ضمن خوش آمد گویی به شما کاربر گرامی لطفا تا بار گذاری کامل صفحه مدتی را صبر نمایید در این پایگاه اطلاع رسانی در قسمت لینکها بیش از 18000 لینک به سایر سایتها وجود دارد و در قسمت جوک و سرگرمی جدیدترین جوک ها را ملاحظه خواهید نمود و سایر مطالب این صفحه نیز امید است که مطابق سلیقه شما عزیزان باشد       در قسمتهای مربوط به توانبخشی و علمی جدیدترین یافته های دنیای پزشکی و مجرب ترین پزشکان و متخصصان توانبخشی را خواهید یافت

شعب بانک مسکن کرج=گفتار توان گستر=اولين مركز =هوشمند = بهترین خدمات كاردرماني و گفتار درماني =استان البرز =" كرج= نقش یادگیری =وراثت (Inheritance) = بهترین منتهی بهترینهای = بهترین کرج = بهترین البرز = بهترین تهران =شعب بانک کشاورزی کرج= گفتار توان گستر=اولين مركز =هوشمند= ارائه دهنده خدمات كاردرماني = بهترین گفتار درماني= استان البرز =" كرج"=بهترین = بهترین کرج = بهترین تهران = بهترین البرز= گفتار درمانی = بهترین درمان اختلالات تولیدی =ون رایپر=

