ضمن  خوش آمد گویی به شما کاربر گرامی لطفا تا بار گذاری کامل صفحه مدتی را صبر  نمایید در این پایگاه اطلاع رسانی در قسمت لینکها بیش از 18000 لینک به سایر سایتها وجود دارد و در قسمت جوک و سرگرمی جدیدترین جوک ها را ملاحظه خواهید نمود و سایر مطالب این صفحه نیز امید است که مطابق سلیقه شما عزیزان  باشد در قسمتهای مربوط به توانبخشی و علمی جدیدترین یافته های دنیای  پزشکی و مجرب ترین پزشکان و متخصصان توانبخشی را خواهید یافت

 

بهترین مشهد پزشک، جراح پلاستیک= بهترین مشهد پزشک، جراح دهان و فک و صورت= بهترین مشهد پزشک، جراح عمومی= بهترین مشهد پزشک، جراح قلب و عروق= بهترین مشهد پزشک، جراح لثه= بهترین مشهد پزشک، چشم پزشک= بهترین مشهد پزشک، خون شناسی= بهترین مشهد پزشک، داخلی= بهترین مشهد پزشک، روانپزشک= بهترین مشهد

مراكز علمي و دانشگاهي گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه تهران گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه صنعتي شريف گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه صنعتي امير كبير گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه صنعتي خواجه نصير گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه گيلان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه تبريز گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه گلستان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه هرمزگان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه الزهرا گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه امام حسين گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه سيستان وبلوچستان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه صنعتي اصفهان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه شيراز گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه صنعتي سهند گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي تهران گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه كاشان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه مازندران گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه تربيت معلم گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه جامع علمي كاربردي گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه شهيد بهشتي گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه تربيت مدرس گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه يزد گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه كردستان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه فردوسي مشهد گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه هنر گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه امام صادق گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه پيام نور گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه بوعلي سينا همدان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد اسلامي گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علم وصنعت ايران گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي شيراز گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه صنعتي شاهرود گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه صنعت نفت گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه سمنان گفتاردرمانی = بهترین  مجتمع آموزش عالي زنجان گفتاردرمانی = بهترین  آذربايجان شرقي گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه تبريز گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه تربيت معلم تبريز گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه صنعتي سهند گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه هنرهاي اسلامي تبريز گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي  گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد اسلامي واحد مراغه گفتاردرمانی = بهترین  آذربايجان غربي گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه اروميه گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي اروميه گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد خويگفتاردرمانی = بهترین  اردبيل گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي اردبيل گفتاردرمانی = بهترین  اصفهان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه اصفهان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه صنعتي اصفهان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه كاشان  گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد شهررضا گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد شهر مجلسي گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد نايين دانشگاه آزاد واحد نجف آباد گفتاردرمانی = بهترین  ايلام گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه ايلام گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي ايلام گفتاردرمانی = بهترین  بوشهر گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر گفتاردرمانی = بهترین  تهران گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه الزهرا گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه هنر گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه تهران گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه تربيت معلم گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه بقيه الله گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه پيام نور گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه صنعتي شريف گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه تربيت مدرس گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه صنعتي امير كبير گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه امام صادق(ع) گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه شهيد بهشتي گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه جامع علمي وكاربردي گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علامه طباطبايي گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه صنعت آب وبرق گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علم وصنعت ايران گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي تهران گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي ايران گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد اسلامي گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد اسلامي منطقه يك گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد اسلامي واحد مركزگفتاردرمانی = بهترین دانشگاه آزاد اسلامي واحد جنوب گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرري گفتاردرمانی = بهترین  جهاد دانشگاهي گفتاردرمانی = بهترین  جهاد دانشگاهي خواجه نصير گفتاردرمانی = بهترین   دانشكده صنعت هواپيمايي كشور گفتاردرمانی = بهترین  جهاد دانشگاهي اميركبير گفتاردرمانی = بهترین  آموزشكده حفاظت محيط زيست گفتاردرمانی = بهترین   دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري گفتاردرمانی = بهترین  موسسه آموزش عالي صدرالمتالهين گفتاردرمانی = بهترین  مركز آموزشي جهاد دانشگاهي گفتاردرمانی = بهترین   دانشكده علمي كاربردي پست و مخابرات گفتاردرمانی = بهترین  چهارمحال وبختياري گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه شهركرد گفتاردرمانی = بهترین  خراسان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه فردوسي مشهد گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي مشهد گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه بيرجند گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي سبزوار گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه پيام نور واحد سرخس گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه تربيت معلم سبزوار گفتاردرمانی = بهترین  موسسه آموزش عالي سجاد  گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد شيروان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد سبزوار گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد بجنورد گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد گچساران خوزستان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه شهيد چمران اهواز گفتاردرمانی = بهترین  زنجان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه زنجان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي زنجان گفتاردرمانی = بهترین  مركز تحصيلات تكميلي در علوم پايه گفتاردرمانی = بهترین   دانشگاه آزاد واحد ابهر گفتاردرمانی = بهترین   دانشگاه آزاد واحد زنجان سمنان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه سمنان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي سمنان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد گرمسار گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پايه دامغان گفتاردرمانی = بهترین  سيستان وبلوچستان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه سيستان وبلوچستان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي زاهدان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد زاهدان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه بين المللي چابهار گفتاردرمانی = بهترین  پژوهشكده تعليم و تربيت گفتاردرمانی = بهترین  فارس گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه شيراز گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه صنعتي شيراز گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه جامع علمي وكابردي گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه پيام نورشيراز  گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد اقليد گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد مرودشت گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد فسا گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد لارستان دانشگاه آزاد واحد فيروزآباد گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد ارسنجان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد استهبان گفتاردرمانی = بهترین  قزوين گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه بين المللي امام خميني گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي قزوين گفتاردرمانی = بهترین   دانشگاه آزاد واحد قزوين گفتاردرمانی = بهترین  قم گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه قم گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه شيخ مفيد گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه جامع علمي كاربردي گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد قم گفتاردرمانی = بهترین  كردستان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه كردستان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد سنندج گفتاردرمانی = بهترین  كرمان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه شهيدباهنر گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه ولي عصر(ع)رفسنجان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد بافت گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد كرمان  گفتاردرمانی = بهترین  كرمانشاه گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه رازي كرمانشاه گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه گفتاردرمانی = بهترین  كهكيلويه وبوير احمد گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه ياسوج گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي ياسوج گفتاردرمانی = بهترین  گلستان	 گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه گلستان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم كشاورزي گرگان  گفتاردرمانی = بهترین   دانشگاه آزاد واحد علي آباد كتول گفتاردرمانی = بهترین  گيلان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه گيلان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي گيلان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد آستارا گفتاردرمانی = بهترین  لرستان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه لرستان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي لرستان  گفتاردرمانی = بهترین دانشگاه آزاد واحد بروجرد گفتاردرمانی = بهترین  مازندران گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه مازندران گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي مازندران گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي بابل گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علم وصنعت بهشهر گفتاردرمانی = بهترین  مركزي گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه اراك گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علم وصنعت  گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد خمين گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد ساوه گفتاردرمانی = بهترین   پارك علم و فناوري استان گفتاردرمانی = بهترین   دانشگاه آزاد واحد اراك گفتاردرمانی = بهترین  هرمزگان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه هرمزگان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه قشم گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد بندرعباس گفتاردرمانی = بهترین  همدان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه بوعلي سينا گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد همدان گفتاردرمانی = بهترین  يزد گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه يزد گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي گفتاردرمانی = بهترین  واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي سراسر كشور گفتاردرمانی = بهترین  آبادان و خرمشهر گفتاردرمانی = بهترین  آزادشهر گفتاردرمانی = بهترین  آستارا گفتاردرمانی = بهترین  آشتيان گفتاردرمانی = بهترین  اشكذر گفتاردرمانی = بهترین  آيت اله آملي گفتاردرمانی = بهترین  ابركوه گفتاردرمانی = بهترین  ابهر گفتاردرمانی = بهترین  اراك گفتاردرمانی = بهترین  اردستان گفتاردرمانی = بهترین  اردكان گفتاردرمانی = بهترین  ارسنجان گفتاردرمانی = بهترین  اروميه گفتاردرمانی = بهترین  استهبان گفتاردرمانی = بهترین  اسلامشهر گفتاردرمانی = بهترین  اقليد گفتاردرمانی = بهترین  امارات متحده عربي گفتاردرمانی = بهترین  انار گفتاردرمانی = بهترین  اهر گفتاردرمانی = بهترین  اهواز _ علوم و تحقيقات گفتاردرمانی = بهترین  ايذه گفتاردرمانی = بهترین  ايرانشهر گفتاردرمانی = بهترین  ايلام گفتاردرمانی = بهترین  بابل گفتاردرمانی = بهترین  بافت گفتاردرمانی = بهترین  بجنورد گفتاردرمانی = بهترین  بردسير گفتاردرمانی = بهترین  بروجرد گفتاردرمانی = بهترین  بم گفتاردرمانی = بهترین  بناب گفتاردرمانی = بهترین  بندرانزلي گفتاردرمانی = بهترین  بندرعباس گفتاردرمانی = بهترین  بندرلنگه گفتاردرمانی = بهترین  بوشهر گفتاردرمانی = بهترین  بوكان (مركز آموزش) گفتاردرمانی = بهترین  بهبهان گفتاردرمانی = بهترین  بيرجند گفتاردرمانی = بهترین  پارس آباد مغان گفتاردرمانی = بهترین  تاكستان گفتاردرمانی = بهترین  تبريز گفتاردرمانی = بهترین  تربت جام گفتاردرمانی = بهترین  تربت حيدريه گفتاردرمانی = بهترین  تفت گفتاردرمانی = بهترین  تفرش گفتاردرمانی = بهترین  تهران پزشكي گفتاردرمانی = بهترین  تهران جنوب گفتاردرمانی = بهترین  تهران شمال گفتاردرمانی = بهترین  تهران مركزي گفتاردرمانی = بهترین  جهرم گفتاردرمانی = بهترین  جيرفت گفتاردرمانی = بهترین  خاش گفتاردرمانی = بهترین  خدابنده گفتاردرمانی = بهترین  خمين گفتاردرمانی = بهترین  خميني شهر گفتاردرمانی = بهترین  خوراسگان گفتاردرمانی = بهترین  خوي گفتاردرمانی = بهترین  دامغان گفتاردرمانی = بهترین  دزفول گفتاردرمانی = بهترین  دندانپزشكي گفتاردرمانی = بهترین  دولت آباد اصفهان گفتاردرمانی = بهترین  دهدشت گفتاردرمانی = بهترین  رشت گفتاردرمانی = بهترین  رودهن گفتاردرمانی = بهترین  رفسنجان گفتاردرمانی = بهترین  زابل گفتاردرمانی = بهترین   گفتاردرمانی = بهترین  فراهان گفتاردرمانی = بهترین  فردوس گفتاردرمانی = بهترین  فسا گفتاردرمانی = بهترین  فلاورجان گفتاردرمانی = بهترین  فيروزآباد گفتاردرمانی = بهترین  فيروزكوه گفتاردرمانی = بهترین  قائم شهر گفتاردرمانی = بهترین  قائنات گفتاردرمانی = بهترین  قزوين گفتاردرمانی = بهترین  قوچان گفتاردرمانی = بهترین  كازرون گفتاردرمانی = بهترین  كاشمر گفتاردرمانی = بهترین  كرج گفتاردرمانی = بهترین  كرمان گفتاردرمانی = بهترین  كرمانشاه گفتاردرمانی = بهترین  گچساران گفتاردرمانی = بهترین  گرگان گفتاردرمانی = بهترین  گرمسار گفتاردرمانی = بهترین  گلپايگان گفتاردرمانی = بهترین  لارستان گفتاردرمانی = بهترین  لامرد گفتاردرمانی = بهترین  لاهيجان گفتاردرمانی = بهترین  ماكو گفتاردرمانی = بهترین  ماهشهر گفتاردرمانی = بهترین  مباركه گفتاردرمانی = بهترین  واحد مجازي گفتاردرمانی = بهترین  مراغه گفتاردرمانی = بهترین  مرند گفتاردرمانی = بهترین  مرودشت گفتاردرمانی = بهترین  مشهد گفتاردرمانی = بهترین  مهاباد گفتاردرمانی = بهترین  مياندوآب گفتاردرمانی = بهترین  ميانه گفتاردرمانی = بهترین  نايين گفتاردرمانی = بهترین  نجف آباد گفتاردرمانی = بهترین  نراق گفتاردرمانی = بهترین  نطنز (مركز آموزش) گفتاردرمانی = بهترین  نور گفتاردرمانی = بهترین  نكا گفتاردرمانی = بهترین  ني ريز گفتاردرمانی = بهترین  نيشابور گفتاردرمانی = بهترین  ورامين گفتاردرمانی = بهترین  همدان گفتاردرمانی = بهترین  ياسوج گفتاردرمانی = بهترین  زاهدان گفتاردرمانی = بهترین  زرندكرمان گفتاردرمانی = بهترین  زنجان گفتاردرمانی = بهترین  ساري گفتاردرمانی = بهترین  ساوه گفتاردرمانی = بهترین  سبزوار گفتاردرمانی = بهترین  سپيدان

