سخن فلسفی

 

تغییر نکنید  بخاطر اینکه آدمها دوستتان داشته باشند. خودتان باشید و بدانید آدمهایی که لیاقتتان را دارند خود واقعی شما را دوست خواهند داشت .

 

 

ادامه مطلب  ریاست دانشگاه از آغاز ثبت نام افراد ۶۵ سال در سامانه سلامت و تزریق واکسن برای ۶۸ ساله خبر داد

Related posts

Leave a Comment