مصاحبه دکترگفتاردرمانی کرج 11 مرداد ماه 1400


توانمندیهای یک کودک سه ساله:

۱- دانستن مفهوم کم، زیاد، بزرگ، کوچک

۲- دانستن مفاهیم زیر، رو،بالا یا پایین

۳- دانستن مفهوم نزدیک و دور

۴- دانستن مفهوم عقب و جلو

۵- دانستن مفهوم کوتاه و بلند

۶- کنترل مداد در دست

۷- رسم اشکال بسیار ساده

۸- تواناییی تقلید رسم خطوط عمودی، افقی، مارپیچی، دایره

۹- توانایی ورق زدن کتاب

۱۰- مهارت در حرف زدن

۱۱- توانایی ساختن یک داستان کوتاه

۱۲- شناختن اندام های بدن و صورت

۱۳- بالا و پایین پریدن با دوپا

۱۴- ایستادن روی یک پا برای یک لحظه

۱۵- توانایی چهار دست وپا و سینه خیز رفتن

۱۶- تعقیب اشیا با چشم

۱۷- پاسخ به محرکهای #صوت_ی

۱۸- هماهنگی دست وپا

۱۹- توانایی پرتاب، کشیدن و هل دادن اشیا

۲۰- توانایی به نخ کشیدن مهره ها

۲۱- توانایی برش زدن کاغذ با قیچی

۲۲- توانایی دو سه قدم لی لی کردن

۲۳- توانایی بازی در جمعهای سه یا چهارنفره

۲۴- توانایی ساخت پل با بلوکهای پلاستیکی

۲۵- به اندازه کافی شاد و کنجکاو بودن

 

 

 

گفتاردرمانی چیست؟

بهترین گفتاردرمانی در کرج کجاست ؟

گفتار درمانگر کیست بهترین گفتاردرمانگر در کرج کیست؟

تفاوت گفتار و زبان چیست؟

بهترین سن برای گفتاردرمانی چه موقع است ؟

چه کسانی به گفتاردرمانی نیاز دارند؟

بهترین دکتر گفتاردرمان کودکان کرج کیست ؟

گفتار درمانی در کودکان چگونه است ؟

گفتار درمانی در بزرگسالان از چه زمانی است ؟

بهترین دکتر گفتاردرمان در حیطه بزرگسال کرج کیست ؟

چه زمانی به گفتاردرمانگر مراجعه کنیم؟

مزیت های گفتار درمانی در کرج چیست ؟

ادامه مطلب  جستجو مرکز فروش لکنت شکن در بهترین کلینیکهای گفتاردرمانی سیه‌چشمه جستجو مرکز فروش لکنت شکن در بهترین کلینیکهای گفتاردرمانی شاهین‌دژ جستجو مرکز فروش لکنت شکن در بهترین کلینیکهای گفتاردرمانی شوط جستجو مرکز فروش لکنت شکن در بهترین کلینیکهای گفتاردرمانی فیرورق جستجو مرکز فروش لکنت شکن در بهترین کلینیکهای گفتاردرمانی قره‌ضیاءالدین

وضعیت تحصیلی و دانشگاهی برای تحصیل در رشته گفتاردرمانی چیست ؟

توانایی های مورد نیاز برای تحصیل در رشته گفتار درمانی چیست ؟

موقعیت شغلی برای گفتاردرمانگر

بازار کار گفتار درمانی در کرج چطور است؟

اسامی گفتاردرمانگران در کرج 

شماره و آدرس گفتاردرمانگران در کرج 

بهترین گفتاردرمانگران در کرج 

گفتاردرمانگران پیشکسوت در کرج 

اساتید گفتاردرمانی در کرج 

دوره های آموزشی در بازآموزی گفتاردرمانگران کرج 

 

حیطه فعالیت یک گفتاردرمانگر :

لکنت

اختلالات تولیدی و تلفظی

اختلالات صوت وصدا

اختلالات یادگیری

کم شنوایی و ناشنوایی

آفازی (زبان پریشی)

آپراکسی در گفتار

ارتباط مکمل و جایگزین در طیف دچار اوتیسم

شکاف لب و کام در کودکان و بزرگسالان

بیش فعالی و کم توجهی

طیف اوتیسم

کم توانی ذهنی در کودکان و بزرگسالان

اختلالات بلع درکودکان و بزرگسالان

دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه لکنت

 دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه اختلالات تولیدی و تلفظی

دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه اختلالات صوت وصدا

 دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه اختلالات یادگیری

دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه کم شنوایی و ناشنوایی

 دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه آفازی (زبان پریشی)

دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه آپراکسی در گفتار

 دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه ارتباط مکمل و جایگزین در طیف دچار اوتیسم

دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه شکاف لب و کام در کودکان و بزرگسالان

 دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه بیش فعالی و کم توجهی

 دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه طیف اوتیسم

دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه کم توانی ذهنی در کودکان و بزرگسالان

ادامه مطلب  اثربخشی روش‌های یکپارچه‌‌سازی حسی- حرکتی بر خام حرکتی کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری غیرکلامی : گفتار توان گستر 09121623463

 دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه اختلالات بلع درکودکان و بزرگسالان

 

 

 Source link

Related posts

Leave a Comment