مراكز علمي و دانشگاهي گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه تهران گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه صنعتي شريف گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه صنعتي امير كبير گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه صنعتي خواجه نصير گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه گيلان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه تبريز گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه گلستان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه هرمزگان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه الزهرا گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه امام حسين گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه سيستان وبلوچستان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه صنعتي اصفهان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه شيراز گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه صنعتي سهند گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي تهران گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه كاشان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه مازندران گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه تربيت معلم گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه جامع علمي كاربردي گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه شهيد بهشتي گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه تربيت مدرس گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه يزد گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه كردستان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه فردوسي مشهد گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه هنر گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه امام صادق گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه پيام نور گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه بوعلي سينا همدان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد اسلامي گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علم وصنعت ايران گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي شيراز گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه صنعتي شاهرود گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه صنعت نفت گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه سمنان گفتاردرمانی = بهترین  مجتمع آموزش عالي زنجان گفتاردرمانی = بهترین  آذربايجان شرقي گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه تبريز گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه تربيت معلم تبريز گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه صنعتي سهند گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه هنرهاي اسلامي تبريز گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي  گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد اسلامي واحد مراغه گفتاردرمانی = بهترین  آذربايجان غربي گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه اروميه گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي اروميه گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد خويگفتاردرمانی = بهترین  اردبيل گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي اردبيل گفتاردرمانی = بهترین  اصفهان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه اصفهان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه صنعتي اصفهان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه كاشان  گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد شهررضا گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد شهر مجلسي گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد نايين دانشگاه آزاد واحد نجف آباد گفتاردرمانی = بهترین  ايلام گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه ايلام گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي ايلام گفتاردرمانی = بهترین  بوشهر گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر گفتاردرمانی = بهترین  تهران گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه الزهرا گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه هنر گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه تهران گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه تربيت معلم گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه بقيه الله گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه پيام نور گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه صنعتي شريف گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه تربيت مدرس گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه صنعتي امير كبير گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه امام صادق(ع) گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه شهيد بهشتي گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه جامع علمي وكاربردي گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علامه طباطبايي گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه صنعت آب وبرق گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علم وصنعت ايران گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي تهران گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي ايران گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد اسلامي گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد اسلامي منطقه يك گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد اسلامي واحد مركزگفتاردرمانی = بهترین دانشگاه آزاد اسلامي واحد جنوب گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرري گفتاردرمانی = بهترین  جهاد دانشگاهي گفتاردرمانی = بهترین  جهاد دانشگاهي خواجه نصير گفتاردرمانی = بهترین   دانشكده صنعت هواپيمايي كشور گفتاردرمانی = بهترین  جهاد دانشگاهي اميركبير گفتاردرمانی = بهترین  آموزشكده حفاظت محيط زيست گفتاردرمانی = بهترین   دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري گفتاردرمانی = بهترین  موسسه آموزش عالي صدرالمتالهين گفتاردرمانی = بهترین  مركز آموزشي جهاد دانشگاهي گفتاردرمانی = بهترین   دانشكده علمي كاربردي پست و مخابرات گفتاردرمانی = بهترین  چهارمحال وبختياري گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه شهركرد گفتاردرمانی = بهترین  خراسان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه فردوسي مشهد گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي مشهد گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه بيرجند گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي سبزوار گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه پيام نور واحد سرخس گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه تربيت معلم سبزوار گفتاردرمانی = بهترین  موسسه آموزش عالي سجاد  گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد شيروان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد سبزوار گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد بجنورد گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد گچساران خوزستان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه شهيد چمران اهواز گفتاردرمانی = بهترین  زنجان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه زنجان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي زنجان گفتاردرمانی = بهترین  مركز تحصيلات تكميلي در علوم پايه گفتاردرمانی = بهترین   دانشگاه آزاد واحد ابهر گفتاردرمانی = بهترین   دانشگاه آزاد واحد زنجان سمنان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه سمنان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي سمنان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد گرمسار گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پايه دامغان گفتاردرمانی = بهترین  سيستان وبلوچستان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه سيستان وبلوچستان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي زاهدان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد زاهدان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه بين المللي چابهار گفتاردرمانی = بهترین  پژوهشكده تعليم و تربيت گفتاردرمانی = بهترین  فارس گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه شيراز گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه صنعتي شيراز گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه جامع علمي وكابردي گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه پيام نورشيراز  گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد اقليد گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد مرودشت گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد فسا گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد لارستان دانشگاه آزاد واحد فيروزآباد گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد ارسنجان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد استهبان گفتاردرمانی = بهترین  قزوين گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه بين المللي امام خميني گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي قزوين گفتاردرمانی = بهترین   دانشگاه آزاد واحد قزوين گفتاردرمانی = بهترین  قم گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه قم گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه شيخ مفيد گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه جامع علمي كاربردي گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد قم گفتاردرمانی = بهترین  كردستان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه كردستان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد سنندج گفتاردرمانی = بهترین  كرمان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه شهيدباهنر گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه ولي عصر(ع)رفسنجان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد بافت گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد كرمان  گفتاردرمانی = بهترین  كرمانشاه گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه رازي كرمانشاه گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه گفتاردرمانی = بهترین  كهكيلويه وبوير احمد گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه ياسوج گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي ياسوج گفتاردرمانی = بهترین  گلستان	 گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه گلستان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم كشاورزي گرگان  گفتاردرمانی = بهترین   دانشگاه آزاد واحد علي آباد كتول گفتاردرمانی = بهترین  گيلان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه گيلان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي گيلان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد آستارا گفتاردرمانی = بهترین  لرستان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه لرستان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي لرستان  گفتاردرمانی = بهترین دانشگاه آزاد واحد بروجرد گفتاردرمانی = بهترین  مازندران گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه مازندران گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي مازندران گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي بابل گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علم وصنعت بهشهر گفتاردرمانی = بهترین  مركزي گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه اراك گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علم وصنعت  گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد خمين گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد ساوه گفتاردرمانی = بهترین   پارك علم و فناوري استان گفتاردرمانی = بهترین   دانشگاه آزاد واحد اراك گفتاردرمانی = بهترین  هرمزگان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه هرمزگان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه قشم گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد بندرعباس گفتاردرمانی = بهترین  همدان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه بوعلي سينا گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد همدان گفتاردرمانی = بهترین  يزد گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه يزد گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي گفتاردرمانی = بهترین  واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي سراسر كشور گفتاردرمانی = بهترین  آبادان و خرمشهر گفتاردرمانی = بهترین  آزادشهر گفتاردرمانی = بهترین  آستارا گفتاردرمانی = بهترین  آشتيان گفتاردرمانی = بهترین  اشكذر گفتاردرمانی = بهترین  آيت اله آملي گفتاردرمانی = بهترین  ابركوه گفتاردرمانی = بهترین  ابهر گفتاردرمانی = بهترین  اراك گفتاردرمانی = بهترین  اردستان گفتاردرمانی = بهترین  اردكان گفتاردرمانی = بهترین  ارسنجان گفتاردرمانی = بهترین  اروميه گفتاردرمانی = بهترین  استهبان گفتاردرمانی = بهترین  اسلامشهر گفتاردرمانی = بهترین  اقليد گفتاردرمانی = بهترین  امارات متحده عربي گفتاردرمانی = بهترین  انار گفتاردرمانی = بهترین  اهر گفتاردرمانی = بهترین  اهواز _ علوم و تحقيقات گفتاردرمانی = بهترین  ايذه گفتاردرمانی = بهترین  ايرانشهر گفتاردرمانی = بهترین  ايلام گفتاردرمانی = بهترین  بابل گفتاردرمانی = بهترین  بافت گفتاردرمانی = بهترین  بجنورد گفتاردرمانی = بهترین  بردسير گفتاردرمانی = بهترین  بروجرد گفتاردرمانی = بهترین  بم گفتاردرمانی = بهترین  بناب گفتاردرمانی = بهترین  بندرانزلي گفتاردرمانی = بهترین  بندرعباس گفتاردرمانی = بهترین  بندرلنگه گفتاردرمانی = بهترین  بوشهر گفتاردرمانی = بهترین  بوكان (مركز آموزش) گفتاردرمانی = بهترین  بهبهان گفتاردرمانی = بهترین  بيرجند گفتاردرمانی = بهترین  پارس آباد مغان گفتاردرمانی = بهترین  تاكستان گفتاردرمانی = بهترین  تبريز گفتاردرمانی = بهترین  تربت جام گفتاردرمانی = بهترین  تربت حيدريه گفتاردرمانی = بهترین  تفت گفتاردرمانی = بهترین  تفرش گفتاردرمانی = بهترین  تهران پزشكي گفتاردرمانی = بهترین  تهران جنوب گفتاردرمانی = بهترین  تهران شمال گفتاردرمانی = بهترین  تهران مركزي گفتاردرمانی = بهترین  جهرم گفتاردرمانی = بهترین  جيرفت گفتاردرمانی = بهترین  خاش گفتاردرمانی = بهترین  خدابنده گفتاردرمانی = بهترین  خمين گفتاردرمانی = بهترین  خميني شهر گفتاردرمانی = بهترین  خوراسگان گفتاردرمانی = بهترین  خوي گفتاردرمانی = بهترین  دامغان گفتاردرمانی = بهترین  دزفول گفتاردرمانی = بهترین  دندانپزشكي گفتاردرمانی = بهترین  دولت آباد اصفهان گفتاردرمانی = بهترین  دهدشت گفتاردرمانی = بهترین  رشت گفتاردرمانی = بهترین  رودهن گفتاردرمانی = بهترین  رفسنجان گفتاردرمانی = بهترین  زابل گفتاردرمانی = بهترین   گفتاردرمانی = بهترین  فراهان گفتاردرمانی = بهترین  فردوس گفتاردرمانی = بهترین  فسا گفتاردرمانی = بهترین  فلاورجان گفتاردرمانی = بهترین  فيروزآباد گفتاردرمانی = بهترین  فيروزكوه گفتاردرمانی = بهترین  قائم شهر گفتاردرمانی = بهترین  قائنات گفتاردرمانی = بهترین  قزوين گفتاردرمانی = بهترین  قوچان گفتاردرمانی = بهترین  كازرون گفتاردرمانی = بهترین  كاشمر گفتاردرمانی = بهترین  كرج گفتاردرمانی = بهترین  كرمان گفتاردرمانی = بهترین  كرمانشاه گفتاردرمانی = بهترین  گچساران گفتاردرمانی = بهترین  گرگان گفتاردرمانی = بهترین  گرمسار گفتاردرمانی = بهترین  گلپايگان گفتاردرمانی = بهترین  لارستان گفتاردرمانی = بهترین  لامرد گفتاردرمانی = بهترین  لاهيجان گفتاردرمانی = بهترین  ماكو گفتاردرمانی = بهترین  ماهشهر گفتاردرمانی = بهترین  مباركه گفتاردرمانی = بهترین  واحد مجازي گفتاردرمانی = بهترین  مراغه گفتاردرمانی = بهترین  مرند گفتاردرمانی = بهترین  مرودشت گفتاردرمانی = بهترین  مشهد گفتاردرمانی = بهترین  مهاباد گفتاردرمانی = بهترین  مياندوآب گفتاردرمانی = بهترین  ميانه گفتاردرمانی = بهترین  نايين گفتاردرمانی = بهترین  نجف آباد گفتاردرمانی = بهترین  نراق گفتاردرمانی = بهترین  نطنز (مركز آموزش) گفتاردرمانی = بهترین  نور گفتاردرمانی = بهترین  نكا گفتاردرمانی = بهترین  ني ريز گفتاردرمانی = بهترین  نيشابور گفتاردرمانی = بهترین  ورامين گفتاردرمانی = بهترین  همدان گفتاردرمانی = بهترین  ياسوج گفتاردرمانی = بهترین  زاهدان گفتاردرمانی = بهترین  زرندكرمان گفتاردرمانی = بهترین  زنجان گفتاردرمانی = بهترین  ساري گفتاردرمانی = بهترین  ساوه گفتاردرمانی = بهترین  سبزوار گفتاردرمانی = بهترین  سپيدان

