مسابقات آمادگی جسمانی خواهران در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برگزار شد .


مسابقات آمادگی جسمانی خواهران در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برگزار شد .

با حضور بیش از ۱۶۰ نفر از خواهران شاغل در مراکز تابع دانشگاه علوم پزشکی مسابقات امادگی جسمانی در پنج رشته و در پنج رده سنی در سان ولیعصر(عج) ستاد دانشگاه برگزار شد در پایان این مسابقات به نفرات اول تا سوم در هر رده سنی جوایزی اهداء گردید.

تعداد بازدید:

۴۶Source link

ادامه مطلب   اثرات فوری دستگاه لکنت #شکن #در کاهش لکنت #زبان

Related posts

Leave a Comment