ضمن  خوش آمد گویی به شما کاربر گرامی لطفا تا بار گذاری کامل صفحه مدتی را صبر  نمایید در این پایگاه اطلاع رسانی در قسمت لینکها بیش از 18000 لینک به سایر سایتها وجود دارد و در قسمت جوک و سرگرمی جدیدترین جوک ها را ملاحظه خواهید نمود و سایر مطالب این صفحه نیز امید است که مطابق سلیقه شما عزیزان  باشد در قسمتهای مربوط به توانبخشی و علمی جدیدترین یافته های دنیای  پزشکی و مجرب ترین پزشکان و متخصصان توانبخشی را خواهید یافت

 

بهترین گفتاردرمانی کرج = بهترین بهترین گفتار درمان = بهترین سیاوش عطایی = بهترین بهترین لکنت شکن = بهترین بهترین =لکنتی= بهترین =آسیب= بهترین =به= بهترین =سر= بهترین =نا= بهترین =شنوایی= بهترین =تربیت= بهترین =شنوایی= بهترین =اختلال= بهترین =در= بهترین =پردازش= بهترین =شنوایی=

مراكز علمي و دانشگاهي گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه تهران گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه صنعتي شريف گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه صنعتي امير كبير گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه صنعتي خواجه نصير گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه گيلان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه تبريز گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه گلستان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه هرمزگان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه الزهرا گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه امام حسين گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه سيستان وبلوچستان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه صنعتي اصفهان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه شيراز گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه صنعتي سهند گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي تهران گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه كاشان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه مازندران گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه تربيت معلم گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه جامع علمي كاربردي گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه شهيد بهشتي گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه تربيت مدرس گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه يزد گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه كردستان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه فردوسي مشهد گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه هنر گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه امام صادق گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه پيام نور گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه بوعلي سينا همدان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد اسلامي گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علم وصنعت ايران گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي شيراز گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه صنعتي شاهرود گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه صنعت نفت گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه سمنان گفتاردرمانی = بهترین  مجتمع آموزش عالي زنجان گفتاردرمانی = بهترین  آذربايجان شرقي گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه تبريز گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه تربيت معلم تبريز گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه صنعتي سهند گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه هنرهاي اسلامي تبريز گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي  گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد اسلامي واحد مراغه گفتاردرمانی = بهترین  آذربايجان غربي گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه اروميه گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي اروميه گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد خويگفتاردرمانی = بهترین  اردبيل گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي اردبيل گفتاردرمانی = بهترین  اصفهان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه اصفهان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه صنعتي اصفهان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه كاشان  گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد شهررضا گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد شهر مجلسي گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد نايين دانشگاه آزاد واحد نجف آباد گفتاردرمانی = بهترین  ايلام گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه ايلام گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي ايلام گفتاردرمانی = بهترین  بوشهر گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر گفتاردرمانی = بهترین  تهران گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه الزهرا گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه هنر گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه تهران گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه تربيت معلم گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه بقيه الله گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه پيام نور گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه صنعتي شريف گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه تربيت مدرس گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه صنعتي امير كبير گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه امام صادق(ع) گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه شهيد بهشتي گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه جامع علمي وكاربردي گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علامه طباطبايي گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه صنعت آب وبرق گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علم وصنعت ايران گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي تهران گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي ايران گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد اسلامي گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد اسلامي منطقه يك گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد اسلامي واحد مركزگفتاردرمانی = بهترین دانشگاه آزاد اسلامي واحد جنوب گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرري گفتاردرمانی = بهترین  جهاد دانشگاهي گفتاردرمانی = بهترین  جهاد دانشگاهي خواجه نصير گفتاردرمانی = بهترین   دانشكده صنعت هواپيمايي كشور گفتاردرمانی = بهترین  جهاد دانشگاهي اميركبير گفتاردرمانی = بهترین  آموزشكده حفاظت محيط زيست گفتاردرمانی = بهترین   دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري گفتاردرمانی = بهترین  موسسه آموزش عالي صدرالمتالهين گفتاردرمانی = بهترین  مركز آموزشي جهاد دانشگاهي گفتاردرمانی = بهترین   دانشكده علمي كاربردي پست و مخابرات گفتاردرمانی = بهترین  چهارمحال وبختياري گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه شهركرد گفتاردرمانی = بهترین  خراسان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه فردوسي مشهد گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي مشهد گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه بيرجند گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي سبزوار گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه پيام نور واحد سرخس گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه تربيت معلم سبزوار گفتاردرمانی = بهترین  موسسه آموزش عالي سجاد  گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد شيروان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد سبزوار گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد بجنورد گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد گچساران خوزستان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه شهيد چمران اهواز گفتاردرمانی = بهترین  زنجان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه زنجان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي زنجان گفتاردرمانی = بهترین  مركز تحصيلات تكميلي در علوم پايه گفتاردرمانی = بهترین   دانشگاه آزاد واحد ابهر گفتاردرمانی = بهترین   دانشگاه آزاد واحد زنجان سمنان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه سمنان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي سمنان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد گرمسار گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پايه دامغان گفتاردرمانی = بهترین  سيستان وبلوچستان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه سيستان وبلوچستان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي زاهدان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد زاهدان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه بين المللي چابهار گفتاردرمانی = بهترین  پژوهشكده تعليم و تربيت گفتاردرمانی = بهترین  فارس گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه شيراز گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه صنعتي شيراز گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه جامع علمي وكابردي گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه پيام نورشيراز  گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد اقليد گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد مرودشت گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد فسا گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد لارستان دانشگاه آزاد واحد فيروزآباد گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد ارسنجان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد استهبان گفتاردرمانی = بهترین  قزوين گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه بين المللي امام خميني گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي قزوين گفتاردرمانی = بهترین   دانشگاه آزاد واحد قزوين گفتاردرمانی = بهترین  قم گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه قم گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه شيخ مفيد گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه جامع علمي كاربردي گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد قم گفتاردرمانی = بهترین  كردستان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه كردستان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد سنندج گفتاردرمانی = بهترین  كرمان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه شهيدباهنر گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه ولي عصر(ع)رفسنجان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد بافت گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد كرمان  گفتاردرمانی = بهترین  كرمانشاه گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه رازي كرمانشاه گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه گفتاردرمانی = بهترین  كهكيلويه وبوير احمد گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه ياسوج گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي ياسوج گفتاردرمانی = بهترین  گلستان	 گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه گلستان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم كشاورزي گرگان  گفتاردرمانی = بهترین   دانشگاه آزاد واحد علي آباد كتول گفتاردرمانی = بهترین  گيلان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه گيلان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي گيلان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد آستارا گفتاردرمانی = بهترین  لرستان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه لرستان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي لرستان  گفتاردرمانی = بهترین دانشگاه آزاد واحد بروجرد گفتاردرمانی = بهترین  مازندران گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه مازندران گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي مازندران گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي بابل گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علم وصنعت بهشهر گفتاردرمانی = بهترین  مركزي گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه اراك گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علم وصنعت  گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد خمين گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد ساوه گفتاردرمانی = بهترین   پارك علم و فناوري استان گفتاردرمانی = بهترین   دانشگاه آزاد واحد اراك گفتاردرمانی = بهترین  هرمزگان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه هرمزگان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه قشم گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد بندرعباس گفتاردرمانی = بهترین  همدان گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه بوعلي سينا گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه آزاد واحد همدان گفتاردرمانی = بهترین  يزد گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه يزد گفتاردرمانی = بهترین  دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي گفتاردرمانی = بهترین  واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي سراسر كشور گفتاردرمانی = بهترین  آبادان و خرمشهر گفتاردرمانی = بهترین  آزادشهر گفتاردرمانی = بهترین  آستارا گفتاردرمانی = بهترین  آشتيان گفتاردرمانی = بهترین  اشكذر گفتاردرمانی = بهترین  آيت اله آملي گفتاردرمانی = بهترین  ابركوه گفتاردرمانی = بهترین  ابهر گفتاردرمانی = بهترین  اراك گفتاردرمانی = بهترین  اردستان گفتاردرمانی = بهترین  اردكان گفتاردرمانی = بهترین  ارسنجان گفتاردرمانی = بهترین  اروميه گفتاردرمانی = بهترین  استهبان گفتاردرمانی = بهترین  اسلامشهر گفتاردرمانی = بهترین  اقليد گفتاردرمانی = بهترین  امارات متحده عربي گفتاردرمانی = بهترین  انار گفتاردرمانی = بهترین  اهر گفتاردرمانی = بهترین  اهواز _ علوم و تحقيقات گفتاردرمانی = بهترین  ايذه گفتاردرمانی = بهترین  ايرانشهر گفتاردرمانی = بهترین  ايلام گفتاردرمانی = بهترین  بابل گفتاردرمانی = بهترین  بافت گفتاردرمانی = بهترین  بجنورد گفتاردرمانی = بهترین  بردسير گفتاردرمانی = بهترین  بروجرد گفتاردرمانی = بهترین  بم گفتاردرمانی = بهترین  بناب گفتاردرمانی = بهترین  بندرانزلي گفتاردرمانی = بهترین  بندرعباس گفتاردرمانی = بهترین  بندرلنگه گفتاردرمانی = بهترین  بوشهر گفتاردرمانی = بهترین  بوكان (مركز آموزش) گفتاردرمانی = بهترین  بهبهان گفتاردرمانی = بهترین  بيرجند گفتاردرمانی = بهترین  پارس آباد مغان گفتاردرمانی = بهترین  تاكستان گفتاردرمانی = بهترین  تبريز گفتاردرمانی = بهترین  تربت جام گفتاردرمانی = بهترین  تربت حيدريه گفتاردرمانی = بهترین  تفت گفتاردرمانی = بهترین  تفرش گفتاردرمانی = بهترین  تهران پزشكي گفتاردرمانی = بهترین  تهران جنوب گفتاردرمانی = بهترین  تهران شمال گفتاردرمانی = بهترین  تهران مركزي گفتاردرمانی = بهترین  جهرم گفتاردرمانی = بهترین  جيرفت گفتاردرمانی = بهترین  خاش گفتاردرمانی = بهترین  خدابنده گفتاردرمانی = بهترین  خمين گفتاردرمانی = بهترین  خميني شهر گفتاردرمانی = بهترین  خوراسگان گفتاردرمانی = بهترین  خوي گفتاردرمانی = بهترین  دامغان گفتاردرمانی = بهترین  دزفول گفتاردرمانی = بهترین  دندانپزشكي گفتاردرمانی = بهترین  دولت آباد اصفهان گفتاردرمانی = بهترین  دهدشت گفتاردرمانی = بهترین  رشت گفتاردرمانی = بهترین  رودهن گفتاردرمانی = بهترین  رفسنجان گفتاردرمانی = بهترین  زابل گفتاردرمانی = بهترین   گفتاردرمانی = بهترین  فراهان گفتاردرمانی = بهترین  فردوس گفتاردرمانی = بهترین  فسا گفتاردرمانی = بهترین  فلاورجان گفتاردرمانی = بهترین  فيروزآباد گفتاردرمانی = بهترین  فيروزكوه گفتاردرمانی = بهترین  قائم شهر گفتاردرمانی = بهترین  قائنات گفتاردرمانی = بهترین  قزوين گفتاردرمانی = بهترین  قوچان گفتاردرمانی = بهترین  كازرون گفتاردرمانی = بهترین  كاشمر گفتاردرمانی = بهترین  كرج گفتاردرمانی = بهترین  كرمان گفتاردرمانی = بهترین  كرمانشاه گفتاردرمانی = بهترین  گچساران گفتاردرمانی = بهترین  گرگان گفتاردرمانی = بهترین  گرمسار گفتاردرمانی = بهترین  گلپايگان گفتاردرمانی = بهترین  لارستان گفتاردرمانی = بهترین  لامرد گفتاردرمانی = بهترین  لاهيجان گفتاردرمانی = بهترین  ماكو گفتاردرمانی = بهترین  ماهشهر گفتاردرمانی = بهترین  مباركه گفتاردرمانی = بهترین  واحد مجازي گفتاردرمانی = بهترین  مراغه گفتاردرمانی = بهترین  مرند گفتاردرمانی = بهترین  مرودشت گفتاردرمانی = بهترین  مشهد گفتاردرمانی = بهترین  مهاباد گفتاردرمانی = بهترین  مياندوآب گفتاردرمانی = بهترین  ميانه گفتاردرمانی = بهترین  نايين گفتاردرمانی = بهترین  نجف آباد گفتاردرمانی = بهترین  نراق گفتاردرمانی = بهترین  نطنز (مركز آموزش) گفتاردرمانی = بهترین  نور گفتاردرمانی = بهترین  نكا گفتاردرمانی = بهترین  ني ريز گفتاردرمانی = بهترین  نيشابور گفتاردرمانی = بهترین  ورامين گفتاردرمانی = بهترین  همدان گفتاردرمانی = بهترین  ياسوج گفتاردرمانی = بهترین  زاهدان گفتاردرمانی = بهترین  زرندكرمان گفتاردرمانی = بهترین  زنجان گفتاردرمانی = بهترین  ساري گفتاردرمانی = بهترین  ساوه گفتاردرمانی = بهترین  سبزوار گفتاردرمانی = بهترین  سپيدان

