واکسیناسیون فرهنگیان منطقه بندپی شرقی بابلبه گزارش روابط عمومی «معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل»: معلمان منطقه بندپی شرقی شهرستان بابل در مرکز تجمیعی واکسیناسیون مرکز گلوگاه مورد واکسناسیون قرار گرفتند.

همچنین خانم دکتر محسنیان رئیس گروه واحد سلامت جمعیت خانواده و مدارس و خانم رمضانی کارشناس برنامه نوجوانان و مدارس معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل از این مرکز بازدید بعمل آوردند.Source link

ادامه مطلب  درمان اختلالات یادگیری در کرج 09121623463| فردیس فلکه چهارم آزادگان

Related posts

Leave a Comment