سخن فلسفی

 

تغییر نکنید  بخاطر اینکه آدمها دوستتان داشته باشند. خودتان باشید و بدانید آدمهایی که لیاقتتان را دارند خود واقعی شما را دوست خواهند داشت .

 

 

ادامه مطلب  ::Best Top 10 Lists:: بهترین دکتر لکنت زبان البرز :: انجمن ميکروب شناسان ايران::

Related posts

Leave a Comment