بهترین گفتاردرمانی کرج = بهترین بهترین گفتار درمان = بهترین سیاوش عطایی = بهترین بهترین لکنت شکن = بهترین بهترین =لکنتی= بهترین =آسیب= بهترین =به= بهترین =سر= بهترین =نا= بهترین =شنوایی= بهترین =تربیت= بهترین =شنوایی= بهترین =اختلال= بهترین =در= بهترین =پردازش= بهترین =شنوایی=

  آمار بازدید کنندگان                       

 

 

کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج رادیولوژی= بهترین کرج روانشناسی= بهترین کرج ساختمان پزشکان= بهترین کرج سرنگ، تولید= بهترین کرج سمعک و

 

روماتولوژی= بهترین کرج پزشک، زنان و زایمان= بهترین کرج پزشک، طب فیزیکی و توانبخشی= بهترین کرج پزشک، عفونی= بهترین کرج پزشک، عمومی= بهترین کرج پزشک، قلب و عروق= بهترین کرج پزشک، گوارش= بهترین کرج پزشک، گوش و حلق و بینی= بهترین کرج پزشک داخلی، ریه= بهترین کرج پزشک داخلی، غدد= بهترین کرج پزشکی باروری و ناباروری= بهترین کرج پزشکی هسته ای= بهترین کرج ترمیم مو= بهترین کرج تغذیه بالینی و رژیم درمانی= بهترین کرج دارو، پخش= بهترین کرج دارو، تولید= بهترین کرج داروخانه= بهترین کرج داروی گیاهی، پخش= بهترین کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج وبلاگ سایت گفتار توان گستر =بهترین کرج دارو، پخش= بهترین کرج دارو، تولید= بهترین کرج داروخانه= بهترین کرج داروی گیاهی، پخش= بهترین کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج  

 

 گفتار در مانی  کاردرمانی  فیزیو تراپی   شنوایی شناسی بینایی سنجی   ارتوپدی فنی   

انجمن ها   مجلات علمی    دانشگاه ها و دانشکده ها  کلینیکهای تخصصی   مراکز توانبخشی   

مراکز تشخیصی و  درمانی                 تجهیزات پزشکی              مراکز آموزشی خصوصی 

اطلاعات  پزشکان تهران         اطلاعات پزشکان مشهد               اطلاعات  پزشکان کرج  

اطلاعات مراکز توانبخشی و درمانی  استان مازندران

 

  page:  1     2      3        5     6    7      9     10    11    12      13     14     15   16    17   18    19    20     NEXT   ....

 

رادیولوژی= بهترین کرج روانشناسی= بهترین کرج ساختمان پزشکان= بهترین کرج سرنگ، تولید= بهترین کرج سمعک و شنوایی سنجی= بهترین کرج سنجش تراکم استخوان= بهترین کرج سونوگرافی= بهترین کرج سی تی اسکن= بهترین کرج طب سوزنی= بهترین کرج عطاری= بهترین کرج عینک، واردات و صادرات= بهترین کرج عینک سازی= بهترین کرج

 

 صفحه اصلی 

  درباره ما 

  تماس با ما

     نظر سنجی

 تماس با شما

   نحوه تبلیغات در سایت

  مشاوره 

  لینکهای ما

  تولیدات ما

     عضویت

  
 

 


        

 

 

بهترین گفتاردرمانی کرج = بهترین بهترین گفتار درمان = بهترین سیاوش عطایی = بهترین بهترین لکنت شکن = بهترین بهترین =لکنتی= بهترین =آسیب= بهترین =به= بهترین =سر= بهترین =نا= بهترین =شنوایی= بهترین =تربیت= بهترین =شنوایی= بهترین =اختلال= بهترین =در= بهترین =پردازش= بهترین =شنوایی=

 

 


 

 

     گفتار توان گستر بزرگترین مرکز گفتاردرمانی و گروه درمانی 

 

 

       بهترین گفتاردرمانی کرج = بهترین گفتار توان گستر هوشمند = بهترین اسم و آدرس بهترین گفتاردرمانی کرج = بهترین درمان ناگویایی کودکان کرجی = بهترین بهترین مرکز گفتاردرمانی غرب استان تهران = بهترین مطب گفتاردرمانی سیاوش عطایی = بهترین با سابقه ترین گفتاردرمانی کودکان       دستگاههای بیو فید بک بینایی شنیداری= برنامه های نروفیدبک = بهترین سه بعدی محرک مغز = بهترین بخش شنیداری - ادراکی=درمان انواع اختلالات گفتاری =ادگیری کودکان عادی= دچار تاخیر تکاملی گفتار =کودکان دچار لکنت =فلج مغزی =کم توانی ذهنی = بهترین  طیف اوتیسم = بهترین آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه=جلسات درمانی دوساعته = بهترین والدین همراه       =کم توانی ذهنی = بهترین  طیف اوتیسم = بهترین آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه=جلسات درمانی دوساعته = بهترین والدین همراه کودک در جلسه درمانی = بهترین جلسه درمانی شامل SI = بهترین تربیت شنیداری = بهترین آموزش ذهنی = بهترین ماساژ و تحریک اندامهای گویایی =استفاده از دستگاههای بیو فیدبک =برنامه های کامپیوتری خاص = بهترین کودک کرجی

 


 دارای انواع دستگاههای بیو فید بک بینایی - شنیداری و برنامه های نروفیدبک  و سه بعدی محرک مغز و بخش شنیداری - ادراکی

دردرمان انواع اختلالات گفتاری و یادگیری کودکان عادی دچار تاخیر تکاملی گفتار

 

کودکان دچار  لکنت -فلج مغزی - کم توانی ذهنی و  طیف اوتیسم (autism spectrum disorder)  و آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه

 

 

هر جلسه درمانی شامل SI  - تربیت شنیداری  - آموزش ذهنی -  ماساژ و تحریک اندامهای گویایی - استفاده از دستگاههای بیو فیدبک و

 

 برنامه های کامپیوتری خاص هر کودک می باشد  که با پرداخت تنها یک ویزیت استفاده از تمامی امکانات مرکز میسور می باشد .