            آمار باز دید کنندگان
                                   

 

 

  

 

روماتولوژی= بهترین کرج پزشک، زنان و زایمان= بهترین کرج پزشک، طب فیزیکی و توانبخشی= بهترین کرج پزشک، عفونی= بهترین کرج پزشک، عمومی= بهترین کرج پزشک، قلب و عروق= بهترین کرج پزشک، گوارش= بهترین کرج پزشک، گوش و حلق و بینی= بهترین کرج پزشک داخلی، ریه= بهترین کرج پزشک داخلی، غدد= بهترین کرج پزشکی باروری و ناباروری= بهترین کرج پزشکی هسته ای= بهترین کرج ترمیم مو= بهترین کرج تغذیه بالینی و رژیم درمانی= بهترین کرج دارو، پخش= بهترین کرج دارو، تولید= بهترین کرج داروخانه= بهترین کرج داروی گیاهی، پخش= بهترین کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج وبلاگ سایت گفتار توان گستر =بهترین کرج دارو، پخش= بهترین کرج دارو، تولید= بهترین کرج داروخانه= بهترین کرج داروی گیاهی، پخش= بهترین کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج  

                                                                                           

 گفتار در مانی  کاردرمانی  فیزیو تراپی   شنوایی شناسی بینایی سنجی   ارتوپدی فنی   

انجمن ها   مجلات علمی    دانشگاه ها و دانشکده ها  کلینیکهای تخصصی   مراکز توانبخشی   

مراکز تشخیصی و  درمانی                 تجهیزات پزشکی              مراکز آموزشی خصوصی 

اطلاعات  پزشکان تهران         اطلاعات پزشکان مشهد               اطلاعات  پزشکان کرج  

اطلاعات مراکز توانبخشی و درمانی  استان مازندران

مراکز تحت پوشش بیمه طلایی

 

  page:  1     2      3        5     6    7      9     10    11    12      13     14     15   16    17   18    19    20     NEXT   ....

 

 

سایتهای  مرتبط :

www.siavashataee.ir

www.siavashataee.com

www.loknatzaban.org

www.goftardarmani.com

www.goftardarmanikaraj.ir

www.slpkaraj.ir

www.kardarmanikaraj.ir

www.otkaraj.ir

www.vazir.org

www.medu-karaj.ir

www.loknatshekan.ir

www.pff-rhs.ir

www.farahmandpoor.ir

www.farahmandpour.ir

www.karaj-medu.ir

www.google-map.ir

www.googlegame.ir

www.googleimage.ir

goftardarmanionline.ir

www.speech-therapy.ir

www.pouyeshclinic.ir

www.googlemovies.ir

www.googleonline.ir

www.hamejaa.ir

www.goftareravan.ir

autismonline.ir

 

 

 


 

 

    به منظور بدست آوردن آخرین اطلاعات مارا در تلگرام دنبال کنید

 

مراکز گفتاردرمانی در کرج, مرکز گفتاردرمانی در کرج, گفتاردرمانی معتبر, ادرس گفتاردرمانی کرج،گفتاردرمانی در کرج, ادرس گفتاردرمانی در کرج, مرکز گفتاردرمانی در کرج, کلینیک گفتاردرمانی در کرج, کلینیک های گفتاردرمانی گفتاردرمانی در کرج, ادرس گفتاردرمانی در کرج, مرکز گفتاردرمانی در کرج, کلینیک گفتاردرمانی در کرج, کلینیک های گفتاردرمانی کرج

 

گروه درمانیدرمان انفرادی گفتاردرمانی شناختی ذهن درمانی SI در گفتاردرمانی

گفتاردرمانی فرهمندپور = بهترین کرج اضطراب و تنش بیو فیدبک = بهترین  گفتاردرمانی فرهمندپور = بهترین کرج بهترین کرج = بهترین  گفتاردرمانی فرهمندپور = بهترین کرج اسامی شماره = بهترین  گفتاردرمانی فرهمندپور = بهترین کرج آدرس = بهترین  گفتاردرمانی کرج نارسایی ذهنی عمومی = بهترین  گفتاردرمانی کرج فعالیت بیش از حد تفکر حسی – عملی= گفتاردرمانی فرهمندپور = بهترین کرج  درمانگریهای مبتنی بر تلقین انحراف توجه و اقناع= گفتاردرمانی فرهمندپور = بهترین کرج  درمانگریهای مبتنی بر تنش زدایی= گفتاردرمانی فرهمندپور = بهترین کرج  درمانگریهای مبتنی بر آهنگ گفتار و مهار بازده= گفتاردرمانی فرهمندپور = بهترین کرج  درمانگریهای مبتنی بر تنب شکستگی ستون مهره‌ای = بهترین  گفتاردرمانی فرهمندپور = بهترین کرج آفازيDSA= گفتاردرمانی کرج دکتر کاردرمانی = بهترین  گفتاردرمانی فرهمندپور = بهترین کرج طبیب زبان گرفتگی = بهترین  گفتاردرمانی فرهمندپور = بهترین کرج بهترین تهران= گفتاردرمانی فرهمندپور = بهترین کرج بهترین کرج = بهترین  گفتاردرمانی کرج زابل = بهترین  گفتاردرمانی فرهمندپور = بهترین کرج تبریز= گفتاردرمانی فرهمندپور = بهترین کرج آذربایجان = بهترین  گفتاردرمانی فرهمندپور = بهترین کرج لکنت = بهترین  گفتاردرمانی فرهمندپور = بهترین کرج شکن= گفتاردرمانی فرهمندپور = بهترین کرج DSA= گفتاردرمانی کرج دکتر کاردرمانی = بهترین  گفتاردرمانی فرهمندپور = بهترین کرج طبیب زبان گرفتگی = بهترین  گفتاردرمانی فرهمندپور = بهترین کرج بهترین تهران= گفتاردرمانی فرهمندپور = بهترین کرج بهترین کرج = بهترین  گفتاردرمانی کرج لکنت شکن= گفتاردرمانی فرهمندپور = بهترین کرج دیجیتال = بهترین  گفتاردرمانی فرهمندپور = بهترین کرج مشهد = بهترین  گفتاردرمانی فرهمندپور = بهترین کرج اصفهان = بهترین  گفتاردرمانی فرهمندپور = بهترین کرج ایران = بهترین  گفتاردرمانی کرج متخصص اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک = بهترین  گفتاردرمانی فرهمندپور = بهترین کرج اعصاب محیطی = بهترین  گفتاردرمانی فرهمندپور = بهترین کرج  گانگلیونها = بهترین  گفتاردرمانی فرهمندپور = بهترین کرج اعصاب محیطی = بهترین  گفتاردرمانی فرهمندپور = بهترین کرج اعصاب حسی = بهترین  گفتاردرمانی فرهمندپور = بهترین کرج دستگاه عصبی اتونوم یا خودمختار = بهترین  گفتاردرمانی فرهمندپور = بهترین کرج تقسیم بندی شیمیایی = بهترین  گفتاردرمانی فرهمندپور = بهترین کرج شکستگی ستون مهره‌ای = بهترین  گفتاردرمانی فرهمندپور = بهترین کرج آفازيDSA=

