با تزریق واکسن و رعایت پروتکل‌های بهداشتی مثل استفاده از ماسک از خود و دیگران محافظت کنیم.


با تزریق واکسن و رعایت پروتکل‌های بهداشتی مثل استفاده از ماسک از خود و دیگران محافظت کنیم.

Source linkSource link

ادامه مطلب  مراکز مشاوره در گرگان:مرکزمشاوره باران

Related posts

Leave a Comment