  با تعیین وقت قبلی     =      آدرس مطب    =    کلیک کنید

 

 

 

                      


 

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

علمی

پزشکی

ادبی

فرهنگی

سیاسی

اجتماعی

اقتصادی

ورزشی

فلسفی

مدیریت

خانواده

کامپیوتر

الکترونیک

مذهبی

روانشناسی

شیمی

طنز

سرگرمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  

 

 

 

 
آشنايي با رشته گفتاردرماني

گفتاردرماني يكي از مجموعه هاي پيراپزشكي واز رشته هاي توانبخشي است رشته گفتاردرماني به بررسی اختلالات گفتاري مي پردازد يعني درابتدا درمانگر نوع اختلال رابا توجه به علائم و تستهاي مختلفي كه انجام مي دهد تشخيص داده وبا توجه به شدت ونوع اختلال، برنامه درماني راطرح ریزی می نماید


________________________________________


انواع اختلالات گفتارزبان

انواع اختلالات گفتاروزبان عبارتند از

1-تاخير درگفتاروزبان 2- اختلالات رواني گفتار3- اختلالات صوت 4- اختلالات زباني 5- اختلالات تشديدي 6- اختلالات توليدي


________________________________________


1-تاخير در گفتاروزبان delayed speech and language

افرادي داراي اين مشكل هستند كه به دلايل مختلف ازقبيل ناشنوايي- عقب ماندگي ذهني فلج مغزي ديرتر از حد طبيعي شروع به صحبت مي كنند و گفتاروزبانشان درحدسنشان نمي باشد2-اختلالات رواني گفتارfluency disorder

افراداي كه لكنت زبان وپريده گويي دارند جزءاين گروه هستند

لكنت زبان(stuttering ) زماني اتفاقي مي افتد كه درروند طبيعي گفتاروقفه هاي غير طبيعي وناگهاني بواسطه تكرار صداها هجا ها كشيده گويي طولاني ادا كردن صدا ها كلمات وهجا ميا نپراني گير قفل ورفتارها ي وابسته ايجاد مي شود
بريده گويي ( cluttering ) زماني اتفاق مي افتد كه ميزان تكلم دچاراشكال شود و گفتارفرد بيش از حد سريع باشد وفرد در گفتاراز گفتن برخي از اصطلاحات صرفنظركند3-اختلالات صوتيvoice disorder

زماني اختلال صوتي وجود دارد كه كيفيت ؛زيروبمي ؛ بلندي و انعطاف پذيري صوت فردي متفاوت ازصوت افراد؛ جنس؛ سن؛ گروه وفرهنگ مشابه وي باشد وجود ياعدم وجوداختلال صوت وميزان آن نسبت به قضاوت شنونده متفاوت است بنابراين كودكان ؛ والدين ؛ بزرگسالان و آسيب شناسان گفتار و زبان اختلال يا عدم اختلال را بر طبق نيازها و زمينه خود تعيين مي كنند

اختلالات صوتي را ميتوان به صور گوناگون طبقه بندي كرد برخي براساس سبب شناسي؛ برخي براساس ادراكي وتعدادی دیگر براساس جنبش شناسي تقسيم مي كنند

در طبقه بندي براساس سبب شناسي؛ اختلالات صوتي را ميتوان به دو دسته 1- عضوي كه شامل بد آوايي و بي آوايي بدليل ضايعات بافتي يا بيماريهاي عصبي شناخت 2- روانزاد كه شامل صوت ناهنجار در اثر سايكو نوروز ؛ اختلالات شخصيتي يا الگوي هاي نادرست تقسيم كرد

در طبقه بندي براساس ديدگاه ادراكي اختلال دريك يا تعدادي از مؤلفه ها ي صوت شامل زيروبمي بلندي وكيفيت وجوددارد

درطبقه بندي جنبش شناسي به دوبخش عمده پركاري وکم کاری صوتي تقسيم مي شود علائم اختلالات صوت شامل مواردزيراست

1-گرفتگي صوت 2- نفس آلودگي صدا 3- خستگي صوتي 4- كاهش دامنه آواسازي

5- بي صدا 6- قطع زيروبمي ياصدای زيرنامناسب 7- آواسازي توام باتلاش وكوشش 8 - لرزش4-اختلالات زبانيlanguage disorder

ازجمله اختلالات زباني آفازي است آفازي درسه فراينددرك زبان فرمول بندي زبان و يا هر دواختلال بوجود مي آيد

آفازي دراثر آسيب به مناطق مختلف مغزي درنيمكره چپ به علل مختلف مانند تصادف سكته مغزي تروما وغیره بوجود مي آيد آفازي براساس منطقه اي كه آسيب ديده تقسيم بندي شده است وشامل انواع زيراست

1- آفازي ورنيكه 2- آفازي بروكا 3- آفازي انتقالي 4- آفازي ترانس كورتيكال حسي5- آفازي گلوبال 6- آفازي ترنس كوتيكال حركتي

وبراساس نوع آفازي ممكن است علائم زير ديده شود پارافازيا - اختلال تكرار - اختلال درخو ندان ونوشتن اختلال دردرك وبيان - اختلال درناميدن5-اختلالات تشديدresonance disorder

تشديد زير مجموعه كيفيت صوت است در اختلالات تشديد دراثر اختلال در عمكرددريچه كامي- حلقي به علل مختلف فرايند تشديد به درستي انجام نمي شود دو به عبارت ديگر توازن خيشومي دهاني بهم خورده است انواع اختلالات تشديدعبارتند از1- خيشومي شدگي بيش ازحد تشديدبیش ازحد هوا درحفره بيني كه ممكن است همراه با خروج هوا ازبيني باشد يا نباشد دراين حالت ممكن است براي جلوگيري از خروج هوا درپرده هاي بیني حركات انقباضي ديده شود 2- خيشومي کمتراز حد تشديد صداهاي خيشومي درحفره بيني يا صورت نميگيرد يا بسيار كم است 3- مختلط به علت اتصال حفره هاي بیني وانسداد درقسمت خلف يا قدام بیني هردوحالت خيشوم شدگي وجوددارد6-اختلالات توليدي Articulation disorder

