نفس بیمارستان پیمانیه به شماره افتاده است/ آمار بستری جوانان مبتلا همچنان روندی افزایشی دارد


موج پنجم

نفس بیمارستان پیمانیه به شماره افتاده است/ آمار بستری جوانان مبتلا همچنان روندی افزایشی دارد

داستان تلخ و مرگبار بیماری کرونا همچنان ادامه دارد و سایه سرد و سهمگینش همچنان بر سرمان سنگینی می کند.

Source linkSource link

ادامه مطلب  معرفی انواع لکنت شکن 09121623463 در شهید قدوسی

Related posts

Leave a Comment