سخنان ناب

 

منتظر باش اما معطل نشو।

 

تحمل کن اما توقف نکن।

 

قاطع باش اما لجباز نباش।

 

صریح باش اما گستاخ نباش।

 

بگو اره اما نگو حتما।

 

بگو نه اما نگو ابدا.

ارزش یک سال را از دانش آموزی بپرس که در امتحانات آخر سال رد شده و قراراست یک سال دیگرکتابهای تکراری را ورق بزند.

 

– ارزش یک ماه را از مادری بپرس که طفل نارسش فقط یک ماه زودتربه دنیا آمده وحالا چکیده ۸ ماه آرزو های طلایی اش زیر چادر اکسیژن تلف شده است।

 

– ارزش یک هفته را از نویسنده هفته نامه ای بپرس که همه هفته گذشته سرش شلوغ بوده و در آغازهفته جدید باید گزارشش روی میز سر دبیر باشد।

 

 – ارزش یک ساعت را از دو چشم انتظاری بپرس که برای دیدن هم سر قرار لحظه شماری می کنند।

 

 – ارزش یک دقیقه را از مسافر جا مانده ای بپرس که یک دقیقه پیش قطارش بدون او راه افتاد।

 

 – ارزش یک ثانیه را از کسی بپرس که فقط یک ثانیه ترمزش دیر گرفت و حالا به جسدی کف خیابان خیره شده است।

 

 – ارزش یک صدم ثانیه را از دونده ای بپرس که در المپیک نقره گرفت।

 

 

هر دقیقه را مثل گنج ذخیره کن زمان برای کسی صبر نمی کند.

 

 

توی این دنیا قحطی خیلی چیزها فرا رسیده.

 

از جمله قحطی فرصت.ما توی این دوران چقدربه دیگران فرصت تصمیم گیری می دیم؟

 

 

چقدر فرصت اشتباه کردن می دیم؟ چقدر دیگران به ما فرصت اشتباه کردن میدن؟

 

 

تصمیم گرفتن توی همچین شرایطی خیلی سخته.

 

 

آدم وقتی می فهمه اجازه اشتباه کردن نداره و هر اشتباهی نابخشودنی خواهد بود

 

 

و همینطور زمان تصمیم گیری صحیح بسیار

 

 

اندکه بد جوری مستاصل میشه………..

 

 

ادامه مطلب    آیا فرزند من دچار لکنت است ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

Related posts

Leave a Comment