اختلالات توليدي مشخصا ً بيش از هر نوع عارضه گفتاري وقت وتوجه آسيب شناسان گفتار را به خود مشغول ميكند و تقريبا 80 درصد موارد اختلالات گفتاري را تشكيل ميدهد اينگونه افراد درتوليدو بيان همخوانهاو واكه ها مشكل دارندوبه صورت هاي زير بيان می شوند

1- حذف يعني يكي ازهم خوانها را حذف ميكنند (مثلآخ به خط ) 2 - خرابگويي دراين نوع خطا گوينده به جاي واج هدف يك صدا ي غيرمشخص توليدمی نمايد 3 - اضافي دراين حالت يك صدا يا هجا ی نابجا را وارد واژه يا هجاي اصلي مينمايد(قوه ري به جاي قوري)4- جانشيني دراين گونه خطاها گويند يك واج استاندارد به غلط جانشین واج هدف ميكند (مثلا يوزبه جاي روز)

اختلالات توليدي به علتهاي زير ممكن است بوجود آيد

علل كاركردي يعني براثر توانيهاي حسي بوجود ميآيد

علل محيطی

علل عضوي مثل عقب ماندگي- ناشنوايي -اختلات عصبي - عضلاني
________________________________________
سیستم موثر یا عمل کننده گفتاری
عضو محیطی موثر گفتاری مسئول رسیدگی به مکانیزم های تنفسی - آواسازی - تشدیدی و تولیدی یا تلفظی است عضو محیطی مسئول تدارک جریان هوای گفتاری تولید و تغییر تن حنجره ای و ایجاد اصوات اضافی گفتار است فرمول بندی - کیفیت - ساختار نهایی و روند انتقال گفتار تماما بستگی به صحت عمل سیستم موثر گفتاری دارند الیاف و مراکز عصبی مربوطه مسئول انتقال فرامین حرکتی مناسب به عضو محیطی به منظور خلق گفتار است که در بخش وابران منتقل کننده گفتاری به شرح آنها پرداختیم و اینک عضو محیطی عمل کننده گفتاری را مختصرا شرح می دهیم
1- عمل کننده گفتاری تنفسی
این بخش مسئول ایجاد و تنظیم حجم هوای تنفسی و ریتم آن در خلال پروسه گفتار است و شامل قسمتهای زیر است
الف - گذرگاه یا لوله تشکیل شده از حفرات دهان - بینی - حلق - حنجره - نایژگها و درآخر خانه های ششی ریتن می باشد
ب - قالب استخوانی شامل استخوان بندی سرو صورت - سینوسها - قفسه صدری - کمربند - شانه و لگن است
ج - عضلات تنفسی متشکل از عضلات دمی و بازدمی و عضلات پوسچرال که در یک وضعیت متناسب حالت آئرودینامیک قفسه صدری را جهت آسان شدن حرکت مجموعه گنبد توراکس در فضا حفظ می نمایند
الگوی صحیح تنفس
الگوی تنفس درست در عمل دم با انقباض عضلات سینه و اتساع عضلات شکم همراه بوده و در عمل بازدم عکس آن می باشد سیستم تنفسی حداقل دو نوع هوا ایجاد می کند یکی هوای نباتی یا حیاتی دیگری هوای گفتاری است تنفس نباتی در کودکان زیر شش ماهه بیشتر از راه بینی انجام می شود و یک الگوی دیافراگمی شکمی است سیکل آن سطحی و تواتر آن بالاتر است پس از شش ماهگی الگوی پیچیده تری پیدا می کند سیکل آن عمیق تر شده و تواتر آن آرامتر است در ضمن دیافراگم و قفسه صدری در ایجاد آن دخالت بیشتری دارند در این تغییر الگوی تنفسی که از حالت نباتی به گفتاری و یا از وضعیت شکمی به سینه ای و همچنین جریان هوا از بینی به جریان آن از دهان و از سطحی و سریعتر به عمقی و کندتر مبدل می شود حتما کنترل و نگهداری عصبی یا مغزی لازم است بیشتر جوابهای مربوط به فعالیتهای تنفس هنگام گفتار توسط سیستم احشایی - تشکیلات مشبک واقع در ناحیه بصل النخاع صورت می گیرد به این ترتیب که فعالیتهای دمی مربوط می شود به هسته مشبکی دیو سلول و فعالیت بازدمی به هسته پاروی سلولار سیستم احشایی اختصاص پیدا می کند در ضمن گفته می شود که در هر مرحله دم در موقع گفتار فرمان حرکتی که برای عضلات دمی بازدمی سیگنالهایی جهت شل شدن دریافت دارند
تطابق تنفسی در گفتار
یکی از مختصات ویژه دستگاه تنفس این است که در این سیستم بخوبی قادر است تا پروسه گفتار را تحمل نماید در هنگام تنفس آرام ( نباتی ) مدت زمان دم اندکی کمتر از زمانی است که برای بازدم صرف می شود ضمنا در زمان استراحت تنفس سطحی کمتر از زمانی است که برای بازدم صرف می شود در ضمن در زمان استراحت تنفس سطحی اما سریعتر است همچنین کار مکانیکی ابتدا توسط عضلات دم انجام می پذیرد یکی از مهمترین عامل اساسی ومحرک سیستم اعصاب که سوییچ تنظیم تنفس را به کار می اندازد جمع شدن میزان co2 در خون است که مرکز دم در بصل النخاع را تحریک می کند سپس با افزایش مجددco2 مرکز بازدم فعال شده و به طور رفلکی فعالیت مرکز دمی را مهار می کند هوای موجود در ریه ها بدو طریق می تواند خارج شود یا توسط انقباض فعالیت عضلات بازدمی یا به دلیل رها شدن یا انبساط ساده عضلات دمی و خاصیت بازگشتی الاستیکی قفسه صدری
به علت پایین آمدن میزانco2 هنگام بازدم سطح اسید وز نیز کاسته شده و مجدد با افزایش تجمع co2 سیستم دم زدن فعال می شود و این سیکل همچنان ادامه دارد
در هنگام صحبت کردن فعالیت تنفسی یک پاسخ ساده به تحریکات داخلی - به طور مثال نیاز متابولیک بدن نیست بلکه بیشتر یک فعالیتی است از روی عادت که به علت افزایش نیاز متابولیک بدن نیست بلکه بیشتر یک فعالیتی است از روی عادت که به علت افزایش قابل ملاحظه فعالیت عضلات قفسه صدری و همچنین تراکم هوا در زیر مدخل حنجره می باشد از آنجاییکه شرایط مذکور فعالیت تنفسی را موجب می شوند افزایش تبادلات هوا در حین صحبت کردن چیز غیر منتظره و شگفت آوری نخواهد بود لیکن چگونگی انجام این افزایش ریتم تنفسی در خلال گفتار جالب توجه می باشد یعنی فقط هنگام سخن گفتن است که تنفسی آرام ولی متناوب اتقاق می افتد این حالت در هیچ وضعیت دیگری ملاحظه نمی شود مثلا ریتم تنفس بطور جدی کاهش می یابد بدین نحو که دم به آرامی تشدیده شده و در مرحله بازدم هوای بلعیده شده بسیار به آهستگی بیرون رانده می شود هنگام سخن گفتن جهت تطابق تنفسی شخص تحمل زیادی از خود بروز می دهد یعنی چنانچه در حالت عادی شخص بخواهد ریتم تنفسی خود را تغییر دهد در مدت کوتاهی علائم پاتولوژیکی مانند سرگیجه - حواس پرتی - سردرد - خستگی و سایر علائم مرضی در شخص ظاهر می شود درصورتی که هنگام سخن گفتن که ریتم تنفس و کیفیت آن تغییر می کند در صورتی که یک کودک سه ساله ممکن است ساعتها بدون انقطا صحبت کند و هیچ آموزش و آمادگی قبلی جهت تطابق تنفسی نیز لازم نباشد این چنین تطابق تنفسی پایدار هنگام سخن گفتن بایستی زیر نظر سیستم مرکزی اعصاب باشد تا از طریق نفوذ بر روی سیستم اتونوم که رشته های عصبی مختلفی به جشم کاروتید می فرستد صورت پذیرد