ارتوپد= بهترین مشهد پزشک، اطفال= بهترین مشهد پزشک، جراح مغز و اعصاب= بهترین مشهد پزشک، جراح کلیه و مجاری ادرار= بهترین مشهد پزشک، دندانپزشک= بهترین مشهد پزشک، کلیه و مجاری ادرار= بهترین مشهد پزشک، آلرژی= بهترین مشهد پزشک، ارتودنسی= بهترین مشهد پزشک، بیهوشی= بهترین مشهد پزشک، پوست و مو و آمیزشی=

  آمار بازدید کنندگان                       

 

 

کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج رادیولوژی= بهترین کرج روانشناسی= بهترین کرج ساختمان پزشکان= بهترین کرج سرنگ، تولید= بهترین کرج سمعک و

 

روماتولوژی= بهترین کرج پزشک، زنان و زایمان= بهترین کرج پزشک، طب فیزیکی و توانبخشی= بهترین کرج پزشک، عفونی= بهترین کرج پزشک، عمومی= بهترین کرج پزشک، قلب و عروق= بهترین کرج پزشک، گوارش= بهترین کرج پزشک، گوش و حلق و بینی= بهترین کرج پزشک داخلی، ریه= بهترین کرج پزشک داخلی، غدد= بهترین کرج پزشکی باروری و ناباروری= بهترین کرج پزشکی هسته ای= بهترین کرج ترمیم مو= بهترین کرج تغذیه بالینی و رژیم درمانی= بهترین کرج دارو، پخش= بهترین کرج دارو، تولید= بهترین کرج داروخانه= بهترین کرج داروی گیاهی، پخش= بهترین کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج وبلاگ سایت گفتار توان گستر =بهترین کرج دارو، پخش= بهترین کرج دارو، تولید= بهترین کرج داروخانه= بهترین کرج داروی گیاهی، پخش= بهترین کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج  

                                                                                 

 گفتار در مانی  کاردرمانی  فیزیو تراپی   شنوایی شناسی بینایی سنجی   ارتوپدی فنی   

انجمن ها   مجلات علمی    دانشگاه ها و دانشکده ها  کلینیکهای تخصصی   مراکز توانبخشی   

مراکز تشخیصی و  درمانی                 تجهیزات پزشکی              مراکز آموزشی خصوصی 

اطلاعات  پزشکان تهران         اطلاعات پزشکان مشهد               اطلاعات  پزشکان کرج  

اطلاعات مراکز توانبخشی و درمانی  استان مازندران

 

  page:  1     2      3        5     6    7      9     10    11    12      13     14     15   16    17   18    19    20     NEXT   ....

 

رادیولوژی= بهترین کرج روانشناسی= بهترین کرج ساختمان پزشکان= بهترین کرج سرنگ، تولید= بهترین کرج سمعک و شنوایی سنجی= بهترین کرج سنجش تراکم استخوان= بهترین کرج سونوگرافی= بهترین کرج سی تی اسکن= بهترین کرج طب سوزنی= بهترین کرج عطاری= بهترین کرج عینک، واردات و صادرات= بهترین کرج عینک سازی= بهترین کرج

 

 صفحه اصلی 

  درباره ما 

  تماس با ما

     نظر سنجی

 تماس با شما

   نحوه تبلیغات در سایت

  مشاوره 

  لینکهای ما

  تولیدات ما

     عضویت

  
 

 


        

 

گروه گفتاردرمانی تخصصی گفتار توان گستر بزرگترین مرکز گفتاردرمانی و گروه درمانی کرج 

 

 

           بهترین گفتاردرمانی کرج = بهترین گفتار توان گستر هوشمند = بهترین اسم و آدرس بهترین گفتاردرمانی کرج = بهترین درمان ناگویایی کودکان کرجی = بهترین بهترین مرکز گفتاردرمانی غرب استان تهران = بهترین مطب گفتاردرمانی سیاوش عطایی = بهترین با سابقه ترین گفتاردرمانی کودکان     دستگاههای بیو فید بک بینایی شنیداری= برنامه های نروفیدبک = بهترین سه بعدی محرک مغز = بهترین بخش شنیداری - ادراکی=درمان انواع اختلالات گفتاری =ادگیری کودکان عادی= دچار تاخیر تکاملی گفتار =کودکان دچار لکنت =فلج مغزی =کم توانی ذهنی = بهترین  طیف اوتیسم = بهترین آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه=جلسات درمانی دوساعته = بهترین والدین همراه      =کم توانی ذهنی = بهترین  طیف اوتیسم = بهترین آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه=جلسات درمانی دوساعته = بهترین والدین همراه کودک در جلسه درمانی = بهترین جلسه درمانی شامل SI = بهترین تربیت شنیداری = بهترین آموزش ذهنی = بهترین ماساژ و تحریک اندامهای گویایی =استفاده از دستگاههای بیو فیدبک =برنامه های کامپیوتری خاص = بهترین کودک کرجی

 


 دارای انواع دستگاههای بیو فید بک بینایی - شنیداری و برنامه های نروفیدبک  و سه بعدی محرک مغز و بخش شنیداری - ادراکی

دردرمان انواع اختلالات گفتاری و یادگیری کودکان عادی دچار تاخیر تکاملی گفتار

 

کودکان دچار  لکنت -فلج مغزی - کم توانی ذهنی و  طیف اوتیسم (autism spectrum disorder)  و آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه

 

 

هر جلسه درمانی شامل SI  - تربیت شنیداری  - آموزش ذهنی -  ماساژ و تحریک اندامهای گویایی - استفاده از دستگاههای بیو فیدبک و

 

 برنامه های کامپیوتری خاص هر کودک می باشد  که با پرداخت تنها یک ویزیت استفاده از تمامی امکانات مرکز میسور می باشد .


  با تعیین وقت قبلی     =      آدرس مطب    =    کلیک کنید

 

                      


 

 

