512-13

 

11550

انجمن علمي ويروس شناسي ايران

isv.ircme.ir

021-88020916

 

11551

انجمن علمي پروستودنتيست هاي ايران

تعریف نشده

021-88288841

 

11552

انجمن علمي پزشكي هسته اي ايران

تعریف نشده

 

 

11553

انجمن علمي آسيب شناسي ايران

iranpath.ircme.ir

021-66912646

 

11554

انجمن ارتودنتيست هاي ايران

تعریف نشده

021-88288358

 

11555

انجمن هماتولوژي ، انكولوژي اطفال ايران

iphos.ircme.ir

021-66912679

 

11556

انجمن فيزيك پزشكي ايران

تعریف نشده

 

 

11558

انجمن دندانپزشكان اطفال ايران

تعریف نشده

 

 

11559

انجمن علمی دكترای علوم آزمايشگاهی تشخيص طبی ايران

iacld.ircme.ir

021-88970700

 

11560

انجمن متخصصين زنان و مامايي ايران

naigo.ircme.ir

021-88309564-6

 

11561

انجمن روانپزشكي كودك و نوجوان ايران

تعریف نشده

021-55409495-6

 

11562

انجمن بررسي و مطالعه درد ايران

ips.ircme.ir

021-44045436

 

11563

انجمن علمي اپيدميولوژيست هاي ايران

تعریف نشده

 

 

11564

انجمن علمي آترواسكلروز ايران

irsa.ircme.ir

021-44086988,09128106449

 

11565

انجمن علمي دندانپزشكان عمومي ايران

igda.ircme.ir

021-88245477

 

11567

انجمن جراحان دست ايران

تعریف نشده

021-88665228-9

 

11568

انجمن علمي پزشكي ليزري ايران

imla-laser.ircme.ir

021-238723002-3

 

11569

جامعه انجمن ها ي علمي فوق تخصص هاي داخلي ايران

irsims.ircme.ir

021-66912648

 

11570

انجمن علمي بيماري هاي مغز و اعصاب ايران

iranneurology.ircme.ir

021-66940036

 

11571

انجمن علمي انتقال خون ايران

تعریف نشده

021-88020916

 

11572

انجمن اندويورولوژي

endourology.ircme.ir

021-22580201

 

11573

انجمن علمی جراحان عمومي ايران

iags.ircme.ir

021-88512559,88524247

 

11574

انجمن جراحان مفصل ران

hipsociety.ircme.ir

021-22605090

 

11575

انجمن تغذيه كودكان ايران

iscn.ircme.ir

021-88910190-1

 

11576

انجمن سامانه هاي نوين دارورساني ايران

تعریف نشده

 

 

11577

انجمن بيماري هاي دهان و تشخيصي ايران

تعریف نشده

 

 

11578

انجمن سرطان هاي زنان ايران

تعریف نشده

 

 

11579

انجمن علمي روانشناسي باليني ايران

تعریف نشده

 

 

11580

انجمن عفوني اطفال ايران

ipsociety.ircme.ir

021-66968317-8

 

11581

انجمن كولپوسكوپي و پاتولوژي سرويكس ايران

isccp.ircme.ir

09329231027

 

11582

انجمن حوادث و صدمات اندام ها و ستون فقرات ايران(pota)

pota.ircme.ir

021-88367182

 

11583

انجمن علمی جراحان پلاستيك و زیبایی ايران

plasticsurgeons.ircme.ir

021-88506456-7

 

11584

انجمن علمي پري ناتولوژي ايران

تعریف نشده

021-22251736

 

11585

انجمن علمي حشره شناسي پزشكي ايران

تعریف نشده

 

 

11586

انجمن علمی گوارش و كبد كودكان

ispgh.ircme.ir

021-66924545

 

11587

انجمن مغز و اعصاب کودکان ایران

icns.ircme.ir

021-77880056

 

11588

انجمن علمی بيهوشي قلب ايران

تعریف نشده

 

 

11589

انجمن علمي پزشكان نوزادان ايران

تعریف نشده

 

 

11590

انجمن علمي متخصصين دندانپزشكي ترميمي ايران

crd.ircme.ir

021-88271967

 

11591

انجمن علمي كايروپراكتيك ايران

irca.ircme.ir

021-22577131

 

11592

انجمن راديولوژي دهان ، فك و صورت ايران

تعریف نشده

021-88247869

 

11593

انجمن علمي نوروژنتيك ايران

تعریف نشده

021-88079723

 

11594

جامعه آزمايشگاهيان ايران

تعریف نشده

 

 

11595

انجمن كولوپروكتولوژي ايران

ircps.ircme.ir

 

 

11596

انجمن علمي طب اورژانس ايران

isem.ircme.ir

021-88915410

 

11597

انجمن علمي پزشكان قانوني ايران

lma.ircme.ir

021-88809593

 

