گفتاردرمانی جامع آنلاین گلشهر کرج + گفتاردرمانی آنلاین ایران صرع چيست ؟

 

 

صرع چيست ؟ صرع يک وضعيت فيزيکي است که به صورت ناگهاني با تغييرات مختصر در چگونگي کار مغز پيدا مي شود . هنگاميکه اين تغييرات اتفاق مي افتد ممکن است آگاهي افراد حرکات و يا اعمال آنها براي زمان کوتاهي تغيير نمايد . اين تغييرات فيزيکي را حملات صرعي مي نامند . صرع نزد تمام افراد ,نژادها و ملل گوناگون ديده مي شود . صرع ممکن است در تمام مراحل زندگي ظاهر شود و پيشرفت نمايد ولي بيشتر در کودکي شروع مي شود به ويژه در مراحل اوليه کودکي و يا اوايل بلوغ . گرچه تمامي علل پيدايش صرع شناخته نشده است ولي ممکن است در مواردي دشواريهائي در رشد مغز قبل از تولد , کمبودهاي اکسيژن در دوران جنيني و يا حين تولد و زايمان از جمله علل صرع باشد .

 

 

 

 

نقش مدارس در مورد پيشگيري و درمان صرع : مدرسه از جمله مهمترين مکانهاي اجتماعي است که مي تواند هم در پيشگيري از بروز بيماري صرع و هم درمان نقش به سزائي ايفا نمايد . آموزشهاي ساده وروشن براي معلمان و والدين به ويژه مادران در زمينه شناخت بيماري صرع و نحوه مواجهه صحيح در مواردي که فرزند خانواده و ساير افراد مبتلا به بيماري صرع ميباشند.

 

 

اين آموزشها لازم است به ويژه در مورد شناخت انواع صرع از جمله صرع کوچک باشد . چون حملات صرع کوچک بيشتر نزد کودکان ديده مي شود و پس از چند دقيقه از بين ميرود بهمين دليل ممکن است از ديد معلمان , والدين و اطرافيان کودک مخفي بماند . کودکي که چنين حملاتي دارد در هنگام بروز حمله به طور کامل از مردم و اشياء اطراف خود با خبر نيست ولي به سرعت بدون افتادن و يا از دست دادن تعادل خود آگاهي او بر ميگردد .

 

ادامه مطلب  ::Best Top 10 Lists:: بهترین دکتر لکنت زبان البرز :: انجمن دندانپزشکي کودکان ايران::

 

بعضي از کودکان با داشتن چنين حملاتي در هنگام دويدن و بازي کردن به زمين مي افتند به طوري که اطرافيان متوجه واقعه نمي شوند . بيشتر اوقات معلمان و والدين تصور ميکنند که کودک بي توجه و سر به هواست گاهي حرکات حمله به صورت گازگرفتن , جويدن ناخن و چرخش غيرارادي سر و تکان دادن دست و بازوان است .

 

 

آگاه گرداندن معلمان,کارکنان مدرسه ووالدين مي تواند زمينه درمان به موقع اين کودکان را فراهم سازد . قبل از آن که کودک بدليل ناشناخته بودن بيماري دچار آسيبهاي و مخاطرات رواني , شخصيتي از جمله از دست دادن عزت نفس و احساس حقارت گردد . بعضي از اختلالات يادگيري ,با حملات صرع به ويژه صرع کوچک رابطه مستقيم دارد .

 

 

متاسفانه مواردي مشاهده مي شود که کودک يانوجوان مبتلا به بيماري صرع به ويژه صرع کوچک ( بدليل کوتاه بودن زمان حمله و خفيف بودن علائم حمله ) از طرف اطرافيان به بي دقتي,سربهوائي , دست و پاچلفتي بودن و ناتواني متهم مي گردد و همين کاهش اعتماد به نفس و برچسب زدنهاي منفي موجبات شکست و افت عملکرد از جمله عملکرد تحصيلي را فراهم مي سازد .

 

 

آموزشهاومراقبتهاي مدرسه اي مي تواند موجب کاهش بروز حملات شود چون بعضي اشخاص مبتلا به صرع ضمن برخورد با نور زياد, روشنائي نورافکن ويا تابش نور خورشيد دچارحمله شوند . بعضي ديگر ممکن است حمله آنها با ديدن تلويزيون به ويژه تصاوير برفک دار شروع شود . بيشتر مواقع ممکن است حملات هنگام گرسنگي و خستگي شديد ويا نخوردن داروئي که حملات را کنترل مي نمايد ايجاد گردد . مدارس با برگزاري آموزشهاي ساده براي والدين , کارکنان مدرسه و دانش آموزان  مي توانند اقدامات مفيدي را به ثمر برسانند . درمان به موقع با نظر متخصص مغز و اعصاب ضروري است .

 

ادامه مطلب  مراکز توانبخشی کرج و البرز – هشتگرد | بهترین کلینیک ها در درمان و توانبخشی

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Related posts