اسامی پزشکان مشهد


محمد مومنی -متخصص اطفال- احمدآباد
حسین موحداول‌ -متخصص اطفال- ‌ضد - میدان
محمدرضا نوری -متخصص اطفال- احمدآباد - ساختمان‌77
ملیحه نادری نسب‌ -متخصص اطفال- ابنسینا
احمد هاشمی دانزاده‌ -متخصص اطفال- چمران‌ - ساختمانگلستان
میرحمید هاشمی نمین‌ -متخصص اطفال- شاهد45
هادی ولی زاده‌ -متخصص اطفال- هفده شهریور - اولچهنو
صادق پوراحمدی -متخصص اطفال- خواجهربیع‌48
صادق پوراحمدی -متخصص اطفال- خواجهربیع‌ - خیابان مستوفی
افتخار محمودی - متخصص قلب- -متخصص اطفال- سناباد - ‌مولوی شمالی
محمد محمدزاده‌ -متخصص اطفال- مدرس - ‌ساختمان‌12
اشرف محمدزاده فوق تخصص‌ -متخصص اطفال- پاسداران
ایرج گنجی -متخصص اطفال- راهنمایی5-3
هادی میرزائیان‌ -متخصص اطفال- كویدكترا
علیرضا مدرسی -متخصص اطفال- دانشگاه‌ - مقابل سینما هویز
كمال مرندی -متخصص اطفال- باهنر
جمیل آزما -متخصص اطفال- مدرس
مسعود مشیری -متخصص اطفال- سناباد - ‌ایرججنوبی
حسین نصیریان‌ -متخصص اطفال- احمدآباد - ‌پرستار
فریبرز مصطفوی -متخصص اطفال- احمدآباد - ‌محتشمی1
نصرت لطفی -متخصص اطفال- دكترا
منصوره امیدوارتهرانی -متخصص اطفال- ‌كوهسنگی - جنبداروخانه كوهسنگی
محمدهادی امیریان‌ -متخصص اطفال- سجاد - ساختمان‌444
راضیه اخوان طبسی -متخصص اطفال- وكیل آباد - سه راه زندان
علیرضا ارژنگی -متخصص اطفال- خواجه ربیع - سمزقند
محمد اسماعیلی -متخصص اطفال- کوهسنگی - اسدی4ساختمانپزشكانصدر
افتخارمحمودی -متخصص اطفال- سناباد - خیابان مولویشمالی
محمدحسن افخمی جدی -متخصص اطفال- دانشگاه - چهارراه گلستان
محمدرضا بلورساز مشهدی -متخصص اطفال- خواجه ربیع - اول كوچه پژمان
ابوالقاسم بهارلو -متخصص اطفال- طلاب - سی متری - پلاك 92
عبداله بنی هاشمی دان-متخصص اطفال- ‌كوهسنگی6 - ساختمانپزشكان
مهدی بهشید -متخصص اطفال- سجاد
عباس تاج دینی -متخصص اطفال- توحید - خیابان رضوی
عباس تاج دینی -متخصص اطفال- امامیدانخمینی
احمد بذرافشان‌ -متخصص اطفال- كوهسنگی4
سعیده ترویج اسلامی -متخصص اطفال- وکیل آباد - آبوبرقبل شهرستانی
عبدالحسین تراب پرهیز -متخصص اطفال- امامیدانرضا
ناهید تفضلی مقدمیدان-متخصص اطفال- ‌پیروزی - چهارراه4-متخصص چشم -ه
محمود دل آسایی -متخصص اطفال- احمدآباد - مقابلهتلهما
محمدرضا جهان شاهی -متخصص اطفال- قاسمیدانآباد - شراه آهن
محمود جلایر -متخصص اطفال- میدان شهدا
عبدالعلی خوارزمی -متخصص اطفال- احمدآباد - خیابان عارف
سید محمد خاتمی -متخصص اطفال- پیروزی - فلكه حر درمانگاه پیروزی
مهدی خادمیدان-متخصص اطفال- رودكی - بلذكریا
غلامحسین جدیر -متخصص اطفال- پاسداران
محسن حری -متخصص اطفال- پرستار1
محمود حسینی -متخصص اطفال- ‌پیروزی
ساغر یزدانی -متخصص اطفال- قاسم آباد - بینشریعتی32
احمد حكیمیدانزرگر -متخصص اطفال- احمدآباد - بعدرضا
حمیدرضا حقوقی -متخصص اطفال- عبدالمطلب - ‌كنارداروخانه
شهناز حقیقی -متخصص اطفال- سجاد - اولبزرگمهر
وحید پراگمی -متخصص اطفال- سجاد - ساختمانبهاران
سیمین پرتوی -متخصص اطفال- پرستار
سیدمحمدجواد پری زاده‌ -متخصص اطفال- ابنسینا - ساختمانپزشكان
شمسی رسولی -متخصص اطفال- وکیل آباد - دانشآموز7
محمدعلی رغیب‌ -متخصص اطفال- آزادشهر - چهارراه38متری
رمضانعلی سامی راد -متخصص اطفال- احمدآباد - جنبمحتشمی
علیاصغر طاهریان‌ -متخصص اطفال- قاسم آباد - ‌حجاب‌39
غلامرضا زابلی نژاد -متخصص اطفال- باهنر - بیمارستان سینا
محمود صادق الحسینی -متخصص اطفال- دانشجو3
جواد طباطبایی -متخصص اطفال- احمدآباد - ‌ابوذر21-19
ابوالقاسمیدانزیبدی -متخصص اطفال- سناباد
محمدتقی صراف‌ -متخصص اطفال- ابنسینا
علی اكبر سرجمعی -متخصص اطفال- سناباد - غربیچهارراهارمیدان
سعید سعیدی رضوانی -متخصص اطفال- مقدم - بینچهارراهبرق وسیلو
محمدحسین شفاعی -متخصص اطفال- احمدآباد - ساختمانآینهچی
ایمان كربلایی - متخصص قلب- -متخصص اطفال- امام خمینی - امام
محمد قربانیان‌ -متخصص اطفال- مطهریشمالی - چهارراه35متری
عباس قریبفوقتخصصاعصابكودكاندانشگاه‌ - قبلمیدانتقی آباد
سهیل عبادی -متخصص اطفال- هاشمی نژاد
ویكتوریا عراقی -متخصص اطفال- سناباد - نبشآفرین
هاشم عرفانیان -متخصص اطفال- بلوار وكیل اباد
كاظمیدانغفاری -متخصص اطفال- آزادشهر - امامت‌36
ایرج غفرانی -متخصص اطفال- دانشگاه‌ - بعدجنت
صفرعلی غفرانی -متخصص اطفال- آبكوه‌ - ‌ارمیدانجنوبی
یحیی فخرنبوی -متخصص اطفال- دكترا - ابن سینا
مهدی فرساد -متخصص اطفال- احمدآباد - ‌قائمیدان5
علی آل شیخیابان-متخصص چشم - احمدآباد - پرستار1
عباس پهلوان زاده‌ -متخصص چشم - امامیدانرضا - قبلچهارراهدانش
میرنقی موسوی -متخصص چشم - (فوقتخصصشبكیه‌) ‌امامیدانرضا - میدان بیمارستان
محمدحسین موسوی نیك‌ -متخصص چشم - احمدآباد - نبشعارف‌5
فریدون موشخیان‌ -متخصص چشم - دانشگاه - اولكفایی
علیرضا مهدیزاده‌ -متخصص چشم - احمدآباد - ‌عارف
خداداد مرادیان‌ -متخصص چشم - دانشگاه - ‌شریعتیساختمان‌707
محمدمهدی آریانا -متخصص چشم - مدرس - ساختمان 14
علی گلستانیجراح -متخصص چشم - احمدآباد - ‌عارف‌2
ابوالقاسمیدانمشیرفلسفی -متخصص چشم - بیمارستانامامیدانرضا
امیرحسن خانی -متخصص چشم - تلویزیون
احمدیان شالچی -متخصص چشم - پرستار1
محمدحسن احمدیان شالچی -متخصص چشم - هاشمی نژاد
عباس احمدزاده -متخصص چشم - طلاب - سی متری