11598

انجمن علمي آسيب شناسان دهان، فك و صورت ايران

تعریف نشده

 

 

11599

انجمن سرطان ايران

ica.ircme.ir

021-66567619

 

70001

انجمن علمي پرستاران قلب ايران

تعریف نشده

021-22663165-6

 

70002

انجمن قلب كودكان ايران

ispc.ircme.ir

021-22663212

 

70003

انجمن پرتودرماني سرطان

isro.ircme.ir

021-66567619-20

 

70004

انجمن پريودنتولوژي هاي ايران

تعریف نشده

021-88245591

 

70005

انجمن تشخيص و درمان جنين

تعریف نشده

021-66565500

 

70006

انجمن علمي شنوائي شناسي ايران

iaa.ircme.ir

021-88947396

 

70007

انجمن سكته مغزي در بيماريهاي عروق و نخاع ايران

تعریف نشده

021-61192426

 

70008

انجمن كنترل دفع ايران

ircs.ircme.ir

021-88492373

 

70009

انجمن رژيونال آنستزي و درد ايران

تعریف نشده

 

 

70010

انجمن فيزيوتراپي

pta.ircme.ir

021-77607912

 

70011

انجمن ارگونومي و مهند سي عوامل انساني ايران

تعریف نشده

 

 

70012

انجمن اكوكارديوگرافي ايران

isecho.ircme.ir

 

 

70013

انجمن پزشكي اجتماعي

icma.ircme.ir

021-88991107

 

70014

انجمن علمي كاردرماني ايران

تعریف نشده

021-22180037

 

70015

انجمن علمی متخصصين زنان شاغل در باروري و ناباروري

isfsir.ircme.ir

021-88774444

 

70016

انجمن علمي اپتومتري ايران

تعریف نشده

 

 

70017

انجمن روماتولوژي ايران

iranrheum.ircme.ir

021-88330033

 

70018

انجمن بهداشت كار ايران

تعریف نشده

 

 

70019

انجمن نفرولوژي كودكان ايران

iranspn.ircme.ir

021-22226127

 

70020

انجمن داروسازي باليني ايران

iscp.ircme.ir

021-88326454

 

70021

انجمن علمي راينولوژي ايران

irc.ircme.ir

021-88950395

 

70022

انجمن باكتري شناسي پزشكي ايران

ismb.ircme.ir

021-82943181

 

70023

انجمن علمي مامايي ايران

تعریف نشده

021-88190164

 

70024

انجمن اينترونشنال كارديولژي ايران

isoic.ircme.ir

021-88420351

 

70025

انجمن علمي پزشكي هوا و فضاي ايران

تعریف نشده

021-44666124

 

70026

انجمن علمي طب كار ايران

تعریف نشده

021-55677337

 

70027

انجمن جراحان زانو ، آرتروسكوپي و آسيب هاي ورزشي ايران

تعریف نشده

021-88777176

 

70028

انجمن علمي پزشكي خواب ايران

تعریف نشده

021-88449045

 

70029

انجمن علمي اداره امور بيمارستانها

تعریف نشده

021-88989129

 

70030

انجمن ژنتيك پزشكي ايران

تعریف نشده

 

 

70031

انجمن الكتروفيزيولوژی قلب ایران

irhrs.ircme.ir

 

 

70032

انجمن پروتئوميكس پزشكي ايران

تعریف نشده

021-22718505

 

70033

انجمن آموزش علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران

تعریف نشده

 

 

70034

انجمن علمی پزشكي ورزشي ايران

iasem.ircme.ir

021-88630227-8

 

70035

انجمن مراقبت هاي ويژه ايران

icu.ircme.ir

 

 

70036

انجمن سلامت خانواده

تعریف نشده

 

 

70037

انجمن سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی ایران

iacoh.ircme.ir

021-22421813

 

70038

انجمن علمي پرستاري ايران

ina.ircme.ir

 

 

70039

انجمن مراقبت از استومی ایران

تعریف نشده

 

 

70040

انجمن علمی بهداشت محیط ایران

تعریف نشده

 

 

70041

انجمن طب سنتی ایران

تعریف نشده

 

 

70042

انجمن علمی طب سوزنی ایران

تعریف نشده

22439936

 

70043

انجمن پیوند سلولهای بنیادی خون ساز ایران

تعریف نشده

021-88004140

 

70044

انجمن جراحان کودکان ایران

تعریف نشده

021-26401423

 

70045

انجمن آموزش پزشکی ایران

ame20.ircme.ir

 

 

70046

انجمن علمی غذا و تغذیه حامی سلامت ایران

تعریف نشده

 

 

70047

انجمن علمی مدیریت و اقتصاد دارویی ایران

iapme.ircme.ir

021-88789465

 

70048

انجمن علمی جراحان عمومی درون بین ایران

iaes.ircme.ir

021-66501113

 