سیستم حسی یا هشدار دهنده گفتار
سیستم های دستگاه گفتار مسئولیت اساسی آنها کنترل خود بخودی آنچه بیان شده و همچنین چگونگی وقوع سمبل های گفتاری با استفاده از سیستم هشدار دهنده است تا در هر لحظه خطای احتمالی سمبلهای کلامی گفتاری را تصحیح نماید اثر کنترلی و هشداری این سیستم شامل جنبه های آوایی - تلفظی - سرعت و ریتم پروسه گفتار نیز می شود در حقیقت نتیجه عملکرد آن درک گفتاری درونی شخص است این سیستم فونکسیون خود را از طریق دو مدار عمده فید بکی حس سطحی و حس عمقی و یک مدار جبرانی حس بینایی اعمال می کند سیستم حس سطحی یا اکستروسپتیو شامل فیدبک شنوایی و فیدبک لمسی است و سیستم حسی عمقی یا پروپریوسپتیو شامل اجسام گلژی و یا چینی است که در ضخامت اوتار عضلات و مفاصل به عنوان سوپاپ اطمینان از کشش و فشار بیش از حد به آنان جلوگیری می کند مدار جبرانی بینایی که عمدتا جنبه درمانی داشته و توسط متخصص گفتار درمان از آن استفاده می شود عضو محیطی مسیر عصبی و مراکز تلفیقی مربوط به حس شنوایی و بینایی را در بخش های مربوط به تفصیل بیان شده و اینک به شرح کنترل فیدبکی حس لمس سطحی و عمقی می پردازیم
منابع حسی مربوط به تولید گفتار
گیرنده های حسی که به گفتار مربوط هستند عمدتا در حفره دهانی و سیستم تنفسی پراکنده اند و بر حسب اینکه عامل تحریکی آنان مکانیکی یا شیمیایی باشد به دو گروه گیرنده های مکانیکی و شیمیایی تقیسم می شوند
الف - گیرنده های مکانیکی یا مکانورسپتورها که با انواع مختلفی از محرکهای مکانیکی که در اثر تماس زبان باکام و دندانها و یا حفره حقیقی دهان به دست آمده و موجب شده یک جریان دیپلاریزاسیون در طول فیبرهای عصبی می شود پاسخ می دهند
ب - گیرنده های شیمیایی یا کمورسپتورها که مربوط به حس چشایی می شوند در کنترل گفتار نقش زیادی ندارند به عبارت دیگر حس عمومی حفره دهانی عمدتا از طریق الگو و شدت تحریک عصب حسی تامین می گردد نه از راه تحریک گیرنده های حس ویژ ه - بیشتر مخاط دهانی و خصوصا سطح زبان توسط انواع مختلفی از گیرنده های مکانیکی تامین می شود این گیرنده ها ممکن است بصورت انشعابات آواد و یا کپسول دار با جسمک های مختلف باشند که در این تقیسم بندی بیشتر جنبه عملکردی آنها در کنترل حس گفتار مد نظر می باشد انشعابات آزاد و مخصوصا آنهایی که سطحی تر واقع شده اند بیشتر مسئول حس عمومی اند اما انتهای کپسول دار تخصصی تر بوده و از طرافت بیشتری برخوردار ند انشعابات آزاد که به صورت فیلامنت های ظریف از یک فیبر عصبی منشعب می شوند بر روی مناطق مجاور که به انتهای یک فیبر عصبی دیگر مربوط است انتهای کپسول دار ممکن است مسئول دریافت درجات مختلفی از حس فشار باشند و احتمالا نقش مهمی در هماهنگی حسی حرکتی مربوط به گفتار دارند گیرنده های مکانیکی دارای انواع مختلف بوده که در عضلات مربوط به گفتار کپسول مفصلی تمپورومندیبولار و رباط دور دهانی پراکنده اند گیرنده هایی که در رباط دور دندانی قرار گرفته اند نیز به عنوان گیرنده های پریودنتال معروفند که به صورت فیلامنت های ظریف بوده و مسئول لمس مختصر می باشند این گیرنده ها در کنترل میودینامیکی گفتار نقش مهمی دارند
گیرنده های دوک عضلانی در تمامی عضلاتی که به نحوی به گفتار مربوط می شوند از جمله عضلات حلق نیز پراکنده اند و گفته می شود که با عضلات مربوط به اندامها و عضلات تثبیت کننده پوسچر بدن دارای یکنوع فعالیت رفلکسی کششی می باشند از این جهت گیرنده های دوک عضلانی مانند گیرنده های پریوونتال در کنترل میودینامیکی گفتار نقش مهمی دارند
1- انشعابات اولیه که معمولا به هر فیبر عضلانی یک انشعاب نوع اول وصل می شود این انشعابات که در قسمت مرکزی فیبر قرار داشته و معمولا بدور هر دو نوع فیبر عضلانی نوع اول و دوم بصورت مارپیچ حلقه می زند قطر آنها زیادتر بوده و قدرت هدایت عصبی آنها نیز بیشتر است
2- انشعابات ثانویه این انشعابات عصبی معمولا به بیش از یک فیبر عضلانی متصل می شوند و اغلب بدور فیبرهای عضلانی نوع دوم می پیچند علیرغم اینکه بدور فیبرهای عضلانی نوع اول تابیده شده اند !
بر اثر وضعیت آناتومیکی انشعابات اولیه عصبی که در قسمت مرکزی یا غیر انقباضی فیبرعضلانی استقرار یافته اند همچنین این انشعابات بیشتر به درجه کشش مرکزی و تغییرات کششی مربوط می شود این دو نوع پاسخ استاتیکی و دینامیکی انشعابات نوع اول رل مهمی در کنترل تولید گفتار دارند انشعابات ثانویه نیز همین نقش را با درجه کمتری دارند ضمنا انشعاب دیگری از طریق یک نورون رابط به سمت عضلات آنتاگوئیست می رود اظهار نظر شده است که در یک چنین قوس رفلکسی نیز از طریق اعصاب مغزی بطرف عضلات مسئول گفتار روانه می شود این چین فعالیت رفلکسی به صورت اتوماتیک در مراکز پایین هماهنگ کننده مغزی یعنی مخچه صورت می گیرد به علت اینکه ایمپالسهای اولیه از طریق فیبرهای قطور با سرعت هدایت سریع و تک سیناپسی به سمت نورون محرکه هدایت می شوند قوس رفلکسی بسیار سریع عمل می کند لذا چنین سرعت عملی برای کنترل حرکات سریع در تولید گفتار بسیار مهم می باشد
توزیع منابع حسی د رحفره دهانی
مطالعات نشان داده که گیرنده های حسی که راجع به آنها مطالبی بیان شده بطور یکنواختی د رحفره دهانی پخش نشده اند به عبارت دیگر از میزان توزیع گیرنده های حسی بخصوص لمس هر چه به عقب دهان پیش می رود کاسته می گردد نوک زبان دارای بیشترین مقدار گیرنده های حسی اعم از لمس و فشار می باشد در ضمن توزیع دوکهای عضلانی در قسمتهای مختلف عضلات زبان نیز به یک اندازه نیست همچنین در قسمت میانی و ثلث قدامی عضله طولی فوقانی زنان دوکهای بیشتری وجود دارد و در قسمت میانی نزدیک به خط طرفی عضلات عرضی زبان دوکهای زیادتری ملاحظه می شود به عبارت دیگر قسمتهایی از عضلات مربوط به گفتار که نقش بیشتری در ادای اصوات ظریف و تلفظات پیچیده مانند حرف ( س ) دارند دارای دوک عضلانی بیشتری می باشند ضمنا دو سوم قدامی زبان در تلفیق دو حس لمس سطحی و عمقی از اهمیت ویژه ای برخوردارند در تحقیقاتی که در اثر تحریک الکتریکی قشر مغز صورت گرفته دیده شده است که انتهای قدامی زبان و لب دچار انقباضاتی شبیه به انقباضات گفتاری شده است لیکن در نیمه خلفی حفره دهانی چنین اتفاقی پیش نیامده و این قاعدتا بدلیل تامین حسی بیشتر است که نقش قسمت قدامی حفره دهانی را کنترل حرکات ظریف و تلفظ کلمات پیچیده ممکن می سازد
