گفتاردرمانی هوشمند آنلاین جامع کرج نو + گفتاردرمانی آنلاین ایران تشخیص مشکلات دیداری از طریق آزمون ها

 

 

 

آزمون وكسلر و نحوه تشخيص مشكلات در حيطه ديداري:

 

 


از طريق مقياس هاي عملي وكسلر كه توانايي يكپارچه كردن محرك هاي ادراكي و بينايي و

شنوايي و…) با پاسخ هاي حركتي مناسب را مي سنجد.

خرده آزمون

 

 


1– تكميل تصاوير: PICTURE COMPLETION

 

دقت ديداري- درك كل و ارتباط آن با اجزاي كل- توانايي مفهوم سازي ديداري توانايي تميز ديداري

نمره بالا: توانايي زياد در تشخيص اطلاعات ديداري و داراي بينايي خوبي است، اين خرده آزمون

نسبت به مشكلات ديداري (ادراك پريشي يا آگنوزي ديداري كه همان اشكال در بازشناسي اشياء

است)، حساس است.

 

 

 

 

2- تنظيم تصاوير: Picture arrangement

 

 

سازمان دهي ديداري- ادراك نشانه هاي ديداري

نسبت به اضطراب خيلي حساس- طراحي مكعب ها: (block design  است)

تحليل و تركيب روابط فضايي- هماهنگي ديداري- حركتي

نمره بالا: درك ديداري حركتي و فضايي بالايي دارد. نمره پايين: دشواري در يكپارچگي ديداري

 

 

 

 

4- الحاق قطعات: object assembly

 

 

سازمان ديداري حركتي- توانايي تميز شكل بندي هاي آشنا

نمره بالا: سازمان ديداري برتر

نمره پايين: درهم ريختگي ديداري- حركتي

 

 

5- نماد ارقام: coding

 

 


سرعت و هماهنگي ديداري حركتي

نمره بالا: توانايي ديداري حركتي عالي

نمره پايين: استعداد يادگيري تداعي ديداري پايين- كاركرد ديداري- حركتي مختل

6- مازها: mazes

 

 

هماهنگي و سرعت ديداري حركتي

نمره پايين: هماهنگي ديداري- حركتي ضعيف

 

 

 

 

 

 

 

تشخيص مشكلات در ادراك ديداري از طريق بندر گشتالت:


1) صرف وقت اضافي براي تكميل طرح ها

2) ايجاد تكيه گاه براي طرحها با گذاشتن انگشتان خود روي آنها به هنگام كشيدن طرحها

3) از حفظ كشيدن طرح پس از اولين نگاهي كه به آن مي اندازد.

4) بازبيني و بررسي مكرر تعداد نقاط –با وجود اين نداشتن اطمينان به درستي تعداد نقاط كه بايد در

طرح گنجانيده شود.

5) چرخاندن برگ كاغذ يا خودكارت بندر براي اينكه آسانتر بكشد.

6) نشان دادن نارضايتي در مورد طرح هايي كه به خوبي كشيده نشده اند همراه با تلاش مكرر براي

اصلاح آنها

– اين موارد مي تواند در اثر (دريافت نادرست اشكال در ادراك ديداري) باشد.

 

ادامه مطلب  الو دکتر لکنت در منظریه

 

 

 

 

 

 

Related posts