 

 

 گروه گفتاردرمانی تخصصی گفتار توان گستر بزرگترین مرکز گفتاردرمانی و گروه درمانی کرج 

 

 

 

                           بهترین گفتاردرمانی کرج = بهترین گفتار توان گستر هوشمند = بهترین اسم و آدرس بهترین گفتاردرمانی کرج = بهترین درمان ناگویایی کودکان کرجی = بهترین بهترین مرکز گفتاردرمانی غرب استان تهران = بهترین مطب گفتاردرمانی سیاوش عطایی = بهترین با سابقه ترین گفتاردرمانی کودکان   دستگاههای بیو فید بک بینایی – شنیداری= برنامه های نروفیدبک = بهترین سه بعدی محرک مغز = بهترین بخش شنیداری - ادراکی=درمان انواع اختلالات گفتاری =ادگیری کودکان عادی= دچار تاخیر تکاملی گفتار =کودکان دچار لکنت =فلج مغزی =کم توانی ذهنی = بهترین  طیف اوتیسم = بهترین آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه=جلسات درمانی دوساعته = بهترین والدین همراه     =کم توانی ذهنی = بهترین  طیف اوتیسم = بهترین آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه=جلسات درمانی دوساعته = بهترین والدین همراه کودک در جلسه درمانی = بهترین جلسه درمانی شامل SI = بهترین تربیت شنیداری = بهترین آموزش ذهنی = بهترین ماساژ و تحریک اندامهای گویایی =استفاده از دستگاههای بیو فیدبک =برنامه های کامپیوتری خاص = بهترین کودک کرجی

 


 دارای انواع دستگاههای بیو فید بک بینایی - شنیداری و برنامه های نروفیدبک  و سه بعدی محرک مغز و بخش شنیداری - ادراکی

دردرمان انواع اختلالات گفتاری و یادگیری کودکان عادی دچار تاخیر تکاملی گفتار

 

کودکان دچار  لکنت -فلج مغزی - کم توانی ذهنی و  طیف اوتیسم (autism spectrum disorder)  و آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه

 

 

هر جلسه درمانی شامل SI  - تربیت شنیداری  - آموزش ذهنی -  ماساژ و تحریک اندامهای گویایی - استفاده از دستگاههای بیو فیدبک و

 

 برنامه های کامپیوتری خاص هر کودک می باشد  که با پرداخت تنها یک ویزیت استفاده از تمامی امکانات مرکز میسور می باشد .


  با تعیین وقت قبلی     =      آدرس مطب    =    کلیک کنید

 

 

 

 

   صفحه اصلی 

   درباره ما 

   تماس با ما

     نظر سنجی

    تماس با شما

    نحوه تبلیغات در سایت

   مشاوره 

   لینکهای ما

   تولیدات ما

     عضویت

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  

 

 

 

    
گفتار نشانه دار چیست؟
گفتار نشانه‌دار یک سیستم کمکی است که از حرکات دهانی گفتار همراه با نشانه‌ها استفاده می‌کند تا هر یک از اصوات زبان گفتاری متفاوت از هم دیده شوند.
نشانه ها چه هستند؟
زمانی که گفتار نشانه دار را به کار می بریم،
9 حرکت دست، همخوان های مختلف را نشان می دهند و سه جایگاه مختلف نزدیک دهان معرف واکه ها هستند. بنابراین هر حرکت دست در یک جایگاه خاص نشان دهنده یک سیلاب است.
گفتار نشانه دار می تواند تکمیل کننده همه دیگر روشهای شنیداری و زبان اشاره باشد. معمولا فرد ناشنوایی که از گفتار نشانه دار استفاده می کند بسیار انعطاف پذیر است و می تواند از گفتار، گفتار خوانی، گفتار نشانه دار و زبان اشاره نیز همزمان استفاده کند.

چه کسانی گفتار نشانه داررابکارمی برند؟
کارشناسان و اطرافیان کودک کم شنوا، و کودکان با مشکلات زبان و خواندن و نوشتن ، کودکان و بزرگسالان دارای نیازهای ویژه ارتباطی، زبانی، خواندن و نوشتن، کودکان ناشنوا و کم شنوا
بزرگسالان ناشنوا و کم شنوا
بهبود توانایی خواندن و نوشتن اصلی ترین و مهمترین هدف در به کارگیری گفتار نشانه دار است. زیرا پایه های زبانی واجی لازم را برای یادگیری خواندن در اختیار فرد می گذارد. گفتار نشانه دار همچنین سبب بهبود لب خوانی، تمایز شنیداری و گفتار نیز می‌شود.
گفتار نشانه دار پردازش اطلاعات شنیداری را تسهیل می کند زیرا ابهامات موجود در اصوات ناکامل را برای فرد از میان بر می دارد استفاده طولانی مدت از گفتار نشانه دار سبب بهبود قابل توجه در تمایز گفتار می شود.
در صورتی که بهبود گفتار فرد برای ما اهمیت داشته باشد گفتار نشانه دار به مهارتهای گفتاری و تلفظی در این زمینه ها کمک می کند.
جلب توجه و تمرکز فرد به لبهای گوینده
تشخیص دقیق الگوهای واجی در یک واژه یا عبارت
شناسایی اصوات و هجاهای گفتاری مورد نظر
به راه انداختن و فعال کردن گفتار کودک از طریق جلب توجه کودک به حرکات گفتاری گوینده
یکپارچه کردن جنبه های صوتی، بینایی و حرکتی با یکدیگر به صورتی که یادگیری لذت بخش تر شود
گفتار نشانه دار در موقعیت هایی که همراه با گفتار به کار می رود گفتار خوانی را تسهیل می کند و غالبا در صورت استفاده طولانی مدت سبب می شود گفتارخوانی فرد به طور کلی تقویت شود.
کودکان ناشوایی که معلولیت دیگری نداشته باشند با استفاده مداوم از گفتار نشانه دار به مدت 4سال یا بیشتر به گرامر و قوانین زبان گفتاری تسلط کامل می یابند.افراد ناشنوایی که از گفتار نشانه دار استفاده می کنند غالبا دو یا چند زبان را فرا می گیرند.
دسترسی داشتن به پایه های واجی زبان گفتاری و درک آن کلید یادگیری خواندن در همه کودکان است.
گفتارنشانه داربه کودکان کم شنوا کمک می کند:بهتر بخوانند، بهتر بنویسند و بهتر صحبت کنند.
 