هماهنگی حسی حرکتی
اهمیت کنترل فیدبک حس در تولید گفتار
این مطلب قابل توجه است که سیستم عصبی مرکزی چگونه از طریق سیستم حسی - حرکات را کنترل می نماید در واقع هنوز بطور کامل اهمیت اثر فیدبکی بخش حسی برای کنترل و هماهنگی سیستم حرکتی شناخته نشده است اما محققان نشان داده اند که یک ارتباط تنگاتنگ بین ایمپالسهای وارده از طریق فیبرهای حرکتی و پاسخهای مناسب و مساوی از محیط وجود دارد و به این صورت نیز منابع حسی یک اطلاعات مستمر از وضعیت و سرعت سیر ایمپالسها در ارگانهای صوتی را در اختیار سیستم عصبی مرکزی قرار داده و آنرا قادر به تلفیق اطلاعات وارده از گیرنده های مختلف عضو گفتاری میسازند
انواع مختلف سیستم فیدبکی در گفتار
دو مدار عمده سیستم فیدبکی حسی در گفتار وجود دارد یکی سیستم حس سطحی یا اکستروسپتیو و دیگر ی سیستم حس عمقی یا پروپریوسپتیو که هر دو در کنترل میو دینامیکی گفتار دخالت موثری دارند بخش اول یعنی اکستروسپتیو شامل فیدبک شنوایی و فیدبک لمسی است فیدبک شنوایی توسط ارتعاش هوا و انتقال آن از طریق استخوانچه های گوش و تبدیل آن به ایمپالسهای شنوایی است و فیدبک حسی نیز از طریق برخورد زبان با کام تامین می شود بخش دوم مدار یعنی سیستم حسی عمقی از طریق کنترل میزان فشار در گیرنده های واقع در دوک عضلات و مفاصل مربوط سیستم گفتار اطلاعات را مخابره می کند
سیستم لمس
گیرنده های موجود در مدار لمسی آنطور که بیان شد شامل انشعابات آزاد و کپسول دار فیبرهای حسی است که در حفره دهانی پراکنده اند و عمدتا از طریق اعصاب مغزی انتقال می یابد و قبل از رسیدن به قشر مغز در طول تنه دماغی سیناپسهایی در مسیر آنها وجود دارد اضافه بر سیستم قشری بیشتر الیاف آوران از حفره دهانی به طرف مخچه سرازیر می شوند که احتمالا مخچه را در عمل هماهنگی و کنترل سیستم حسی گفتار سهیم می سازند
سیستم حس عمقی
اعضای گیرنده ای که در سیستم صوتی مسئول عمل فیدبکی حس عمقی هستند د ردوک عضلات و مفاصل مربوط به گفتار مستقر بوده و نوع بخصوصی از جسمک بنام گلژی می باشند این گیرنده ها به عنوان یک سوپاپ اطمینان از کشش بیش از حد عضلات جلوگیری می کنند فعالیت فیوز موتور صادره از قشر مغز نقش مهمی در کنترل میودینامیکی گفتار دارد و این اثر را از طریق تامین یک طول مناسب بطور انعکاسی برای عضلات مسئول گفتار بدون توجه به حالتهای موضعی آنها اعمال می کند
اهمیت ارتباط فیدبکهای مختلف در تولید گفتار
بعضی از فیدبکها از دیگر ی دارای اهمیت بیشتری هستند به عنوان مثال شنوایی از سایر زنجیره های فیدبکی مربوط به گفتار مانند حس عمقی و سطحی لمس مهمتر است در مورد نقش سایر سیستمها ی فیدبکی گفتار نیز تحقیقاتی شده است در یک آزمایش بطور موقت توسط بی حس کنندهای موضعی مسیر شاخه مندیبولار عصب تریجمینال را بی حس نموده و بدین طریق حس قسمت عمده حفره دهانی و دو سوم قدامی زبان مختل می شود د رضمن با اعمال اصواتی با دامنه بسیار بالا فیدبک شنوایی را نیز از کار می اندازند در نتیجه در اثر مسدود شدن کانال فیدبک لمس تغییرات فاحشی در آرتیکولاسیون یا تولید گفتار ایجاد می شود خصوصا در مورد اصوات فشار ی مثل س یا ز از کار انداختن فیدبک شنوایی نیز عموما باعث تغییراتی در شدت صوت فشار هوای حفره دهانی دیوریشن یا زمان تولید صوت و همچنین فرکانسهای اصلی می شود
نتیجه اینکه گر چه ممکن است بعضی از فیدبکها از دیگری مهمتر باشد اما بهتر است بگوییم که اهمیت هر یک از فیدبکهای حسی بستگی به نوع آرتیکولاسیون دارد مثلا در تولید اصواتی که احتیاج به تماس عناصر تولید ی گفتار مثل تماس زبان با کام یا زبان با استخوا ن آلوئولار یا لثه دارد فیدبک لمسی دارای اهمیت بیشتری است و یا در مورد ایجاد اصواتی که در آنها عناصر تولید ی گفتار با هم در تماس نیستند ممکن است فیدبکهای شنوایی و یا پروپرسپتیو بیشتر مورد استفاده قرار گیرند
پیش تنظیمی یا نقش منابع حسی د رپیشگیری از خطای تولید گفتار
سیستم اعصاب شخصی که در حال سخن گفتن است مرتبا می بایستی از مکانیزمهای فیدبی مختلف باتمام ظرفیت استفاده کند که به نحو مناسب به سرعت و بطور دائم درستی و صحت انجام تلفظات خواسته شده و آنچه دارد بیان می شود - رخ می دهد - یک سیستم هشدار دهنده به سرعت جهت تصحیح عمل میودینامیکی وارد کارد شده تا خطا یا لغزش زبان را جبران کند ارتباطات و اقدامات عصبی مربوط به این اعمال قبل از انجام آنها به جریان می افتد زمانی که شخص در حال بیان مطلبی است که مکانیزم آن از پیش تهیه شده لیکن سیستم هشدار دهنده مراکز فوقانی قادر به کنترل خطای احتمالی تلفظات ناخواسته نیست و به جای آن سعی دارد از حرکات شلاقی یا تاکیدی دستها به منظور تسهیل و تصحیح گفتار خویش استفاده نماید تمامی این حرکات از شروع تا اتمام زمان کمتری نسبت به تحریکات لمس و حس عمقی صرف می کند ارتباط عصبی منابع حسی نیز مانند آنچه در مورد منابع حرکتی بیان شد از قبل در تنظیم پروسه گفتار نقش دارند این چنین مدار پیش تنظیمی نه تنها در سهولت هشدار دهنده دخالت دارد بلکه توسط آن سیکل بسته کنترل فیدبکی حسی نیز تسهیل می شود این سیکل مسدود همچنین می تواند توسط عمل گیرنده های دوک عضلانی نیز تسهیل شود چنین دخالتی از سوی گیرنده های دوک عضلانی یا ماسل اسپیندل ها سیستم مرکزی اعصاب را قادر می سازد بدون اینکه منتظر رسیدن یا بازگشت پیامها و اطلاعاتی از سیستم حسی باشد کنترل حرکات مربوط به گفتار را تثبیت می نماید 