غلامحسین اعظمیدانصادقی -متخصص چشم - دانشگاه‌16
علی اکبر بلوریان -متخصص چشم - سجاد - چهارراه بزرگمهر
رضا بااصل‌ -متخصص چشم - دانشگاه‌ - جنببازار
مها جری مقدمیدان- متخصص قلب- ابنسینا - ساختماناطبا
محمد ملكشی - متخصص قلب- مدرس‌ - ساختمان‌14
حسین نادمی - متخصص قلب- احمدآباد - ‌پرستار3
ایرج ناظمیدان- متخصص قلب- چمران
حمید رضا وحید جاجرمیجراح و فوق تخصص - متخصص قلب- احمد اباد -ساختمان پزشكان -
سید محمد محمدی - متخصص قلب- سجاد - بهار5
محمد محمدی - متخصص قلب- سجاد - بینبهاروخیامیدان
اسداله میرزاییجراح و فوق تخصص - متخصص قلب- دانشگاه‌16 - جنببرك
جواد لطفی - متخصص قلب- ‌احمدآباد - كابومسلمیدان
جواد لطفی - متخصص قلب- امامیدانرضا
محمدرضا ابوالفضلی - متخصص قلب- فلسطین‌8
علی اصغر بلوریان‌ - متخصص قلب- احمدآباد - خیابان عارف
محمد برادران رحیمی - متخصص قلب- جنت‌7 - ساختمان‌121
فروغ جوادی - متخصص قلب- احمدآباد - خیابان پرستار
ماشااله دهقانی دشت آبی - متخصص قلب- كوهسنگی4
اسداله داوری - متخصص قلب- ابنسینا1
هاشمی داندانش ثانی - متخصص قلب- چمران‌ - 3راهجمیدانساختمان‌19
اصغر حاتمی - متخصص قلب- احمدآباد - محتشمی
علی حاجی زاده‌ - متخصص قلب- ‌وحدت
علی اصغر دادگر - متخصص قلب- احمدآباد - كلاهدوز8
علیرضا حیدری بكاولی - متخصص قلب- پرستار
منصور حسین زاده اردبیلی - متخصص قلب- ابنسینا - ساختماناطبا
احمد حسینی - متخصص قلب- دانشگاه‌16 - ساختمان‌999
بهروز روحانی - متخصص قلب- ‌ضد - میدان
منوچهر رادپور - متخصص قلب- دانشگاه‌ - اولكفایی
جواد رادفر - متخصص قلب- احمدآباد -
جواد رضائی - متخصص قلب- آزادشهر - نبش چهارراه میلاد
عباسعلی رفیق دوست‌ - متخصص قلب- دانشگاه‌16
اكبر رفیعی تبریزی - متخصص قلب- كویدكترا
مهرداد صادقی اردوبادی - متخصص قلب- احمدآباد - پرستار1
شبستری - متخصص قلب-میدانبیمارستانامامیدانرضا(ع‌) -
سیداحمد سررشته دار - متخصص قلب- احمدآباد - خیابان محتشمی
فضل اله عادلی - متخصص قلب- ‌برق - ‌شیخیابان صدوق
مهدی فلاطونی - متخصص قلب- كویدكترا -
هدایت فاتحی - متخصص قلب- چمران‌ - ساختمانپزشكان
محمد فاضلی - متخصص قلب- كویدكترا -
محمد فاضلی - متخصص قلب- چمران‌ - ساختمانشفا
ابوالحسن فیض‌ - متخصص قلب- سلمانفارسی
هوشنگ فروهر - متخصص قلب- مدرس‌ - بالای داروخانه رضا
شوكت اله مهاجرزاده‌ - متخصص ارتوپدی- احمدآباد
بهروز ناصری - متخصص ارتوپدی- احمدآباد - پرستار1
هادی مخمل باف‌ - متخصص ارتوپدی- احمدآباد - اولقائمیدان
ابوالفضل محمدی - متخصص ارتوپدی- امامیدانرضا - میدان
عباس مدرسی - متخصص ارتوپدی- دانشگاه‌16 - ساختمان‌999
مصطفی نیكنامیدان- متخصص ارتوپدی- احمدآباد - مقابلبیمارستان قائمیدان
سیدمهدی مظلومی - متخصص ارتوپدی- چمران‌11چهارراه1
محمد مظفری - متخصص ارتوپدی- احمدآباد - ‌عارف‌5
جعفر امینی - متخصص ارتوپدی- چمران - چهارراه گلستان
جعفر امینی - متخصص ارتوپدی- چمران‌ - چهارراهگلستان
یوسف اهرابی نژاد - متخصص ارتوپدی- رازی - بیمارستان سینا
محمدرضا اجتماعی - متخصص ارتوپدی- ابن سینا - ساختمان اطبا
محمدعلی اسلامی - متخصص ارتوپدی- دانشگاه‌ - ساختمانساسان
جواد افضلی - متخصص ارتوپدی- سعدی18
ناصر بلوریان‌ - متخصص ارتوپدی- چمران - ‌3راهجمیدان
مهدی بنایی - متخصص ارتوپدی- دانشگاه - مقابلاسرار
محمود بهاری كاشانی - متخصص ارتوپدی- ابنسینا - ساختماناطبا
احمد بهداد - متخصص ارتوپدی- جم - بیمارستان آریا
بیژن ثاقب طالبی - متخصص ارتوپدی- نخریسی - جنبجهاد
فرشید باقری - متخصص ارتوپدی- ‌پرستار
محمد حلاج مقدم - متخصص ارتوپدی- امام رضا - فلكه بیمارستان
محمدجواد دلدار - متخصص ارتوپدی- احمدآباد - اولقائمیدان
محمدرضا داورنیا - متخصص ارتوپدی- پاستور22
اكبر حاج صادقی - متخصص ارتوپدی- ابنسینا1
محمدرضا دارابی - متخصص ارتوپدی- احمدآباد - نبشعدالت‌1
حسن حسن زاده‌ - متخصص ارتوپدی- چمران‌ - ساختمان پزشكانجمیدان
حسن حسن زاده خیاط - متخصص ارتوپدی- پاسداران - مقابل هتل جم
حسن رحیمی - متخصص ارتوپدی- كفایی1
ابوالقاسم یدانرضایی - متخصص ارتوپدی- سجاد - بینچهارراهخیامیدانوبهار
حسین شاهوردیانی - متخصص ارتوپدی- احمدآباد - ملاصدرا38
بیژن طالبی - متخصص ارتوپدی- فدائیاناسلامیدان
عباس طالبیان‌ - متخصص ارتوپدی- ‌احمدآباد - ساختمان‌ 70
محمدرضا شاهرخی - متخصص ارتوپدی- احمدآباد - پرستار1_ ساختمان 20
علیرضا سجادی - متخصص ارتوپدی- احمدآباد - ساختمانسهندزری
علیرضا سجادی - متخصص ارتوپدی- احمدآباد - ساختمانسهندزری
اقبال صدری - متخصص ارتوپدی- احمدآباد - ‌محتشمی
یوسف سروری - متخصص ارتوپدی- گلستان‌ - ساختمانگلستان
سیدرضا شریفی - متخصص ارتوپدی- احمدآباد - ساختمانسهندزر
محمود شكیبانیا - متخصص ارتوپدی- چمران‌11
محمود كاشانی - متخصص ارتوپدی- پاسداران‌ - ‌3راهجم
محمدحسن كیانوش‌ - متخصص ارتوپدی- سجاد - بعدچهارراهخیامیدان
موسی كیاوش‌ - متخصص ارتوپدی- احمدآباد - نبشعارف
محمد قره داغی - متخصص ارتوپدی- احمدآباد - ‌محتشمی
حسن علی زاده‌ - متخصص ارتوپدی- احمدآباد - عارف‌1
حسن عرفانی - متخصص ارتوپدی- احمدآباد - بیننشاط و ابونصر
عباس نوریان‌ -متخصص مغزواعصاب - احمدآباد - پرستار1
محمدهاشمی دانمحمودیان‌ -متخصص مغزواعصاب - باهنر -