 


تعريف ديسفاژي:
اغلب نتيجه اي از انواع اختلالات نورولوژيكي است كه ميتوانددرهر يك از مراحل بلع طبيعي ايجاد گردد.
علائم ديسفاژي:
• ناتواني در بلعيدن مواد غذايي و حتي بزاق دهان خودشان(شايعترين علامت)
• سرفه كردن در هنگام خوردن و نوشيدن يا بلافاصله بعد از آن
• ضعيف شدن صداي فرد در حين خوردن يا اندكي پس از آن وجود صدايي وزوز مانند در مسير تنفسي در حين دم و بازدم
• ابتلاي بيمار به عفونت سيستم تنفسي(پنومني) به دليل آسپيراسيون مكرر
• ورود مواد غذايي به مسير هوايي (آسپيراسيون)
• كاهش وزن و ايجاد علائم سوء تغذيه به علت كم خوريهاي بيش از حد
• بالا رفتن درجه حرارت بدن از1ـ30 دقيقه پس از غذا خوردن
بطور كلي علائم اختلال بلع در بيماران مبتلا به سكته هاي مغزي از نوع آمبوليك و بيماران سرطاني پيشرونده است وبا گذشت زمان باعث بروز ناتواني بيشتري خواهد شد. بيماران مبتلا به اين اختلال از به هم خوردن روند طبيعي زندگي شان و ايجاد ناراحتي در تغذيه دچار نابساماني هاي جسمي و روحي مي شوند.
سبب شناسي:

علل فيزيولوژيكي پزشكي كه ممكن است منجر به ديسفاژي گردد عبارتند از:
• اختلالات عصب شناختي و ضربه مانند :عفونت مغز و ساقه مغز ، پاركينسون، M.S، فلج اطفال، دمانس و فلج مغزي ، سكته مغزي و ......
• ضايعات ساختاري مانند: وب مادرزادي ، نئو پلاسما، تيرومگالي و ....
• بيماريهاي بافت تماسي مانند: ديستروفي ماهيچه، پلي ميوزيس
• اثرات جانبي مانند اثرات ناشي از جراحي، داروها و فيبروز ناشي از راديولوژي، سوختگيها
• ناهنجاريهاي مادرزادي يا آناتوميكي مانند: شكاف كام و لب، ناهنجاريهاي زبان، شكاف حنجره
ارزيابي:

ارزيابي شامل تاريخچه گيري و معاينات فيزيكي است. پس از ثبت مشخصات بيمار و اطلاع از بيماري و اختلالات اساسي بيمار، اطلاعاتي در زمينه علائم ديسفاژي و زمان شروع آنها، مثلاً وجود درد در حين بلع، وجود آسپيراسيون، وضعيت سرفه و گلو صاف كردن بيمار ، كيفيت آواسازي بيمار ، مدت زمان لازم براي بلع حلقي ، وضعيت جويدن ، نوع ماده غذايي مصرفي بيمار ، قدرت رفلكس Gag ، تغييرات وزن بيمار، داروهاي مصرفي را مي توان كسب نمود.
در ارزيابي بيمار همچنين مي بايست وضعيت فيزيكي بيمار مانند كنترل تنه ،سر و گردن و معاينه اعصاب مغزي و دامنه حركات و قدرت و عملكرد عضلات دخيل و رفلكس هاي دهاني، معاينه و بررسي شود. همينطور وضعيت لثه و دندانهاي بيمار و بهداشت دهان را نبايد از نظر دور داشت.
بررسي وجود يا عدم وجود آسپيراسيون شايد مهمترين و حياتي ترين كار در ارزيابي بيماران مبتلا به ديسفاژي باشد. يكي از دقيق ترين روشها جهت بررسي اين وضعيت انجام عمل بلع باريوم در اتاق راديولوژي، معاينه از طريق فلوروسكوپي مي باشد.
روشهاي ديگري مانند مانومتري كامپيوتري، الكتروميوگرافي و آندوسكوپي با فيبر نوري نيز در ازريابي كفايت اسفنكتر ولوفارينجيال ، مشاهده مستقيم هماهنگي عضلات حلق، ارزيابي عملكرد حنجره طي عمل بلع و ارزيابي ميزان حساسيت حنجره بسيار مفيد مي باشد. در هنگام ارزيابي بايد به جنبه هاي روحي – رواني بيمار نيز توجه كرد.
آسيب شناس آموزش ديده مي تواند يك ارزيابي از تغذيه و بلع انجام دهد و زمينه درمان مناسب را فراهم كند.

نقش آسيب شناس گفتار و زبان در ارزيابي ديسفاژي

1. گرفتن يك تاريخچه دقيق از وضعيتهاي پزشكي و علائم اختلال
2. مشاهده توانايي و حركت عضلات مرتبط با بلع
3. مشاهده وضعيت، رفتار و حركات دهان در حين خوردن و آشاميدن
4. ارزيابي بلع به كمك تستهاي اختصاصي

درمان
از آنجائيكه ديسفاژي تقريباَ تمامي ابعاد سلامتي فرد را تحت تأثير قرار مي دهد بنا براين تيم درماني شامل پزشك عمومي، متخصص ENT آسيب شناس گفتار و زبان ، متخصص گوارش، متخصص مغز و اعصاب، راديولوژيست، متخصص تغذيه، روانپزشك ، متخصص ريه و سيستم تنفس، دندانپزشك و جراح عمومي است.
درمان اوليه اختلالات بلع و تغذيه اي ، بررسي علل پايه اي اختلال مي باشد . بسته به علت ممكن است درمان دارويي يا جراحي باشد. همراه با درمان دارويي يا جراحي ، رويكردها و مشاورات آسيب شناس گفتار و زبان هم مي تواند در درمان ديسفاژي موثر واقع گردد.