 


دسترسی به قسمت مشاوره

1   2    3     4   5    6     7      8     9     10   11    12    13     14    15     16   17    18   19    20.......next 

 

آخرین نوشته ها


ازبيش فعالي تا اوتيسم
اين اختلال بسيار نادر با پسرفت واضح در موارد متعددي از عملكرد ها نظير كنترل ارادي روده و مثانه و مهارتهاي گفتاري

روشهاي اصلاح و درمان لکنت (stuttering)

زنان در دوران ميانسالي بيشتر دچار استرس مي‌شوند

يكي از راه هاي درمان شب ادراري ، درمان با بازتاب هاي شرطي است ، اما تا چه حد عاقلانه خواهد بود كه ما

عجله نکنید یه این بچه خودش بزرگ بشه درست میشه این بچه فقط تاخیر داره

 •  


   

   


        مواردی که ما می توانیم  به یاری شما بشتابیم :

  •    آخرین تحقیقات و یافته ها

  •    آخرین محصولات توانپزشکی در رفع مشکلات شما

  •    ارائه برنامه های درمانی  توانبخشی  و  مشاوره  

  • ارائه نرم افزارهای گفتاردرمانی - بیوفیدبک تراپی لکنت (stuttering) بصورت خانگی و کلینیکی - ارائه نرم افزارهای آموزشی  از      پیش دبستان تا راهنمایی و بالاتر مطابق نیازهای فردی افراد - ارائه نرم افزارهای آموزشی 

  •   معرفی مراکز درمانی

  •   معرفی درمانگران و متخصصین

  •  معرفی مراکز درمانی که به وجود شما  نیاز دارند .

  •  مشاوره در مورد مشکلات کودک شما .

   

 •  

       

   

   

     

   

       
     

   

       
     

   

   

   

     

  تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه گفتار توان گستر می باشد
   

     
     

                                                                                                 

     
   

                         برگشت به صفحه قبلی                                       برگشت به صفحه اصلی                                           صفحه بعدی