سیدعلی میلانی -متخصص مغزواعصاب - بولوار فردوسی - خیابان ابنسیناشرقی
آخوندیان‌ -متخصص مغزواعصاب - احمدآباد -
جلیل مختاری -متخصص مغزواعصاب - مدرس‌ - بالای داروخانه رضا
علی میرزایی -متخصص مغزواعصاب - عارف - عارف 10
كریمیداننیكخواه‌ -متخصص مغزواعصاب - دانشگاه - كفایی
حسین مشهدی نژاد -متخصص مغزواعصاب - چمران‌11 -
بهرام مطلق -متخصص مغزواعصاب - دانشگاه -
محمدرضا نقابیان‌ -متخصص مغزواعصاب - ‌چمران‌ - میدان سعدی
حبیباله نعمتی -متخصص مغزواعصاب - ‌ابنسینا - ساختمانپزشك
غلامرضا امیرشیبانی -متخصص مغزواعصاب - كوهسنگی - بیمارستان مهر
علی اصغر ابراهیمی -متخصص مغزواعصاب - احمدآباد - بهشت 1 - پلاک 9
علی اصغر ابراهیمی -متخصص مغزواعصاب - احمدآباد - بهشت‌1
محمدرضا احصایی -متخصص مغزواعصاب - كوهسنگی - ‌اسدی4
فرح اشرف زاده‌ -متخصص مغزواعصاب - احمدآباد - خیابان پرستار
سعید اسكندری -متخصص مغزواعصاب - وكیلآباد16 - بالایداروخانه
سعید اسكندری -متخصص مغزواعصاب - وکیل آباد - تربیت
محمدمهدی اعتمادی -متخصص مغزواعصاب - احمدآبادخیابان- عارف‌5
محمدرضا بهادرخان -متخصص مغزواعصاب - احمدآباد - قائم
محمدرضا تلافیان‌ -متخصص مغزواعصاب - دانشگاه‌ - نبشكشفق
فخرالدین توكلی -متخصص مغزواعصاب - احمدآباد - پرستاروعدالت
غلامحسین بهروز -متخصص مغزواعصاب - احمدآباد - خیابان بهشت
بهرامیدان بهرامی -متخصص مغزواعصاب - دانشگاه‌16 - ساختمان‌999
علیرضا بیرجندی -متخصص مغزواعصاب - مدرس -
عزیزالله تقوی -متخصص مغزواعصاب - ابن سینا - ساختمان اطبا
عزیزاله تقوی -متخصص مغزواعصاب - ابنسینا - ساختماناطباض
سعید حائری مهنه‌ -متخصص مغزواعصاب - بهشتی25 -
رضا حائریان‌ -متخصص مغزواعصاب - قائمیدان- نبشكفایی
عزیزاله حاتمی -متخصص مغزواعصاب - سناباد - نبشآفرین
ابوالحسن پیش نماز -متخصص مغزواعصاب - ضد - دهمیدانمهتاب
منیژه شوكتی -متخصص مغزواعصاب - دانشگاه‌ - بعدچهارراهدكترا
حمید طوفانی -متخصص مغزواعصاب - احمدآباد - ‌محتشمی
سیدهاشمی دانسپهری -متخصص مغزواعصاب - سناباد -
سیدهاشمی دانسپهری -متخصص مغزواعصاب - میدان ضد -
محمدرضا طالب‌ -متخصص مغزواعصاب - احمدآباد - نبشپرستار
عبدالصالح صالحی -متخصص مغزواعصاب - دانشگاه‌ - قبلكفایی
حسین صالحیار -متخصص مغزواعصاب - ‌احمدآباد - كابومسلمیدان
عبدالحسین طاهری -متخصص مغزواعصاب - ‌دكترا - ابتدا
محمد شافعی -متخصص مغزواعصاب - دانشگاه‌ - ساختمانساسان
سیدعلیرضا ضیایی -متخصص مغزواعصاب - چمران‌ - ساختمانپزشكان
رضا صدرنبوی -متخصص مغزواعصاب - سناباد - ساختمان‌77
وحید سعادتیان‌ -متخصص مغزواعصاب - احمدآباد - 3راهراهنماییساختمانگل
جراح صفایی -متخصص مغزواعصاب - احمدآباد -
حسن كریمی اعصاب فوق تخصص فلج مغزی احمدآباد - ابوذر
قربانعلی قلوبی -متخصص مغزواعصاب - گاز - چهارراه7
ادریس علی خواه‌ -متخصص مغزواعصاب - مطهری13-11 -
حمید عضدی نیا -متخصص مغزواعصاب - دانشگاه‌16 -
عبداله فرساد -متخصص مغزواعصاب - دكترا - آخرخیابان مسعود
رضا مهدوی -متخصص ارولوژی - احمدآباد - ‌پرستار
جمشید محمدزاده‌ -متخصص ارولوژی - احمدآباد - ‌بهشت
محمدزاده رضایی -متخصص ارولوژی - احمدآباد - ‌پرستار1
مهدی لطفی -متخصص ارولوژی - دكترا -
بهمن احتشامی دانراد -متخصص ارولوژی - مدرس‌ - بالای داروخانه رضا
ابوالفضل اقوامی -متخصص ارولوژی - دكترا - ابنسینا
ایرج افتخارشاهرودی -متخصص ارولوژی - سجاد - نبشهدایت
وهاب بنكدار -متخصص ارولوژی - چمران - ‌مقابلبنیادشهید
سید رحیم تقوی رضوی زاده -متخصص ارولوژی - گلستان - ساختمان گلستان
رحیمیدانتقوی رضوی زاده‌ -متخصص ارولوژی - گلستان‌ - ساختمانگلستان
محمدامیر خمر -متخصص ارولوژی - خیامیدان- بعدهدایت
علیرضا حاکمی برآبادی -متخصص ارولوژی - احمدآباد - خیابان عارف
علی اصغر یارمحمدی -متخصص ارولوژی - مدرس‌ - بالای داروخانه رضا
علیرضا حاكمی -متخصص ارولوژی - احمدآباد - خیابان عارف
محمد خدابخشیان‌ -متخصص ارولوژی - احمدآباد - نبشبهشت
جمشید رشیدی -متخصص ارولوژی - چمران - ساختمانشفا
علی شمسا -متخصص ارولوژی - ابنسینا - ساختمانپزشكان
فریدون شاملو -متخصص ارولوژی - مطهریجنوبی -
داریوش سیروس -متخصص ارولوژی - مطهری شمالی -
سید جعفر شریعت رضوی -متخصص ارولوژی - احمدآباد - اول پرستار
امین كدخدایان‌ -متخصص ارولوژی - گلستان‌ -
غلامرضا عباس زاده‌ -متخصص ارولوژی - ‌امامیدانرضا - میدان
محمدباقر نورالهیان‌ - متخصص داخلی - امامیدانخمینی - ‌ثبت
فریدون مهدویان‌ - متخصص داخلی - رازی -
كریمیدانپورعماد - متخصص داخلی - راهنمایی16 -
رحمت اله مختاری - متخصص داخلی - آبكوه‌ - ‌آفرین
علی مختاری فر - متخصص داخلی - مدرس‌ -مجتمع تجاریمدرس
فرزین مجیدفیاض‌ - متخصص داخلی - احمدآباد - ‌عدالت‌1
سیروس محسنی - متخصص داخلی - قاسمیدانآباد - چهارراه ورزش
مهدی نجف زاده‌ - متخصص داخلی - کوهسنگی - اسدی20
هوشنگ آرین‌ - متخصص داخلی - احمدآباد - خیابان ابوذر3
ابراهیمیدانآریان‌ - متخصص داخلی - كوهسنگی - جنبپاسگاه
ابراهیمیدان نعمت پور - متخصص داخلی - خسروی -
منوچهر معتكف‌ - متخصص داخلی - انگل شناس دانشگاه - میدان شریعتی
هوشنگ انوری - متخصص داخلی - احمدآباد - ‌بهشت‌1
حمید امیری - متخصص داخلی - احمدآباد - خیابان رضا16
غلامعلی انصاری - متخصص داخلی - ‌وكیلآباد - بین سیدرضی و