رويكردهاي درماني:

بسته به نوع اختلال عملكردي شامل :
• تغييرات رژيم غذايي: به عواملي چون حجم ماده غذايي، شيوه تغذيه، و ... بستگي دارد.
• تكنيكهاي جبراني بلع شامل: تغيير وضعيت بيمار، روش هاي پيشرفت آگاهي حسي بيمار ، تغيير اندازه لقمه غذا و سرعت ارائه آن به بيمار، تغيير چگالي و سفتي ماده غذايي ، استفاده از پروتزهاي داخل دهاني
• درمان بلع به صورت غير مستقيم: اين شيوه به بيمار تمريناتي را جهت تقويت ماهيچه هاي آسيب ديده يا ضعيف شده آموزش مي دهد.
• درمان بلع به صورت مستقيم: اين شيوه تمريناتي را براي عملكرد صحيح حين بلع به بيمار آموزش مي دهد.
بهترين تكنيك در درمان ديسفاژي حذف آسپيراسيون تاحد امكان و جلوگيري از باقيماندن غذا در مسير دهان و حلق مي باشد.

درمان بلع در نوزادان وكودكان:

بر اساس علت ، علائم ونوع مشكل بلع تغيير مي كند كه مي تواند شامل :

1. تمريناتي براي تقويت ، حساسيت و هماهنگي ماهيچه هاي مرتبط با تغذيه و بلع.
2. توصيه هايي جهت غذاها، وسايل خاص يا تكنيكهايي براي بهبود تغذيه و بلع.
3. تغذيه نوزاد از طريق O.G.T و N.G.T همراه با Manipulation و تحريك داخل دهان با استفاده از كيسه هاي يخ
4. تحريك نواحي داخل دهان مثل: زبان( رأس زبان – قاعده زبان) ، توده هاي لنفاوي موجود در قاعده زبان ، سخت كام ، نرم كام، حلق دهاني
تكنيكهاي تغذيه اي خاص براي نوزادان شكاف كام و لب:
1. استفاده از سرشيشه هاي با شيار متقاطع
2. مكيدن سر شيشه نرم براي كمك به جريان شير
3. استفاده از شير دوش براي دادن شير با كمك شيشه
روشهاي درمان مستقيم و غير مستقيم ديسفاژي:

تمريناتي جهت افزايش دامنه حركت و كنترل لقمه غذا: تمرينات حركتي جهت بهبود ميزان حركات لبها ، چانه، زبان، حنجره و تارهاي صوتي.
روش تلفيقي حسي- حركتي: مجموعه تكنيكهايي كه در اين بخش ارائه مي شوند، در واقع براي سرعت بخشيدن به شروع مرحله حلقي بلع، طراحي شده اند و باعث مي شوند قبل از اينكه بيمار براي شروع اين مرحله تلاش كند ورودي هاي حسي افزايش يافته و مرحله حلقي بلع آغاز گردد. اين تكنيكها عبارتند از:

1. تكنيكهاي تماس و لمس مهاري
• تماس يا فشار ثابت: لمس حركتي بصورت ثابت مي باشد.
• Slow strocking :لمس حركتي بصورت ريتميك مي باشد.
2. تكنيكهاي تسهيل جلدي:
• Tapping :ضربه بوسيله سر انگشتان روي عضله يا تاندون به تعداد 3 – 5 بار
• :Stretch pressure فشار برروي عضله به همراه كشش
3. gag reflex :
hypoactive reflex در افراد head injury تحريك قوس كامي حلقي و كامي زباني با استفاده از pressure touch
hypoactive reflexبا استفاده از روش toung walking

در اختلال بلع استفاده از غذاهاي سرد باعث افزايش حساسيت قوس حلقي مي شود. در موارد ايجاد بلع پر سروصدا ice pack را به مدت 5 دقيقه روي حنجره قرار داده وسپس انگشتان اشاره وشست را روي دو طرف حنجره به طرف جلو وعقب حركت مي دهيم، تون عضلاني كاهش مي يابد.

مانورهاي عمل بلع: در بيماران فاقد كنترل سر درمان با روشهاي تقويت گروههاي عضلاني آنتاگونيست وتصحيح تعادل آغاز ميشود.
بهترين وضعيت براي آموزش غذا خوردن وضعيت نشسته مي باشد. درصورت ناتواني بيمار در نشستن، از بالش استفاده مي شود. جهت درمان مي توان از تكنيكهاي PNF –MFT ، تحريكات فاراديك، گالوانيك وتحريكات حسي استفاده كرد.

تحريكات لازم براي بالا بردن نرمكام بصورت زير انجام مي شود:

• بيما ر دهانش را باز كرده “ آه“ مي گويد درمانگر زبان كوچك يا چينهاي كامي دو طرف را با يك آبسلانگ لمس مي كند. با اين تحريك يك انقباض بازتابي رخ ميدهد. سپس بيمار تا حد ممكن توليد “ اه “ را تكرار مي كند. همانطور كه قسمت عمده پاسخ شكل مي گيرد، درمانگر به تحريك منطقه از طريق لمس تا حد لازم ادامه ميدهد. تحريك بازتاب gag به اين دليل مفيد مي باشد كه انجام اين تحريك ، همزمان با بالا آمدن نرمكام، عضلات حلقي نيز به حركت واداشته مي شوند وبه دنبال آن بلع غير ارادي صورت مي گيرد.
•
تسهيل توانايي بالا بردن 3/1 خلفي زبان جهت انجام بلع:
اولين روش مي توان از فشار انگشت سبابه به طرف پايين وعقب در 3/1 قدامي زبان استفاده نمود. اين امر سبب بالا رفتن 3/1 خلفي و بسته شدن قسمت خلفي دهان مي گردد.
دومين روش فشاري است كه در نيمه قدامي از پهلو به طرف پايين زبان وارد مي شود. اين امر سبب انقباض عضلات كوچك زبان شده و زبان تحريك گرديده و جهت پذيرفتن شكلهاي لازم براي تهيه گلوله هاي غذايي آماده مي شود.
سومين روش با استفاده از انگشت مياني در زير كناره هاي طرفي زبان و در يك راستاي مورب ، موجب بالا آمدن كناره هاي طرفي زبان مي گردد كه بخش مهمي از مراحل بلع مي باشد.
• جهت انجام عمل بلع مي توان فشار آوردن به قاعده زبان و ضربه زدن به زير فك، را استفاده نمود.
• استفاده از ويبراتور در زير چانه وBase زبان ، مفيد است.
• ماساژ دوراني 3/1 خلف زبان(تحريك حس سطحي وحس عمقي)
درمان بلع به وسيله تحريک الکتريکی:
تحريک الکتريکی ممکن است هم به صورت مستقيم روی ساختارهای دهانی وهم ازطريق پوست روی ماهيچه های گلوانجام گيرد که هدف آن تحريک وبازتوانی مسيرهای عصبی–ماهيچه ای مختل شده می باشد.
پروتز وسیله ای است که امواج الکتريکی را برای ايجاد عملکردهای حسي يا حرکتی به سيستم عصبی منتقل ميکند. در طی 4 دهه اخير پروتزهايی عصبی برای طيف گسترده ای از کارکردها ايجاد شده اند مثل پروتز کاشت حلزون و پروتز محرکات درمان مثانه . در درمان بلع هم تاکيد به استفاده از تحريک الکتريکی شده است.

