گفتاردرمانی تخصصی سکته مغزی :: عمل کردهای فونکسیونهای حرکتی کرتکس مغز

عمل کردهای فونکسیونهای حرکتی کرتکس مغز

کرتکس مغز

1-  این منطقه از کرتکس حرکات ارادی 0 ظریف و صحیح بخصوص عضلات صورت و عضلات خم کننده انتهای اندامها را کنترل می کند . ضایعات این منطقه در آغاز باعث فلج شل عضلات طرف مقابل توام با هیپوتونی و کاهش رفلکس های تاندونی عمیق می گردد .

اینحالت پس از چند هفته با بهبودی قابل ملاحظه عمل کردهمراه است .

تنها نقص باقی مانده احتمالا علامت بابنسکی و کاهش توانایی در انجام حرکات ماهرانه است و باعث هیچگونه اسپاستیکی نمی شود .

مناطق حس اولیه

این مناطق عبارتند از :

منطقه بینایی

منطقه شنیداری . ضایعات یکطرفه این منطقه دارای اثری جزیی روی شنوایی است زیرا هر یک از گوشها دارای ارتباطاتی با لب گیجگاهی طرف سالم است .

مناطق احساسهای بدنی اولیه در اثر ضایعات این منطقه حس لمس 0 فشار و وضعیت در طرف دیگر بدن آسیب می بیند ولی حس درد و حرارت کاهش پیدا نمی کند .

مناطق ارتباطی حسی

این مناطق شامل :

منطقه ارتباطی احساسهای بدنی

منطقه ارتباطی بینایی

منطقه ارتباطی شنیداری

برآمدگیهای سوپرامارژینال و آنگولار این دو منطقه نیز از مناطق ارتباطی مهمی هستند که محرکهای حساسیت به احساسهای بدنی بینایی و شنیداری را به یکدیگر مرتبط می سازند .

اصولا کار مناطق ارتباطی حسی فورموله کردن محرکهای حس نسبت به تصورات اشیا و درک معنی آنها است . این عمل که شناخت نام دارد مستلزم مقایسه پدیده و درک معنی آنها است .  مثلا برای شناختن دوست قدیمی در یک جمعیت مناطق ارتباطی بینایی باید سالم باشند .

ضایعات مناطق ارتباطی بینایی باعث نابینایی نمی شود بلکه اشخاص و اشیا و … بوضوح دیده می شوند ولی تشخیص داده نمی شوند . این حالت را آگنوزی بینایی می گویند .

ضایعه برآمدگی آنگولار

این منطقه بین برآمدگی سوپرامارژینال و منطقه ورنیکه قرار داشته و با آنها مرتبط است .

ضایعه منطقه آنگولار در نیمکره غالب مغز باعث از دست دادن توانایی خواندن آلکسی و نوشتن آگرافی می گردد . بعلت ارتباطات پیچیده منطقه آنگولار با مناطق ارتباطی شنیداری و بینایی خواندن و نوشتن و صحبت کردن را به یکدیگر مرتبط می سازد .

برای درک کلمات نوشته شده باید حافظه شنیداری و برای دیکته کردن کلمات گفته شده باید حافظه بینایی از آن کلمات داشته باشیم .

پس اگر منطقه آنگولار که دارای ارتباطاتی با مناطق ارتباطی بینایی و شنیداری است آسیب ببیند . بیمار قادر به خواندن کلمات نوشته شده و دیکته کردن  کلمات گفته شده نمی باشد .

ضایعه برآمدگی سوپرامارژینال

برآمدگی سوپرامارژینال این منطقه دارای ارتباطاتی با سایر مناطق ارتباطی است . ضایعاتی در این منطقه از نیمکره غالب مغز ممکن است باعث آگنوزی لمسی در طرف مقابل بدن می گردد.

 

ادامه مطلب  جستجو پیشرفته در بهترین کلینیکهای گفتاردرمانی کلات (خراسان رضوی) جستجو پیشرفته در بهترین کلینیکهای گفتاردرمانی کندر (شهر) جستجو پیشرفته در بهترین کلینیکهای گفتاردرمانی گناباد جستجو پیشرفته در بهترین کلینیکهای گفتاردرمانی لطف‌آباد (خراسان رضوی) جستجو پیشرفته در بهترین کلینیکهای گفتاردرمانی مشهد

Related posts