سیدحسین احمدی حسینی - متخصص داخلی - ‌دانشگاه‌ - ساختمانساسان
عبدالرئوف احراری - متخصص داخلی - ابنسینا - ساختماناطبا
احمد اربابی - متخصص داخلی - جمیدان- ساختمانجمیدان
رجب علی اصغری - متخصص داخلی - بهار - فلکه برق، اول بهار
علیرضا اعتمادی - متخصص داخلی - طلاب‌ - خیابان 3
فرهاد یاوری - متخصص داخلی - احمدآباد - بعد رضا16
محمدمهدی خراسانی - متخصص داخلی - سجاد - نبشزنبق
احمد گیفانی - متخصص داخلی - چهارراه عباسی -
سیدحسن رضوی - متخصص داخلی - ‌وكیلآباد - خیابانفراهانی6
سنگ چولی - متخصص داخلی - بهشتی -میدانكوشهای
حسن شهبازی - متخصص داخلی - تغذیه ورژیمیدانغذایی میدان شهدا -
علی سمیع زاده‌ - متخصص داخلی - دانشگاه - میدان شریعتی
علی شهرستانی - متخصص داخلی - احمدآباد - ‌ابوذر
غلامعلی زارع‌ - متخصص داخلی - آلرژی مدرس‌ - بالایداروخانه رضا
عباس شیردل‌ - متخصص داخلی - احمدآباد -
احمد شریعتی - متخصص داخلی - خواجهربیع‌44 -
محمد شریف‌ - متخصص داخلی - احمدآباد - خیابان رضا14-12
محسن شفیع خراسانی - متخصص داخلی - ترك اعتیاد وكیلآباد - بولوار دانشجو14
حسین كشوری - متخصص داخلی - ابنسینا - ساختماناطبا
حسین عطایی - متخصص داخلی - خون شناسی رجایی - شاهینفر
ابراهیمیدانعصارنیا - متخصص داخلی - خواجهربیع‌48‌‌ - یعقوبی
ابوالقاسمیدانفنونی - متخصص داخلی - آزادشهر - بولوار معلمیدان
عباس فومنی - متخصص داخلی - آزادشهر - بعدمعلمیدان10
عباس فیض اله‌ - متخصص داخلی - طلاب‌ - ‌ابوذر12
عبدالرحیمیدانفریدونی راد - متخصص داخلی - توحید - روبرومسجدحیدری
زهره موسوی-متخصصغدد-دانشگاه‌16 - ساختمان‌999
رباب ابوترابی-متخصصغدد-احمدآباد - عارف‌2
پرویز اظهری-متخصصغدد-احمدآباد - ساختمان‌44
محمدحسن خزاعی-متخصصغدد-احمدآباد - ملاصدرا
رضا رجبیان‌-متخصصغدد-دانشگاه‌ - خیابان كفایی
نرگس وثوق گرایلی -اپتیومتریست- میدان توحید -
سودابه میرزایی -اپتیومتریست- دانشگاه‌ - اولكفایی
جواد هرویان‌ -اپتیومتریست- احمدآباد - پرستار1
نازنین پاك نهاد -اپتیومتریست- پرستار1
مجید ترابی -اپتیومتریست- گلستانغربی
جمشید خوش دل‌ -اپتیومتریست- احمدآباد - خیابان محتشمی
محمدجواد خوش سیما -اپتیومتریست- گلستان
رمضانعلی رحمتی -اپتیومتریست- چمران - 3راهجمیدانساختمانپزشكانجمیدان
امیر رحیمیان مشهد -اپتیومتریست- سجاد - مقابل میلاد
زهره عمادزاده‌ -اپتیومتریست- دانشگاه - ‌دكتراساختمانابنسینا
فریده توتونیان‌ -لیسانس مامایی -خواجهربیع‌ - خیابان خوش
راضیه طلایی -لیسانس مامایی -میدان راهنمایی - قبلفلسطین
طاهره قصیمیدان-لیسانس مامایی -احمدآباد - ‌رضا20
عباس خادمیدانثامنی -متخصصآسیب شناسی-رازی10 -
سیدغلامرضا میرحسینی - متخصص داخلی - ریه احمدآباد - ساختمان‌85
علی آزرمیدان- متخصص داخلی - ریه مدرس‌ -
فریدون پازند - متخصص داخلی - ریه كویدكترا -
پرویز اصفهانی زاده‌ - متخصص داخلی - ریه كوهسنگی - ‌محتشمی17
محمد توحیدی - متخصص داخلی - ریه دكترا - چهارراه
اصغر رضایی - متخصص داخلی - ریه فلسطین‌18 -
مهدی كشمیری - متخصص داخلی - ریه چمران - ‌3راهجمیدان
سیدجواد قریشی - متخصص داخلی - ریه وکیل آباد - ‌7تیر1
داود عطاران‌ - متخصص داخلی - ریه محتشمی -
هاشمی دانمهدیزاده‌ - متخصص داخلی - - متخصص قلب- دانشگاه‌ - بعد چهارراه دكترا
جواد منصوری - متخصص داخلی - - متخصص قلب-میدانشهدا - ساختمان‌66
سیدحسن هاشمیان‌ - متخصص داخلی - - متخصص قلب- ابنسینا -
حمید ولی زاده مقدمیدان- متخصص داخلی - - متخصص قلب- مطهری44-42 -
یوسف اخوین‌ - متخصص داخلی - - متخصص قلب- سجاد - چهارراهبزرگمهر
محمد تفرشی - متخصص داخلی - - متخصص قلب- سجاد - چهارراهبزرگمهر
زهرا جهان آرا - متخصص داخلی - - متخصص قلب- سردادور - كارضاقدس
جواد رضایی - متخصص داخلی - - متخصص قلب- زیباشهر3 -
مهدی عمادزاده‌ - متخصص داخلی - - متخصص قلب- احمدآباد - ‌قائمیدان
علیرضا عطاری - متخصص داخلی - - متخصص قلب- آزادشهر - امامت‌9
علیرضا عطاری - متخصص داخلی - - متخصص قلب- ابنسینا - ساختمان‌207
خسرو نوربخش‌ - متخصص داخلی - گوارش احمدآباد - نبشعارف
حسن وثوقی نیا - متخصص داخلی - گوارش كلاهدوز -
كاظمیدانامینی - متخصص داخلی - گوارش ابنسینا - ساختماناطبا
عباس اسماعیل زاده‌ - متخصص داخلی - گوارش چمران - ‌3راهجمیدانساختمانشفا
سعید یزدچیان‌ - متخصص داخلی - گوارش دانشگاه‌ - قبلمیدانتقیآباد
احمد خسروی - متخصص داخلی - گوارش احمدآباد - ‌محتشمی
داود شریفی - متخصص داخلی - گوارش احمدآباد - اولپرستار
حسن سعادت نیا - متخصص داخلی - گوارش احمدآباد - خیابان عارف‌5
شهین سعادتیان‌ - متخصص داخلی - گوارش احمدآباد - بینپاستوروقائمیدان
احمد صفاری - متخصص داخلی - گوارش پرستار1 -
فرقانی - متخصص داخلی - گوارش ابوطالب‌ - قبلمیدانعبدالمطلب
مسیح نقیبی - متخصص داخلی - کلیه ابنسینا - ساختماناطبا
عطااله بهروز اقدمیدان- متخصص داخلی - کلیه احمدآباد -عارف
محمدرضا هاتف‌ - متخصص داخلی - روماتولوژی دانشگاه‌16 - ساختمان‌ 999
مسعود ثقفی خادمیدان- متخصص داخلی - روماتولوژی احمدآباد - خیابان محتشمی
ژاله شریعتی - متخصص داخلی - روماتولوژی احمدآباد - عارف‌2
منوچهر لاری(محمدزاده‌) - متخصص داخلی - خون احمدآباد - ‌بهشت‌2
محمود جعفرزاده‌-جراح پلاستیک -احمدآباد - ساختمانآینهچی
 