 دو راه تحريک الکتريکی عملکردی عبارتند از:
• با استفاده از پتانسيل عمل در آکسون عصبی و انتقال آن در طول نرون عصبی در واحدی از زمان و رسيدن به نرون حرکتی و ایجاد حرکت مناسب در ماهيچه مربوطه ( FES ). استفاده از اين روش حدود 40 سال پيش توسعه يافت.
• تحريک آکسون تحريک شده نرون حسی که در سازماندهی کرتکس حرکتی نقش دارد و موجب تغييررفلکس هاياعملکردهای سيستم عصبی مرکزی مي شود(اين فرايند راتعادل عصبی می نامند) .
در تحرک الکتريکی عواملی چون بسامد تحريک ، محل تحريک، زمان بندی ارائه محرک، شدت تحريک ، نوع تحريک و عضله ای که به تحريک پاسخ می دهد اهميت دارد.
پروتزهای نرونی برای برگرداندن عمل بلع در بيماران ديسفاژی تکنولوژی جديدی است که اخيراً تمايل بسيار زيادی درجهت توانبخشی ايجاد کرده است.تا کنون 3 ديدگاه عمومی در مورد FES برای کمک به ديسفاژی به کار برده شده است .
• نخستين ديدگاه شامل تحريک حفره حلق دهانی به صورت پيوسته می باشد که برای کنترل رفلکس بلع در سطح پايين هست. اين ديدگاه موفقيتهايی داشته است و به نظر می رسد که نقش بالقوه ای برای تعديل عصبی در بهبود عملکرد بلع داشته است.
• ديدگاه دوم شامل تحريک پوستی عضلات گردن است .مشکل عمده اين ديدگاه انتخاب عضلات پاسخ دهنده به تحريک است.و در مورد کفايت آن بحث های زيادی است.
• ديدگاه سوم شامل بکارگيری FES داخل عضلانی بصورت مستقيم در ماهيچه های مرتبط با بلع است. گروهی پيشرفت چشمگيری را در تعيين مهمترين عضلات درگير در بلع و روش همزمانی FES با بلع ارادی را بيان کردند.بااين وجود اين مطالعات تا امروز روی افراد سالم انجام شده است.

 


نقش ویتامین ایی در پیشگیری از سکته مغزی
مغز
هیچ می دانید در چه صورتی سکته مغزی بروز می کند؟
باید در پاسخ به این پرسش بگوییم که در صورت گرفتگی یا خونریزی یکی از رگهای خونی که به مغز منتهی می شود و با کاهش خونرسانی به بخشی از آن، سکته مغزی بروز می کند
جالب است بدانید که 85 درصد از سکته های مغزی در اثر به وجود آمدن لخته خونی رخ می دهند که عامل اصلی آن، گرفتگی عروق به خصوص در رگهای مسیر مغز است
از جمله عواملی که احتمال سکته مغزی را تشدید می کنند، می توان به دیابت، فشار خون و حتی چربی خون بالا اشاره کرد. به همین دلیل افرادی که به این بیماریها مبتلا هستند، باید بیشتر از هر شخص دیگری مراقب باشند
مطالعات نشان دادهاند، مصرف ویتامینهایی مانند ویتامین E خطر بروز سکته مغزی را کاهش می دهد. مدیر کلینیک عصب شناسی دانشگاه آخن آلمان در این خصوص می گوید: " 30 دقیقه حرکت و فعالیت ورزشی در روز مانند دوچرخه سواری، کاهش وزن و مصرف زیاد میوه و سبزیهای تازه از بروز سکته مغزی جلوگیری می کند
یکی از عوامل اصلی و شناخته شده در ابتلای افراد به سکته مغزی، چاقی و داشتن رژیمهای غذایی پرچربی و پرنمک است. لذا به افراد مستعد ابتلا به این عارضه توصیه می شود تا به وفور از مواد غذایی استفاده کنند که منبع غنی آنتی اکسیدانها به حساب می آیند، مانند میوه ها و سبزیهای تازه
از جمله آنتی اکسیدانها می توان به ویتامینهای A و E اشاره کرد، زیرا هر دوی آنها می توانند با از میان برداشتن رادیکالهای آزاد و عوامل گرفتگی عروق و کاهش فشار خون، از بروز سکته مغزی جلوگیری کنند
به طور کلی، برای پیشگیری از ابتلا به این ضایعه، افراد باید حبوبات، آجیل و مغزها، دانه های خوراكی و سایر پروتئینهای گیاهی را بیشتر از پروتئینهای حیوانی در برنامه غذایی روزانه خود مصرف کنند، زیرا مطالعات نشان داده اند، میزان سكته مغزی در میان افراد گیاهخوار بسیار كمتر از مصرف كنندگان گوشت قرمز است
به علاوه، این افراد بهتر است، ماهیهای روغنی به خصوص قزل آلا و ماهی قباد را که سبب بهبود جریان خون می شوند، حداقل دو بار در هفته به منظور پیشگیری از بروز این عارضه استفاده کنند
به این افراد توصیه می شود نانهای تهیه شده با آرد سبوس دار و سایر منابع غذایی غلات را به همراه سبزیهای خام یا پخته میل کنند تا به این ترتیب هم انرژی کافی به آنها برسد و هم با دریافت فیبر کافی، احساس سیری به مدت طولانیتری در آنها ایجاد شود
مغزها، دانه های خوراكی و روغن كتان حاوی نوعی اسید چرب ضروری به نام لینولئیك اسید هستند. طی مطالعه ای كه محققان فنلاندی انجام داده بودند، مشاهده شد مردان میانسالی كه دچار سكته شده بودند، در مقایسه با سایر افراد، سطوح پایینتری از این اسید چرب ضروری را داشتند. به این دلیل به منظور پیشگیری از سکته مغزی به افراد توصیه می شود تا از منابع غذایی این اسید چرب بیشتر استفاده شود
علاوه بر این ها، مصرف مواد غذایی غنی از سلنیوم مانند ماهی، جوانه گندم و تخم آفتابگردان نیز برای پیشگیری از سكته مغزی مناسب اند
در ادامه باید بگوییم که غذاهای چرب و کنسرو شده به دلیل نمک زیادی که دارند، به هیچ عنوان برای این افراد توصیه نمی شوند
منبع: هفته نامه سلامت

