الکتروگلوتوگرافی+گفتاردرمانی جامع انلاین فرذیس کرج +

الکتروگلوتوگرافی

electroglottography

الکتروگلتوگرافی موج های را ایجاد می کند که منعکس کننده ی باز وبسته شدن تار صوتی است. EGG بر پایه انتقال الکتریکی کار می کند, زیرا بافت های انسان انتقال دهنده خوبی برای جریان الکتریکی هستند ضمن اینکه انتقال  دهنده ضعیفی برای هوا هستند.   EGG دارای 2 سطح الکترودی است که بر روی سطح خارجی حنجره روی غضروف تیروئید قرار می گیرد.که سیگنالی در حدود 300کیلو هرتز وبا ولتاژپایین(حدود 0/5 ولت)را دریافت می کند,این طرز عمل کاملا ایمن است وهیچ احساسی را در فرد ایجاد نمی کند.

 

زیرا بافت رسانی خوبی برای جریان الکتریسیته است و هوا نه,وقتی تارهای صوتی کاملا بسته هستند وهیچ هوایی از بین انها عبور نمی کند جریان می تواند به اسانی از یک الکترود به الکترود دیگر حرکت کند. زمانی که تارهای صوتی کاملا باز هستند بین انها هوا وجود دارد ,مقاومت زیادی در برابر جریانی که از یک الکترود به الکترود دیگر می رود وجود دارد و این تغییر مقاومت زمانی که تارهای صوتی باز وبسته هستند به صورت شکل موج نمایش داده می شود که محور افقی زمان و محور عمودی دامنه ولتاژ الکتریکی  را نشان می دهد. شکل موجی که به این طریق بدست می اید را موج LX می گویند که منعکس کننده سطح تماس تارهای صوتی است .

هنگامی که تارهای صوتی در طول ارتعاش بسته هستند مقاومت در برابر جریان کاهش پیدا می کند و دامنه در شکل موج افزایش پیدا می کند. زمانی که تارهای صوتی در طول ارتعاش جدا از هم هستند مقاومت در برابر جریان افزایش پیدا می کند و دامنه در شکل موج کاهش پیدا می کند.

 

ادامه مطلب  کلینیک درمان اختلالات یادگیری کرج قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی میعاد۶ – سیستم آموزش آنلاین گروه آموزشی گفتار توان گستر

بنابراین شکل موج LX ارتعاش تارهای صوتی را در طول اواسازی ثبت می کند. برای صداهای بی واک شکل موج LX وجود ندارد زیرا در طول تولید صداهای بی واک تارهای صوتی ارتعاش ندارند.

 

عوامل موثر در اندازه گیری EGG در کلینیک شامل:

 

جایگاه الکترود ، حرکت سر، بافت چربی، سیگنال EGG در مردان در مقایسه با زنان و بچه ها

الکترو گلتوگرافی می تواند کیفیت های مختلف صوت را در شکل موج نشان دهد:

برای مثال در سبک Falsetto در طول ارتعاش، گلوت ممکن است کامل بسته نشود. بوسیله ی شمردن قله هایی که در شکل موجLX  وجود دارد ما می توانیم F0 را شخص را تعیین کنیم،شمار زیاد چرخه ها بر حسب ثانیه می تواند تعیین کند که شخص از صوت Falsetto استفاده می کند. کاهش شمار چرخه ها بر حسب ثانیه می تواند نشان دهنده ی Puls register باشد.

بوسیله ارزیابی شکل موج می توانیم درباره راه هایی که تارصوتی باز یا بسته می شود قضاوت کنیم. برای مثال اگر زمان جدا شدن تاراواها  طولانی تر از حد نرمال باشد ممکن است نشان دهنده ی حجم زیای از هوا باشد که از میان تارهای صوتی عبور پیدا می کند و باعث می شود صوت شخص کیفیت نفس الود پیدا کند. اگر زمان بسته شدن تارهای صوتی طولانی تر از حد نرمال باشد تاراواها ممکن است نشان دهند که شخص تارها را در خط وسط خیلی فشرده می کند که باعث می شود کیفیت صوت فشرده یا Hyper Function شود. الگوهای منظم در چرخه های ارتعاشی در شکل موج منعکس کننده ی این است که باز و بسته شدن تارها حالت پریودیک دارد و الگوهای نامنظم نشان دهنده این است که ارتعاش کمتر حالت پریودیک را دارد،که ممکن است صوتی که دریافت می شود شبیه Hoarsness باشد.

 

ادامه مطلب  کلینیک درمان اختلالات یادگیری کرج عظیمیه میدان استقلال خیابان اقاقیا

EGG and Register

سبک Modal:در این سبک فاز بسته شدن نسبت به فاز باز شدن شیب تندی دارد ،این حقیقت را منعکس می کند که بسته شدن تارهای صوتی تند وناگهانی است در حالی که فاز باز شدن تارهای صوتی ارام و تدریجی است،تفاوت اتفاق افتاده به این دلیل است که وقتی تارهای صوتی باز هستند نیروهای بازگرداننده الاستیک و فشار منفی بین انها خیلی سریع عمل می کند وتارهای صوتی بسته می شوند.

سبک Pulse:شکل موج LX در این سبک بیش از یک قله در هر سیکل را نشان می دهد که منعکس کننده ی الگوهای 2 یا چند فازی بسته شدن است. در این سبک در فاز باز شدن ممکن است 1یا 2 یا 3 باز شدن کوچک و بسته شدن را داشته باشیم قبل از این که تارهای صوتی کاملا بسته شوند،هم چنین انتظار داریم تعداد سیکل در ثانیه ی سبک Pulse  کمتر از سبک Modal باشد.

درسبک Falsetto شمار سیکل های LX افزایش زیادی دارند. در شکل موج(که تقریبا شبیه تن خالص است)منعکس کننده بینهایت تنس است و امکان دارد بسته شدن در طول ارتعاش کامل نباشد.

این شکل موج نشان می دهد که فاز بسته شدن حضور ندارد با اینکه حرکت تارهای صوتی در حالت پریودیک باقی می ماند اما تغییر ان بین باز شدن بیشتر و کمتر گلوت است.

 

 

 

 

 

 

 

 

Related posts