ادامه مطلب

 

 

 

سایتهای  مرتبط :

www.siavashataee.ir

www.siavashataee.com

www.loknatzaban.org

www.goftardarmani.com

www.goftardarmanikaraj.ir

www.slpkaraj.ir

www.kardarmanikaraj.ir

www.otkaraj.ir

www.vazir.org

www.medu-karaj.ir

www.loknatshekan.ir

www.pff-rhs.ir

www.farahmandpoor.ir

www.farahmandp0ur.ir

www.karaj-medu.ir

www.google-map.ir

www.googlegame.ir

www.googleimage.ir

www.googleonline.ir

www.speech-therapy.ir

www.pouyeshclinic.ir

www.googlemovies.ir

www.goftardarmanionline.ir

www.hamejaa.ir

www.goftareravan.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  

 

 

 
 

دسترسی به قسمت مشاوره

1   2    3     4   5    6     7      8     9     10   11    12    13     14    15     16   17    18   19    20.......next


 

 

             

 

    آخرین نوشته ها

     

       مقالات سیزدهمین کنگره گفتاردرمانی سال  94  

              قسمت       1   2   3   4   5     6   7   8    9   10   11    12    13 

        ایندکس 1 آفازیا

       ایندکس 2 آفازیا

        ایندکس 3 آفازیا

        آفازی شناسی  ( مقدمه )

        آناتومی گفتار

        روند بیان کردن یک کلمه در مغز

        آفازی عبارتست از هر گونه اختلال در یک یا چند جنبه از

       علایم آفازیا      پارافازیا       اختلال در روان بودن گفتار  

       اختلالات مربوط به درک از طریق شنیداری       اختلال در خواندن و نوشتن

        آپراکسی

       تقسیم بندی آفازیا

       آفازیا بیانی    آفازی درکی  

       آفازیا بیانی   ضایعه  منطقه بروکا

       آفازی آمنزی

       پارافازیا

       آفازیا انتقالی

       آفازی درکی  ضایعه منطقه ورنیکه

       اختلال در محاسبه   سندرم گرتسمن

       میوتیسم

       علائم بیماران آفازیک

       عملکردهای فونکسیونهای حرکتی کرتکس مغز

       مناطق ارتباطی حسی

       ضایعه مناطق آنگولار

       علل آفازی

       عملکرد فونکسیونلهای حرکتی کرتکس مغز

       مناطق حسی ارتباطی

       ضایعه بر آمدگی آنگولار

       استفاده از اشاره و تقلید مفید ترین روش در آموزش مجدد بیماران آفازیک برای درک کلمات
      بسیاری از بیماران آفازیک شناخت خود را از تصور بدن از دست داده اند
       تمرینات تربیت شنیداری
       تشخیص افتراقی بین آفازی و تعدادی از بیماریهایی که در زبان ایجاد اختلال می کند
       تشخیص آفازی از سایکوز
       فلج شدن زبان یا تارهای صوتی
      موتیسم ارادی یا موتیسم هیستریکی
        پیش اگهی آفازی
        آفازی با نقصهای غیر زبانی
       اشکالات عاطفی بیماران آفازیک

       سرخوردگی ناشی از دست دادن زبان

       اختلالات رفتاری

       افسردگی پس از آفازی

       سرگرمیها در بیماران آفازیک
       
مشکلات بیماران مبتلا به همی پلژی

      انواع نرم افزارهای کامپیوتری    audio editor & recorder

      روز جهانی آگاهی از لکنت

      چک لیست آزمون اعطای تاییدیه ی انجام استروبوسکوپی 

       جدول کدها و ارزش نسبی خدمات گفتار درمانی

       گزارشی از جلسه مشترک انجمن علمی و صنفی گفتار درمانی ایران
      افسردگي كودكان

     درمان یکپارچگی حسی شنیداری توسط گفتار درمانگران(AIT)

     گفتار یک توانایی انسانی است وهیچ موجود دیگری قادر نیست آن را درک کند و مورد استفاده قرار دهد

      این نظریه معتقد است که فرد الکن زمینه های نارسایی تفکر زبانی نظری را به ارث می برد نه خود لکنت را طرفداران این نظریه با توارث

      در صورت مشاهده اين علائم در كودك خود براى ارزيابى بيشتر به پزشك متخصص مراجعه كنيد

      در این شیوه به والدین نیز به صورت گروهی اطلاعاتی ارائه می شود. اولین هدف این گروه ها آگاه ساختن والدین از

      درمان بر اساس مدل آی سی اف

       علایم اوتیسم (autism spectrum disorder) در حداقل 60 سندرم نورولوژیک، متابولیک و ژنتیکی دیده می شود. حدوداً در10% بیماران مبتلا به این سندرم ها

       تحقیقات نشان می دهد اندازه مغز در بروز بیماری اوتیسم (autism spectrum disorder) موثر است.  

       کودک نمی تواند نه بشنود

       ایسکانیوز ـ کارشناسان پزشکی پس از تحقیقات فراوان دریافتند اسب سواری درمانی راهی برای بهبود وضعیت کودکان مبتلا به فلج مغزی است.

       ابزار شدت لکنت اولیه ابزاری به منظور تاثیر درمان در عملکردهای بازبینی تاثیرات درمان در عملکردهای بالینی و همچنین ابزار تحقیق برای مطالعه

       مهارتهای حرکتی درشت و ظریف دست در کودکان برای حفظ استقلال و توسعه سایر تواناییها نظیر خود یاری، بازی، مهارتهای اجتماعی و تحصیلی

       روانپزشكي كودك و نوجوان، كم تواني ذهني، ارزيابي، نوزادان، كودكان

       نورون های آینه ای پژوهشگراني كه در زمينه زيست - عصب شناسي تحقيق مي‌كنند در تازه‌ترين مطالعات خود به اين نتيجه رسيده‌اند كه آن

       اختلال‌ رشد بچه‌ عبارت‌ است‌ از ناتوانی‌ شیرخواران‌ یا کودکان‌ از رشد و نموی‌ طبیعی‌. این‌ واژه‌ تا زمانی‌ استفاده‌ می‌شود که‌ تشخیص‌ خاصی‌ برای‌

       روشهاي اصلاح و درمان لکنت (stuttering)

       اثر عصاره جينكوبيلوبا بر ديسكينزي دهاني- صورتي القا شده توسط هالوپريدول در رت

       درمان افراد آفازیک

       براساس يافته هاي محقان جهاد دانشگاهي , ليزر پرتوي قرمز در درمان آکنه و لگاريس موثرتر از ليزر مادون قرمز است

       زنان در دوران ميانسالي بيشتر دچار استرس مي‌شوند

        Dramatically Reduces Stuttering

       يكي از راه هاي درمان شب ادراري ، درمان با بازتاب هاي شرطي است ، اما تا چه حد عاقلانه خواهد بود كه ما

       عجله نکنید یه این بچه خودش بزرگ بشه درست میشه این بچه فقط تاخیر داره

 •  


        مواردی که ما می توانیم  به یاری شما بشتابیم :

  •    آخرین تحقیقات و یافته ها

  •    آخرین محصولات توانپزشکی در رفع مشکلات شما

  •                     ارائه برنامه های درمانی  توانبخشی  و  مشاوره

  •                     ارائه نرم افزارهای گفتاردرمانی - بیوفیدبک تراپی لکنت (stuttering) بصورت خانگی و کلینیکی - ارائه نرم افزارهای آموزشی  از پیش دبستان تا راهنمایی و بالاتر مطابق نیازهای فردی افراد - ارائه نرم افزارهای آموزشی  آفازی و درمان گفتاری افراد سکته ای و ...

  •                       معرفی مراکز درمانی

  •                      معرفی درمانگران و متخصصین

  •                     معرفی مراکز درمانی که به وجود شما  نیاز دارند .

  •                     مشاوره در مورد مشکلات کودک شما .


  •  

  • مرکز گفتار توان گستر - کرج - رجایی شهر -  بلوار انقلاب - بین سیزدهم و چهاردهم - نبش میدان اتحاد - ساختمان آراد - طبقه دوم - تعیین نوبت با وقت قبلی


   تماس بین ساعات 19 الی 20 روزهای غیر تعطیل

  •  
  •       34405830-026-09121623463
    
    

   

 •  

       

   

   

     

   

       
     

   

       
     

   

   

   

     

  تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه گفتار توان گستر می باشد
   

     
     

                                                                                                 

     
   

                         برگشت به صفحه قبلی                                       برگشت به صفحه اصلی                                           صفحه بعدی