چاكرا ها و ارتباطها گفتاردرمانی جامع انلاین فرذیس کرج + همراه با رنگ هاي مورد نظر5

چاكراي پيشاني : نيلي

اگر خيلي كم كار باشد ، از رنگ نيلي و اگر بيش از حد پر كار باشد ، از نارنجي كمرنگ يا هلويي
و به دنبال آن از كمي نيلي استفاده مي شود.

اعمال فيزيكي :

چاكراي پيشاني بر اعمال غده هيپو فيز ، تمام غده هاي درون ريز و سيناپس هاي مغز

تاثير مي گذارد و به سيستم ايمني بدن هم مربوط است. در تعادل اعمال نيمكره هاي مغز

نقشي اساسي دارد. اين چاكرا عموما” مربوط به سينوس ها ، چشم ها ، گوش ها و صورت
است.

اعمال متا فيزيكي :

اين چاكرا بر تمام جنبه هاي مونث انرژي هاي بدن تاثير مي گذارد و به روشن بيني بالا ،

ضمير نيمه هوشيار كه قدرت درك مستقيم را كنترل مي كند ، تصور خلاق و قدرت تجسم
مربوط است.

چاكراي فرق سر: بنفش

اگر خيلي كم كار باشد ، از رنگ بنفش و اگر بيش از حد پر كار باشد ، از رنگ زرد و به دنبال
آن كمي بنفش استفاده مي شود.

اعمال متا فيزيكي :

اين مركز بر كل سيستم عصبي و استخوان بندي بدن تا ثير مي گذارد . همچنين غده صنوبري ، تمام

مسير هاي عصبي و سيناپس هاي الكتريكي داخل بدن متا ثر از آن است. اين چاكرا با عمل بجا و مناسب
بصل النخاع ارتباط دارد.

اعمال فيزيكي :

اين چاكرا با سطح نيمه هشيار ضمير ما كه مربوط به ذات معنوي ماست ، ارتباط دارد. مركزي است كه

به ما كمك مي كند با نيروي هاي برتر كاينات هم تراز ، شويم. و تاثيري بسزا بر تزكيه كالبد هاي انرژيك
نا محسوس دارد. اين مركز به زندگي هاي گذشته و تاثير آن بر زندگي كنوني ما مربوط است.

تشخيص چاكرا

استادان قديم به شاگردان خود ياد مي دادند كه همواره گوش به زنگ باشند ، يعني حواس شان به

عواطف و احساساتي كه از خود بروز مي دهند و تجربياتي كه در طول روز از سر مي گذرانند ،

باشد . در اين صورت مي توانند تشخيص دهند كه احتمالا” كدام يك از چاكرا ها از حالت تعادل ،

خارج شده است ، و آن گاه در پايان روز ، چاكراي مورد نظر را به حالت تعادل در آورند. زيرا

اگر اين حالت عدم تعادل روي هم انباشته شود ، در نهايت ايجاد مشكلات جسماني مي كند و كم كم

اوضاع وخيم تر مي شود . ما هم مي توانيم همين كار را انجام دهيم.

همان طور كه مي دانيد ، رنگ هايي به خصوص براي ايجاد تعادل در چاكرا مفيد است. با استفاده

از رنگي بخصوص مي توان چاكرا را به حالت تعادل در آورد. در نتيجه مشكلات جسمي ، روحي ،

ذهني يا احساسي ، تسكين خواهد يافت.

چاكراي كم كار معمولا” چاكرايي است كه راه انرژي در آن مسدود شده است . در اين صورت انرژي

به راحتي نمي تواند در چاكرا و سيستم هاي جسماني مربوط به آن جريان يابد . براي نمونه ، انسداد در

چاكراي ريشه به صورت خستگي ، كم خوني و ….بروز مي كند. به ياد داشته باشيد كه چاكراي ريشه

مركزاصلي نيروي حيات ماست و اگر مسدود يا كم كار شود، به اندازه ي كافي انرژي و قوه نداريم كه

كار هاي روز مره خود را انجام دهيم. استفاده از رنگ قرمز چاكراي ريشه را تحريك مي كند و به فعاليت بيشتر وامي دارد.

چاكراي پر كار ، چاكرايي است كه بيش از حد تحريك شده است و انرژي بسيار زيادي به اين مركز وارد

يا ازآن خارج مي شود و در نتيجه ، بيماري مربوط به آن را وخامت مي بخشد و چامرا را ملتهب مي كند.

براي نمونه،وقتي چاكراي ريشه بيش از حد پركار باشد ، ايجاد فشار خون بالا ، ستيزه جويي و خشونت

ميكند. رنگ سبز موجب تسكين اين چاكرا مي شود. با يك قانون سر انگشتي به نتيجه مي رسيم كه

چاكراي كم كار را مي توان با به كار گيري رنگ اصلي آن چاكرا به مقدار زياد به حالت تعادل در آورد و

چاكرايي پر كار با استفاده از رنگ مخالفش قابل درمان است. رنگ ها ي مخالف يكديگر را به حالت توازن در مي آورند.

در اين مرحله صرفا” مراحلي اصولي را دنبال كنيد.

1- ابتدا مشخص كنيد كه احتمالا” كدام يك از چاكراها از حالت تعادل خارج شده است . بيماري جسما ني و

حالت هاي مختلف روحي و رواني در رسيدن به اين هدف به شما كمك مي كند.

2- تعيين كنيد كه چاكرا كم كار است يا پر كار باشد ، با اين معنا ست كه راه انرژي به سيستم جسماني

مربوط به آن مسدود يا پيشروي آن كند شده است. چاكراي پر كار معمولا” خود را با التهاب ، اضطراب و

حساسيت بيش از حد نشان مي هد.

3- رنگ درماني كنيد. مدت زمان رنگ درماني متفاوت است . در بسياري از موارد بايد از شم خود كمك بگيريد . پنج يا ده دقيقه براي هر رنگ كافي باشد.

4- بعد از بكار گيري رنگ براي چاكرايي به خصوص ، بهتر است هر هقت چاكرا را به حالت تعادل

درآوريد . در هر مورد هر چاكرا ، از چاكراي ريشه گرفته تا چاكراي فرق سر ، ده تا پانزده ثانيه ، رنگ

درماني كنيد. اين كار سيستم جسماني شما را تثبيت مي كند.

ادامه مطلب  بهترین کاردرمانی و گفتار درمانی در کرج:شلغم و معرفی ۸ مورد از خواص شگفت‌انگیز مصرف این ماده غذایی

Related posts