70049

انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران

isaop.ircme.ir

021-22180010

 

70050

انجمن متخصصین فارماکوگنوزی ایران

تعریف نشده

 

 

70051

انجمن علمی قارچ شناسی پزشکی ایران

ismm.ircme.ir

021-88622589

 

70052

انجمن علمی عناصر کمیاب ایران

تعریف نشده

 

 

70053

انجمن علمی گفتار درمانی ایران

slp.ircme.ir

09198272445

 

70054

انجمن علمی جراحان توراکس ایران

ists.ircme.ir

 

 

70055

انجمن علمی اقتصاد بهداشت ایران

ihea.ircme.ir

021-44056127,44055436

 

70056

انجمن علمی اندوواسکولار ایران

iaevt.ircme.ir

 

 

70057

انجمن علمی جنین شناسی و بیولوژی تولید مثل ایران

iserb.ircme.ir

 

 

70058

انجمن علمی اطلاع رسانی بهداشتی و زیست پزشکی ایران

hbisa.ircme.ir

021-81633804

 

70059

انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران

تعریف نشده

 

 

70060

انجمن علمی روانشناسی نظامی ایران

irmpa.ircme.ir

021-22471884-5

 

70061

انجمن علمی ایمپلنتولوژی ایران

تعریف نشده

 

 

70062

انجمن علمی علوم تشریحی ایران

تعریف نشده

 

 

70063

انجمن علمی ترویج تغذیه با شیر مادر ایران

تعریف نشده

 

 

70064

انجمن علمی جراحان ارتوپدی اطفال ایران

تعریف نشده

 

 

70065

انجمن علمی پدیده شناسی سلامت ایران

isphs.ircme.ir

 

 

70066

انجمن علمی بیوفارماسی و فارکوکینتیک ایران

تعریف نشده

 

 

70067

انجمن علمی زیست فناوری سلامت ایران

تعریف نشده

 

 

70068

انجمن علمی علوم اعصاب ایران

تعریف نشده

 

 

70069

انجمن علمی جراحی های کم تهاجمی زنان ایران

تعریف نشده

 

 

70070

انجمن علمی نانو فناوری پزشکی ایران

تعریف نشده

 

 

70071

انجمن علمی غدد و متابولیسم کودکان ایران

تعریف نشده

 

 

 

 

http://www.irisfd.com/

سایت فدراسیون جانبازان و معلولین

http://www.adrh.ir/

انجمن دفاع از حقوق معلولين ايران

http://www.rehabiran.net/

بانك اطلاعات توانبخشي ايران

http://www.mkamali.com/

پايگاه شخصي دكتر محمد كمالي

http://disable1.persianblog.ir/

دلتنگي هاي يك معلول

http://www.shamdani.com/

شمعداني / پيوندهايي با ديگر سايت ها

http://www.citrowcid.org/

مركز آموزشي، توانبخشي و نگهداري فرزندان معلول كارگران

http://www.isaarsci.ir/

مركز ضايعات نخاعي جانبازان

http://www.kahrizak.com/

آسايشگاه خيريه كهريزك

http://www.baavarnew.ir/

سايت باور

http://www.rehabiran.com/

وب گاه توانبخشي ايران

http://www.iranscubadiver.com/

سايت آموزش غواصي معلولان

http://www.bioelec-society.com/

انجمن بیوالکتریک ایران

http://iransdp.com/

سایت جامعه معلولين ایران

 


دسترسی به قسمت مشاوره

 

1   2    3     4   5    6     7      8     9     10   11    12    13     14    15     16   17    18   19    20.......next 

 

    آخرین نوشته ها

 

 

 •  قسمتی از آنچه که می توانید در این پایگاه اطلاع رسانی مشاهده کنید :  

   


        مواردی که ما می توانیم  به یاری شما بشتابیم :

  •    آخرین تحقیقات و یافته ها

  •    آخرین محصولات توانپزشکی در رفع مشکلات شما

  •    ارائه برنامه های درمانی  توانبخشی  و  مشاوره

  •    ارائه نرم افزارهای گفتاردرمانی - بیوفیدبک تراپی لکنت (stuttering) بصورت خانگی و کلینیکی - ارائه نرم افزارهای آموزشی  از پیش دبستان تا راهنمایی و بالاتر مطابق نیازهای فردی افراد - ارائه نرم افزارهای آموزشی 

  •    معرفی درمانگران و متخصصین

  •    معرفی مراکز درمانی که به وجود شما  نیاز دارند .

  •    مشاوره در مورد مشکلات کودک شما .

  •  

   

 •  

       

   

   

     

   

       
     

   

       
     

   

   

   

     

  تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه گفتار توان گستر می باشد  
   

     
     

                                                                                                 

     
   

                         برگشت به صفحه قبلی                                       برگشت به صفحه اصلی                                           صفحه بعدی