 


جام جم آنلاين: روش طبخ ماهی عامل مهمی

 در جلوگيری از ابتلاء به سکته مغزی است.تحقيقات قبلی نشان داده اند که ماهی در برابر انسداد عروق مغز اثر حفاظت بخش دارد. اما به گزارش سايت «هلث اند ايج» يک گروه تحققاتی از دانشگاه هاروارد اظهار می دارند روش طبخ ماهی نيز در این امر دخالت دارد.
اين گروه با بررسی رژيم غذائی تقريبا 5000 فرد 65 سال به بالا دريافتند کسانی که ماهی آب پز يا کباب شده شامل ماهی تن ، مصرف می کردند احتمال ابتلائشان به سکته مغزی کمتر بود.خوردن اينگونه غذاها 5 بار در هفته يا بيشتر احتمال سکته مغزی ناشی از لخته شدن خون در عروق مغزی را به ميزان 32% کاهش می دهد حتی يک تا سه وعده ماهی کباب شده يا پخته در ماه اين در کاهش 15 درصدی اين احتمال موثر است.اما ماهی سرخ شده و ساندويج آن احتمال سکته را افزايش می دهد. هر وعده اضافی مصرف آن تا 13% بر اين احتمال می افزايد. پيام اين مطا لعه روشن است:ماهی بخوريد اما اگر می خواهيد مصرف آن در جلوگيری از سکته مغزی به شما کمک کند ، بواسطه سرخ کردن ، آن را چرب و مضر نکنيد.

 


مجموعه نرم افزارهای مهندسی مكانیک CAD / CAM
کتابهای صوتی زبان
تاریخچه اتومبیل
مجموعه کتب گرافیک کامپیوتری
بهترین های موسیقی های جهان
مجموعه کتب طراحی هواپیما و کشتی
مجموعه آموزش موسیقی
کاتالوگ SKF برای انتخاب بلبرینگ
مجموعه مخصوص کریسمس ( CHERISTMAS )
مجموعه آموزش آشپزی
Sony Ericsson Collection 2008
محصولات کمپانی فستو پنوماتیک
آموزش کامل بیلیارد
فرش ایران
The line of fire-خط اتش
آموزش زبان ژاپنی Rosetta
سایت سید جمال الدین اسد آبادی
مجموعه ادبیات انگلیسی
بزرگترین دائره المعارف سينما
سالنامه تخصصی اینترنت 87
آموزش زبان انگلیسی برای تمام سنین
مجموعه چهار فیلم کارتونی در یک DVD
مجموعه نرم افزارهای میكس و مونتاژ
Monsters, Inc - کارتون شرکت هیولاها
لغتنامه دهخدا
مجموعه کتابهای الکترونیک Linux & Unix
دريچه اي به سوي پاسخ - 15000 پرسش و پاسخ
لغتنامه تخصصی مکانیک
مجموعه 17 فیلم ترسناک در یک DV
آموزش چاپ سیلک در منزل
مجموعه فیلمهای هری پاتر
نرم افزار موسيقی بی دلان
آموزش نفوذ در دلها
آموزش تقویت حافظه جی 5
کار و اقامت در کانادا
آموزش قفل گذاری بر روی CD
آموزش Multimedia Builder بهمراه نرم افزار
آموزش Word 2003
آموزش فارکس
جادوي سياه ( آموزش حرفه اي هك ياهو مسنجر )
آموزش MATLAB
مجموعه 44 قسمت از برترین کارتنهای دنیا
آموزش کاشت فلفل رنگی
آموزش زبان نصرت 2 برای موبایل
66 کارتون دوبله فارسی در سه دی وی د
ويندوز مدیا سنتر 2006 اتومات
بیش از 120 بازی فکری برای همه سنین
کتابخانه الکترونیکی شعرای معاصر
آموزش مايا 8
Smack Down VS RAW 2007
Chicken Run - کارتون فرار جوجه ها
مجموعه طراحی وب سایت
Microsoft Encarta 2006 ( کاملترین دایره المعارف جهان )
فیلم ترسناک See No Evil
مجموعه کتابهای انتشارات For Dummies
آموزش فلش 8 Flash
آموزش زبان روسی Rosetta
مجموعه 6 فیلم اکشن دوبله فارسی در یک DVD
OVERLORD -DVD
آموزش بورس


 


 •      مواردی که ما می توانیم  به یاری شما بشتابیم :

 •    آخرین تحقیقات و یافته ها

 •    آخرین محصولات توانپزشکی در رفع مشکلات شما

 •                     ارائه برنامه های درمانی  توانبخشی  و  مشاوره

 •                     معرفی و طراحی و ساخت و فروش  وسائل و تجهیزات توانبخشی  مطابق با نیاز شما

 •                     ارائه نرم افزارهای گفتاردرمانی - بیوفیدبک تراپی لکنت (stuttering) بصورت خانگی و کلینیکی - ارائه نرم افزارهای آموزشی  از پیش دبستان تا راهنمایی و بالاتر مطابق نیازهای فردی افراد - ارائه نرم افزارهای آموزشی  آفازی و درمان گفتاری افراد سکته ای و ...

 •                       معرفی مراکز درمانی

 •                      معرفی درمانگران و متخصصین

 •                     معرفی مراکز درمانی که به وجود شما  نیاز دارند .

 •                     مشاوره در مورد مشکلات کودک شما .

 •                     مشاوره در مورد منابع تحقیق و استادان مشاور و پایان نامه و حتی آماده سازی موارد ذکر شده و ارائه آنها با کمترین هزینه و وقت  .

 •      شما می توانید بصورتهای زیر با ما تماس داشته باشید

 
     
   

 

     
   

 

     
   

 

 

 

     
 

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه گفتار توان گستر می باشد  
 

 
 

                       برگشت به صفحه قبلی                                       برگشت به صفحه اصلی                                           صفحه بعدی